Ranking kont firmowych Ranking kont osobistych

Zakładamy prywatne przedszkole

Kilkadziesiąt zgłoszeń na jedno miejsce to domena rekrutacji nie tylko na wyższe uczelnie. Od kilku lat podobne zjawisko występuje w przedszkolach. To efekt wyżu demograficznego oraz zmian w mentalności rodziców. Czy własne przedszkole może być dobrym biznesem? Na pewno tak, ale jak mówią właściciele prywatnych przedszkoli, sukces w tej branży wymaga wiele pracy oraz wytrwałości.

Każdy biznes ma swoją specyfikę, a działalność wychowawczo- oświatowa jest jak mało, która precyzyjnie uregulowana przepisami prawa. Wiąże się to oczywiście z bardzo dużą odpowiedzialnością, jaka spoczywa w tym wypadku na przedsiębiorcy. Z tego i kilku innych powodów uruchomienie przedszkola nie będzie procesem łatwym. Jednak osoby, które zdecydowały się zaryzykować i postanowiły założyć prywatne przedszkole nie żałują tego kroku. Zgodnie twierdzą, że było warto.

Szukamy lokalu

Bardzo ważną kwestią przy zakładaniu prywatnego przedszkola jest wybór lokalu. W przypadku tego typu działalności to absolutna podstawa. Lokal musi spełniać przepisowe wymogi, a jednocześnie znajdować się w atrakcyjnym miejscu.O to – szczególnie w dużych miastach, naprawdę trudno. Jeżeli jednak uda się znaleźć odpowiednie pomieszczenia w tzw. sypialniach – czyli dużych osiedlach, najlepiej z wieloma młodymi rodzicami, to na brak klientów nie będziemy narzekać.

Lokal może być własny, wynajęty lub zbudowany od postaw. Należy jednak wiedzieć, że nie każde miejsce można zaadaptować na przedszkole. Przede wszystkim ważna jest jego powierzchnia – pomieszczenie, gdzie będzie przebywać maksymalnie 5 dzieci musi mieć co najmniej 16 mkw. W przypadku większej ilości dzieci, na każdego dodatkowego wychowanka potrzebne będzie 2 lub 2,5 mkw. więcej – dodatkowe pół metra należy zapewnić jeśli dzieci na miejscu będą leżakować.

Zobacz także Jak założyć leśne przedszkole?

Wysokość pomieszczeń przeznaczonych do pobytu dzieci musi wynosić przynajmniej 3m, a temperatura w nich nie może spadać poniżej 20 stopni. Na grzejnikach centralnego ogrzewania należy zamontować osłony ochronne.

Na tym jednak nie koniec. Szerokość drzwi to min. 100 cm, a schodów i przejść nie mniej niż 120 cm. Należy pamiętać o materiałach antypoślizgowych (przynajmniej na schodach) oraz o tym, by otwory w balustradach nie przekraczały 12 cm.

Kolejne wymagania dotyczą pomieszczeń sanitarnych – podłogi i ściany do wysokości 2 m powinny być w nich pokryte kafelkami. Na każde 15 dzieci musi być zapewniona przynajmniej jedna umywalka oraz toaleta. Ustawodawca zawarł także obowiązek posiadania brodzika z natryskiem. Temperatura ciepłej wody doprowadzanej do urządzeń sanitarnych nie może przekroczyć 40 st.

Osobne pomieszczenia należy zapewnić do przechowywania sprzętu i środków czyszczących oraz odzieży wierzchniej. Ostatnim z podstawowych warunków jakie musi spełniać lokal to możliwość otwierania przynajmniej połowy okien (przy stosowaniu wentylacji grawitacyjnej).

Wyposażenie

Niemniej ważne od samego lokalu jest jego odpowiednie wyposażenie. Również w tym wypadku przepisy określają podstawowe wymagania. Przede wszystkim wszystkie meble muszą być dostosowane do wymagań ergonomii oraz posiadać odpowiednie atesty lub certyfikaty. Wszystkie zabawki muszą spełniać wymagania bezpieczeństwa i higieny oraz posiadać oznakowanie CE. Oświetlenie musi mieć parametry zgodne z Polską Normą. Należy także zapewnić wyposażone w środki opatrunkowe apteczki.

Co więcej pościel oraz leżaki muszą być oznaczone w ten sposób, by możliwe było określenie, które dziecko aktualnie z nich korzysta. Ze względów higienicznych nie jest dopuszczalne „wymienianie” się pościelą między dziećmi. Obowiązek zapewnienia leżaków powstaje, gdy dzieci będą przebywać w przedszkolu minimum 5 godzin – a jest to standard, gdyż krócej pracujące placówki nie cieszą się zainteresowaniem rodziców.

