Ranking kont firmowych Ranking kont osobistych

Pit-16a złożysz tylko do 1 lutego. Jak rozliczyć krok po kroku?

Każdy przedsiębiorca który rozlicza się w formie karty podatkowej musi złożyć zeznanie podatkowe PIT-16a. Warto o tym pamiętać, bowiem pozostało już zaledwie kilka dni. Wyjaśniamy, jak zrobić to krok po kroku.

Pit-16a

Fot. Shutterstock/ Robson90

Karta podatkowa należy do jednej z najprostszych form rozliczeniowych, nic więc dziwnego, że jest tak chętnie wybierana przez przedsiębiorców. Jednak nie każdy może z niej skorzystać. Każdego roku Ministerstwo Finansowe publikuje zestawienie stawek karty podatkowej, do której można wykonywać świadczenia. Pełna lista podmiotów została zaprezentowana w obwieszczeniu Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 5 listopada w sprawie w sprawie stawek karty podatkowej i kwoty, do której można wykonywać świadczenia przy prowadzeniu niektórych usług, z wyjątkiem świadczeń dla ludności, oraz kwartalnych stawek ryczałtu od przychodów proboszczów i wikariuszy, obowiązujących w 2021 r.

PIT-16 warunkiem rozliczania się kartą podatkową

Jednak pojawienie się na liście wymienionej w zestawieniu Ministerstwa Finansów nie uprawnia jeszcze do korzystania z karty podatkowej. Zgodnie z ustawą, przedsiębiorca musi złożyć wniosek o jej zastosowanie w formie PIT-16, który musi trafić do urzędu skarbowego terminie:

  • do dnia 20 stycznia roku podatkowego, od którego ma być zastosowane opodatkowanie w formie karty podatkowej.
  • w przypadku rozpoczęcia prowadzenia działalności wniosek należy złożyć przed rozpoczęciem tej działalności.
  • w przypadku utraty przez podatnika będącego przedsiębiorstwem w spadku prawa do zastosowania opodatkowania w formie karty podatkowej w sytuacji, o której mowa w art. 24 ust. 5 ustawy, wniosek należy złożyć w terminie siedmiu dni od dnia zajścia zmian powodujących utratę takiego prawa

Deklaracja PIT-16a

Przedsiębiorcy, którzy rozliczają się na zasadzie karty podatkowej muszą złożyć PIT-16a. Dokument składa się po zakończeniu danego roku, podatnik informuje o zapłaconej i odliczanej kwocie składki zdrowotnej, którą stanowi 7,75 proc. podstawy ustalenia składki na ubezpieczenie zdrowotne. Warto jednak pamiętać, że składka ta musiała być opłacana już w 2020 roku.

Na złożenie wniosku PIT-16 do Urzędu Skarbowego pozostało już niewiele czasu. Ostateczny termin na przesłanie wniosku upływa 1 lutego 2021 roku.

Jednak składając deklarację PIT-16a (jednocześnie korzystając z karty podatkowej) przedsiębiorca traci możliwość rozliczenia:

  • łącznego obliczania podatku z małżonkiem (również w ramach innych przychodów, tych poza kartą podatkową),
  • rozliczenia jako osoba samotnie wychowująca dziecko,
  • korzystania z ulg i odliczeń, oprócz odliczania składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Najnowsza wersja wniosku PIT-16a dostępna jest tutaj

Jak wypełnić deklarację PIT-16a?

Wypełnienie wniosku PIT-16a jest bardzo łatwe i szybkie. Po uzupełnieniu podstawowych danych w polach A i B, w rubryce C należy podać wysokość składki na ubezpieczenie zdrowotne. W tej części, w komórkach oznaczonych liczbami nieparzystymi należy wpisać dla poszczególnych miesięcy wielkość zapłaconej składki. W pozostałych komórkach należy wpisać odliczoną składkę, która stanowi 7,75 proc. podstawy ustalenia składki na ubezpieczenie zdrowotne. Po wypełnieniu, druk należy przesłać do Urzędu Skarbowego.

Administratorem Twoich danych jest Bonnier Business (Polska) sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Twoje dane będą przetwarzane w celu zamieszczenia komentarza oraz wymiany zdań, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na umożliwieniu użytkownikom wymiany opinii naszym użytkownikom (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu zamieszczenia komentarza. Dalsze informacje nt. przetwarzania danych oraz przysługujących Ci praw znajdziesz w Polityce Prywatności.