Ranking kont firmowych Ranking kont osobistych

Na rynku venture capital 85% inwestorów VC to mężczyźni

Ponad 100 miliardów euro zainwestowanych w ciągu tylko jednego roku w europejskie start-upy oznacza, że w 2021 roku sektor venture capital w Europie rekordowo się rozwinął. Inwestycje te pozwoliły powstać ponad 100 start-upom typu unicorn w regionie i przyczyniły się do dużego wzrostu ich liczby na początku 2022 roku.

Mimo tak oszałamiających sukcesów przyszłość nadal stawia przed nami wyzwania, zwłaszcza w kontekście różnorodności płciowej. Postęp w tym zakresie jest niemal niezauważalny. Jeśli porównać rok 2021 do roku 2020, odsetek funduszy pozyskanych przez firmy założone przez samych mężczyzn, same kobiety lub zespoły mieszane jest prawie taki sam.

Aby to zmienić, inicjatorki z European Women in VC zleciły firmie IDC www.idc.com przeprowadzenie analizy różnic w finansowaniu projektów kobiecych zarówno z perspektywy założycielskiej, jak i inwestorskiej. Powstały w ten sposób ogólnoeuropejski raport (obejmujący 27 państw członkowskich UE oraz Wielką Brytanię), opracowany na podstawie ankiet i danych zgromadzonych z innych źródeł, przedstawia różnorodność płciową w europejskim sektorze VC.

Na poziomie inwestorskim nierówności płciowe są bardzo widoczne. Badania ankietowe oraz analiza istniejących danych z ponad 400 firm inwestycyjnych dysponujących co najmniej 25 milionami euro w aktywach pod zarządzaniem (AUM) wskazują, że średnio 85% inwestorów VC to mężczyźni, a zaledwie 15% to kobiety.

Jednakże, aby struktura płci wśród inwestorów VC była bardziej zrównoważona, liczba kobiet-partnerek zarządzających (GP) musi się zwiększyć. Jednocześnie, jeśli kobiety te chcą mieć wpływ na rynek start-upów i mieć możliwość inwestowania później w spółki portfelowe, potrzebują dostępu do większego kapitału i zarządzania większymi funduszami. Analiza rzeczywistego potencjału inwestycyjnego (tzw. firepower) pokazuje, że kobiety-partnerki zarządzające mają mniej aktywów AUM do dyspozycji (łącznie 9% w porównaniu z 91% w przypadku mężczyzn), przez co inwestują mniejsze kwoty.

„Wzrost liczby dużych funduszy inwestujących w biotechnologie i projekty naukowe w pewnych regionach Europy to oznaka nadchodzących zmian, zwiastująca zwiększenie wielkości kapitału w rękach inwestorek i tworzenie bardziej zróżnicowanych zespołów inwestycyjnych” – mówi Kinga Stanisławska, współzałożycielka inicjatywy European Women in VC. „Jeśli usuniemy ten segment z analizy, wyraźnie widać, że obecność kobiet w spółkach zarządzających w europejskim sektorze VC jest bardzo mała”.

Dodatkowo, jeśli spojrzeć z perspektywy założycielskiej, nierówności w finansowaniu projektów kobiecych pozostają na tym samym poziomie, co w ubiegłych latach, mimo że kapitał, jakim dysponują mieszane zespoły inwestycyjne, nieznacznie się zwiększył. W 2021 roku start-upy prowadzone przez founderki otrzymały zaledwie 1,8% ze wszystkich inwestycji w Europie.

„Problem jest systemowy, dlatego wymaga systemowego rozwiązania. Nierówności w wielkości kapitału są widoczne nie tylko na poziomie start-upów ale występują również w całym łańcuchu wartości, dlatego trzeba podjąć działania u samej góry. Potrzebujemy większego kapitału funduszy zarządzanych przez kobiety oraz większej liczby kobiet zarządzających funduszami! Dzięki takiemu rozwiązaniu więcej kapitału trafi do founderów o różnej płci, będą to o wiele lepiej zainwestowane pieniądze” – uważa Anna Wnuk, Przewodnicząca społeczności European Women in VC.

“Raport dowodzi, że kobiety-założycielki pozytywnie wpływają na kluczowe sektory ekosystemów, takie jak edukacja, zrównoważony rozwój i opieka zdrowotna. Jednocześnie kobiety-inwestorki chętniej wspierają firmy prowadzone przez kobiety” Michał Kramarz –szef Google for Startups w Europie Środkowej i dyrektor Campusu Google for Startups w Warszawie

Chociaż wyniki badania wskazują, że kobiet na stanowiskach młodszych specjalistów ds. inwestycji jest całkiem dużo oraz że wykazują coraz większe zainteresowanie światem VC, piramida zatrudnienia jest bardzo stroma, w związku z czym pozycję partnera osiąga bardzo niewiele z nich. Fundusze gromadzone i zarządzane przez kobiety są – pod względem AUM – znacząco mniejsze. „Obecna sytuacja, czyli inwestowanie w jednorodną grupę przedsiębiorców, nie jest dobra. Nie tylko pomijamy wiele możliwości, ale również nie wykorzystujemy w pełni naszego potencjału. Musimy stworzyć jednolite dla wszystkich warunki i zasady, dzięki czemu każdy będzie miał te same możliwości zdobycia finansowania”. Corinne Vigreux, założycielka TOMTOM.

Raport został zlecony i opracowany przez European Women in VC, złożoną z mężczyzn i kobiet społeczność mającą na celu zmianę europejskiego, a w konsekwencji i światowego sektora VC.

Administratorem Twoich danych jest Bonnier Business (Polska) sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Twoje dane będą przetwarzane w celu zamieszczenia komentarza oraz wymiany zdań, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na umożliwieniu użytkownikom wymiany opinii naszym użytkownikom (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu zamieszczenia komentarza. Dalsze informacje nt. przetwarzania danych oraz przysługujących Ci praw znajdziesz w Polityce Prywatności.