Chociaż kwestii związanych z estetyką nie regulują żadne ustawy czy rozporządzenia, to należy pamiętać, że im lepiej dla oka będzie wyglądało nasze przedszkole, to tym większe są szanse, że rodzice właśnie nam powierzą opiekę nad swoimi dziećmi. Niezależnie od tego jak dobrą ofertę przygotujemy dużo zależy od pierwszego wrażenia. A te jak wiadomo można zrobić tylko raz.

Personel

Znalezienie odpowiedniego lokalu, a także jego wyposażenia to nie koniec naszych poszukiwań. Niezwykle ważna jest także kadra, a błędy w jej dobieraniu skutkują nie tylko stratami finansowymi (utrata klientów), ale także moralnymi – naszym pracownikom powierzamy bowiem wychowanie dzieci. Wszyscy pracownicy muszą posiadać aktualne książeczki sanepidu oraz zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu.

Dyrektorem przedszkola może zostać tylko osoba z wykształceniem pedagogicznym. Jeśli go nie posiadamy, to funkcję dyrektora musimy powierzyć osobie posiadającej odpowiednie kompetencje. Sami możemy natomiast pełnić funkcję właściciela – menadżera, ale bez wpływu na działalność wychowawczo- oświatową.

Jeśli chodzi o wychowów, to najlepiej aby także byli to absolwenci pedagogiki. Coraz więcej absolwentów kończy ten kierunek ze specjalnością edukacja początkowa i to oni powinni być naszym rekrutacyjnym celem. Nie jest to jednak warunek konieczny, ale zapewne dla wielu rodziców będzie miało to duże znaczenie. Na każde 20 dzieci potrzebny będzie co najmniej 1 wychowawca, a w grupie najmłodszych przynajmniej 3.

Ważna jest także oferta dodatkowa, a zatem należy pomyśleć o zatrudnieniu lektorów języków obcych, psychologów czy logopedów. Niezbędne może okazać się także nawiązanie współpracy z katechetą, lekarzem pediatrą czy stomatologiem.

Od strony technicznej niezbędne minimum to sprzątaczka i konserwator. Jeśli zdecydujemy się na prowadzenie kuchni to potrzebni będą także kucharze oraz pomoc kuchenna (tylko ona może podawać posiłki). Alternatywą jest nawiązanie współpracy z firmą cateringową.

Pozwolenia, zezwolenia…

Aby móc prowadzić przedszkole niezbędne będzie także spełnienie norm przeciwpożarowych, sanitarno- epidemiologicznych oraz bhp.

Strażacy sprawdzą czy drzwi posiadają odpowiednią odporność ogniową, czy posiadamy autonomiczne czujniki dymu w każdym pomieszczeniu oraz atesty na wszystkie materiały. Kontroli poddane zostaną także: obecność dróg ewakuacyjnych, instalacji odgromowej oraz gaśnic.

Pracownicy sanepidu wystawią pozytywną opinie pod warunkiem posiadania atestów na zabawki, zapewnienia bezpieczeństwa na placu zabaw oraz spełnienia wymagań dla pomieszczeń sanitarnych. Jeśli chodzi o kuchnie, to musi być ona podzielona na przygotowalnię, kuchnie właściwą oraz zmywalnie. Należy zapewnić osobne stanowiska do obróbki warzyw, mięsa i jaj. Kontroli mogą zostać poddane także inne elementy, o których pisałem powyżej, a dotyczących samego lokalu jak i jego wyposażenia.

Od strony bezpieczeństwa i higieny pracy także musimy spełnić szereg wymagań, takich jak: przeprowadzenie kursów pierwszej pomocy i szkoleń BHP, opracowanie regulaminu pracy, instrukcji korzystania z wyposażenia i urządzeń oraz mycia rąk (do powieszenia przy każdej umywalce).

Niepubliczne czy w pełni prywatne?

Do większości w/w wymagań nie będziemy musieli się stosować jeśli zdecydujemy się na w pełni prywatne przedszkole. Wtedy nie otrzymamy żadnej pomocy finansowej od państwa, ale też poszukiwania lokalu i jego dostosowanie będą dużo mniej koszto- i czasochłonne. Jedynym weryfikatorem naszej działalności będzie wtedy rynek.

Przedszkole w pełni prywatne to jednak działalność dużo bardziej ryzykowna. Utrzymanie będzie zależało tylko od wpłat z czesnego, a to – szczególnie na początku może być trudne. Ponadto rodzice większym zaufaniem obdarzają placówki, które posiadają komplet odpowiednich licencji i zezwoleń.

Czas na zezwolenie

Jeśli zdecydujemy się na prowadzenie niepublicznego przedszkola, to wymagane będzie zezwolenie na prowadzenie takiej działalności. Oprócz standardowego wpisu do ewidencji działalności gospodarczej lub KRS będzie potrzebne zezwolenie Urzędu Gminy, na terenie której zamierzamy prowadzić przedszkole.

