Ranking kont firmowych Ranking kont osobistych

Proste podatki dla przedsiębiorców – realna szansa czy pobożne życzenia?

  • Uczestnikami panelu dyskusyjnego byli: wiceminister finansów, zastępca Szefa KAS Paweł Cybulski, przedstawiciel biznesu Cezary Kaźmierczak i ekspert z zakresu prawa podatkowego Robert Draba.
  • Omawiano m.in. rolę Krajowej Administracji Skarbowej w ułatwianiu przedsiębiorcom prowadzenia legalnej działalności gospodarczej.

Paweł Cybulski, wiceminister finansów Foto: Ministerstwo Finansów

Wiceminister finansów Paweł Cybulski wskazywał, że konsolidacja służb skarbowych i celnych w ramach KAS była odpowiedzią na oczekiwania polskich przedsiębiorców, którzy żądali większej ochrony ze strony państwa i ułatwień w kontaktach z administracją skarbową. KAS dąży do uproszczenia obsługi klienta, kładzie większy nacisk na przyjazną obsługę uczciwych podatników i właściwą obsługę dużych podmiotów, dostosowaną do ich specyfiki. Przykładem takich działań jest realizowany obecnie projekt powołania od 1 kwietnia 2018 r. Centrum Obsługi Kluczowych Podmiotów. Będzie to nowy organ podatkowy, dedykowany do obsługi kluczowych podatników, którzy zapewniają ok. 60 proc. wpływu należności budżetowych. Działanie to ma na celu zapewnienie jednolitego i całościowego podejścia do obsługi dużych podatników oraz budowanie dobrych relacji pomiędzy nowym organem podatkowym a kluczowym podmiotem. Wdrażanie nowych rozwiązań, dostosowanych do potrzeb tej szczególnej grupy podatników, przyczyni się do prawidłowego wypełniania przez nich obowiązków podatkowych.

„Główne obszary działania KAS to ochrona uczciwego biznesu i eliminacja oszustów, którzy łamią zasady działalności gospodarczej. Upraszczamy procedury dla uczciwych przedsiębiorców. Komplikujemy życie przestępcom, bo staramy się ich nieustannie zaskakiwać” – powiedział podczas panelu dyskusyjnego minister Paweł Cybulski.

Zastępca Szefa KAS przypomniał, że wszystkie urzędy działające w ramach KAS zobligowane są do respektowania zasad, które przewiduje Konstytucja Biznesu podczas rozpatrywania spraw z udziałem przedsiębiorców, m.in.: domniemania uczciwości przedsiębiorcy, udzielania informacji i przyjaznej interpretacji przepisów. Zwrócił uwagę, że wraz z powstaniem KAS zmieniły się zasady prowadzenia kontroli u podatników, a wprowadzenie nowych rozwiązań pozwoliło na znaczne ich ograniczenie. Jednocześnie wzrosła efektywność działań administracji skarbowej. Potwierdzeniem tego jest odnotowany w statystykach spadek liczby kontroli wszczynanych w I półroczu 2017 r. o 30,0 proc. w porównaniu z I półroczem 2015 r. Najbardziej zmniejszyła się liczba kontroli u mikroprzedsiębiorców – z 23,4 tys. kontroli w I połowie 2015 r. do 10,7 tys. kontroli w analogicznym okresie 2017 r. Lepsze typowanie podmiotów do kontroli znajduje potwierdzenie w istotnym wzroście dodatkowych wpływów z tytułu kontroli – z 418 mln zł w I półroczu 2015 r. do ponad 1 mld zł w I półroczu 2017 r.

Wyjaśnił, że kontroli jest mniej, bo KAS skupia się na kontrolach skutecznych, przeprowadzanych tam, gdzie występują nieprawidłowości. Skoncentrowanie działań, dotyczących zwalczania oszustw i przestępczości podatkowej, w urzędach celno-skarbowych umożliwia sprawne przygotowanie i przeprowadzenie kontroli. Realizowana na poziomie Ministerstwa Finansów analiza ryzyka, a także wykorzystywanie nowoczesnych narzędzi analitycznych (BIG DATA) i informatycznych (JPK) pozwala na szybszy przepływ informacji i skuteczniejszą walkę z oszustami, których działalność zagraża uczciwemu biznesowi. Co ważne konsolidacja w ramach KAS wyeliminowała prowadzenie kontroli u tego samego podatnika przez różne dotychczasowe organy (urząd skarbowy, urząd celny, urząd kontroli skarbowej). Aktualnie działania kontrolne są ograniczane i realizowane w taki sposób, aby nie utrudniać przedsiębiorcy prowadzenia działalności gospodarczej.

Ułatwieniem dla przedsiębiorców jest też wprowadzenie jednolitej informacji podatkowej i celnej. W ramach KAS powstała ogólnopolska Krajowa Informacja Skarbowa, która zapewnia jednolite indywidualne interpretacje przepisów prawa podatkowego oraz informację podatkową i celną, udzielaną różnymi kanałami komunikacji – za pośrednictwem infolinii, a także w formie elektronicznej.

Źródło: Ministerstwo Finansów

Administratorem Twoich danych jest Bonnier Business (Polska) sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Twoje dane będą przetwarzane w celu zamieszczenia komentarza oraz wymiany zdań, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na umożliwieniu użytkownikom wymiany opinii naszym użytkownikom (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu zamieszczenia komentarza. Dalsze informacje nt. przetwarzania danych oraz przysługujących Ci praw znajdziesz w Polityce Prywatności.