Pit-16a złożysz tylko do 1 lutego. Jak rozliczyć krok po kroku?

Każdy przedsiębiorca który rozlicza się w formie karty podatkowej musi złożyć zeznanie podatkowe PIT-16a. Warto o tym pamiętać, bowiem pozostało już zaledwie kilka dni. Wyjaśniamy, jak zrobić to krok po kroku.

Pit-16a

Fot. Shutterstock/ Robson90

Karta podatkowa należy do jednej z najprostszych form rozliczeniowych, nic więc dziwnego, że jest tak chętnie wybierana przez przedsiębiorców. Jednak nie każdy może z niej skorzystać. Każdego roku Ministerstwo Finansowe publikuje zestawienie stawek karty podatkowej, do której można wykonywać świadczenia. Pełna lista podmiotów została zaprezentowana w obwieszczeniu Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 5 listopada w sprawie w sprawie stawek karty podatkowej i kwoty, do której można wykonywać świadczenia przy prowadzeniu niektórych usług, z wyjątkiem świadczeń dla ludności, oraz kwartalnych stawek ryczałtu od przychodów proboszczów i wikariuszy, obowiązujących w 2021 r.

PIT-16 warunkiem rozliczania się kartą podatkową

Jednak pojawienie się na liście wymienionej w zestawieniu Ministerstwa Finansów nie uprawnia jeszcze do korzystania z karty podatkowej. Zgodnie z ustawą, przedsiębiorca musi złożyć wniosek o jej zastosowanie w formie PIT-16, który musi trafić do urzędu skarbowego terminie:

  • do dnia 20 stycznia roku podatkowego, od którego ma być zastosowane opodatkowanie w formie karty podatkowej.
  • w przypadku rozpoczęcia prowadzenia działalności wniosek należy złożyć przed rozpoczęciem tej działalności.
  • w przypadku utraty przez podatnika będącego przedsiębiorstwem w spadku prawa do zastosowania opodatkowania w formie karty podatkowej w sytuacji, o której mowa w art. 24 ust. 5 ustawy, wniosek należy złożyć w terminie siedmiu dni od dnia zajścia zmian powodujących utratę takiego prawa

Deklaracja PIT-16a

Przedsiębiorcy, którzy rozliczają się na zasadzie karty podatkowej muszą złożyć PIT-16a. Dokument składa się po zakończeniu danego roku, podatnik informuje o zapłaconej i odliczanej kwocie składki zdrowotnej, którą stanowi 7,75 proc. podstawy ustalenia składki na ubezpieczenie zdrowotne. Warto jednak pamiętać, że składka ta musiała być opłacana już w 2020 roku.

Na złożenie wniosku PIT-16 do Urzędu Skarbowego pozostało już niewiele czasu. Ostateczny termin na przesłanie wniosku upływa 1 lutego 2021 roku.

Jednak składając deklarację PIT-16a (jednocześnie korzystając z karty podatkowej) przedsiębiorca traci możliwość rozliczenia:

  • łącznego obliczania podatku z małżonkiem (również w ramach innych przychodów, tych poza kartą podatkową),
  • rozliczenia jako osoba samotnie wychowująca dziecko,
  • korzystania z ulg i odliczeń, oprócz odliczania składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Najnowsza wersja wniosku PIT-16a dostępna jest tutaj

Jak wypełnić deklarację PIT-16a?

Wypełnienie wniosku PIT-16a jest bardzo łatwe i szybkie. Po uzupełnieniu podstawowych danych w polach A i B, w rubryce C należy podać wysokość składki na ubezpieczenie zdrowotne. W tej części, w komórkach oznaczonych liczbami nieparzystymi należy wpisać dla poszczególnych miesięcy wielkość zapłaconej składki. W pozostałych komórkach należy wpisać odliczoną składkę, która stanowi 7,75 proc. podstawy ustalenia składki na ubezpieczenie zdrowotne. Po wypełnieniu, druk należy przesłać do Urzędu Skarbowego.

Komentarze

Dodaj komentarz

*
*