Wniosek taki musi zawierać:
– Dane firmy
– Określenie formy przedszkola oraz daty rozpoczęcia funkcjonowania
– Statut
– Wskazanie miejsca prowadzenia działalności oraz opis warunków lokalowych
– Dane dotyczące personelu (wykształcenie, przygotowanie)
– Opinie komendanta straży pożarnej
– Opinie powiatowego inspektora sanitarnego

Gmina wydaje zezwolenie w ciągu 30 dni, a jego kopię przesyła do kuratorium oraz urzędu skarbowego. Po otrzymaniu stosownego dokumentu możemy już rozpocząć działalność.

Państwo i unia wyłożą pieniądze

Koszty uruchomienia przedszkola nie są małe. W zależności od stanu lokalu, który musimy zaadaptować może to być nawet kilkaset tysięcy złotych.

W tym wypadku możemy liczyć jednak na dotacje samorządu. W latach 2007-2013 na dofinansowanie tworzenia nowych przedszkoli zostanie wydane nawet 243 mln euro. Wsparcie nie może przekroczyć 70 proc. całości inwestycji, ale i tak warto się o te pieniądze postarać.

Po uruchomieniu przedszkola większość wpływów będzie pochodziła od rodziców. Wysokość czesnego nie jest regulowana prawem, ale nie może być zbyt wygórowana. Czesne w Toruniu czy Lublinie wynosi około 300 zł, ale np. w Warszawie są już przedszkola, gdzie miesięczne opłaty sięgają nawet 2 tys. zł.

Ponadto w przypadku przedszkoli niepublicznych od samorządu będziemy otrzymywać także subwencję oświatową. Jest to przynajmniej 75 proc. kwoty jaką na jednego przedszkolaka wydaje w publicznej placówce dana gmina. Warunkiem otrzymania subwencji jest pozytywna decyzja kuratorium i Rady Gminy.

Szukamy zysków

Przeprowadzenie uniwersalnej analizy kosztów i przychodów jest w tym wypadku bardzo trudne. Przyjmijmy, że nasze przedszkole będzie miało 50 wychowanków. Będziemy zatem potrzebować pomieszczeń o powierzchni około 200 mkw. Czynsze w różnych miastach Polski bardzo różnią się od siebie, tym bardziej że w przypadku działalności oświatowej możemy liczyć na preferencyjne warunki wynajmu lokali będących własnością samorządu.

Ta sama trudność dotyczy oszacowania kosztów adaptacji lokalu. W zależności od jego stanu może to być od kilkudziesięciu do kilkuset tysięcy złotych.

Koszty początkowe dla średniej wielkości placówki oświatowej (50 wychowanków):

– Koszty adaptacji 30.000 – 300.000 zł
– Koszty wyposażania 30.000 – 100.000 zł

– Strona internetowa – 1000-2000 zł

Koszty miesięczne:

– Wynajem powierzchni 9.000 – 15.000 zł
– Wynagrodzenia 18.000 zł
– Koszty eksploatacyjne 7.000 zł

Przychody miesięczne:

– Subwencja oświatowa – 17.500 zł
– Czesne – 25.000 zł (500 zł od osoby)

Zysk miesięczny: od 2.500 do 8.500 zł

Do biegu, gotowi…

Założenie własnego przedszkola to jak widać długa i kosztowna droga. W przypadku dobrej lokalizacji ryzyko jest jednak niewielkie, a stałe wpływy z Gminy to niemal gwarancja powodzenia finansowego. Jedyne co pozostaje to dokładne przeliczenie kosztów i planowanych przychodów oraz rozpoczęcie rejestracji naszej edukacyjnej działalności.

Prywante przedszkole może być dobrym pomysłem na biznes. Rozwój gospodarki, rosnące płace i pełniejsze portfele Polaków powodują, że klientów na takie usługi nie będzie brakowało jeszcze przez długi czas. Biznes ten jak żaden inny oprócz możliwych zysków będzie także przynosił niezwykłą satysfakcję niematerialną. Połącz więc przyjemne z pożytecznym i załóż przedszkole.

Adrian Hinc

MamBiznes.pl

Administratorem Twoich danych jest Bonnier Business (Polska) sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Twoje dane będą przetwarzane w celu zamieszczenia komentarza oraz wymiany zdań, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na umożliwieniu użytkownikom wymiany opinii naszym użytkownikom (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu zamieszczenia komentarza. Dalsze informacje nt. przetwarzania danych oraz przysługujących Ci praw znajdziesz w Polityce Prywatności.
Marrad 28 sty 2019 (11:48)

Witam, planuję otworzyć przedszkole prywatne. Czy mogłaby się Pani ze mną skontaktować, chciałabym podpytać o kilka rzeczy. Z góry bardzo dziękuję. Mój mail to [email protected]