Ranking kont firmowych Ranking kont osobistych

Jak założyć firmę transportową?

Polska branża spedycyjna pełni rolę lidera w skali całego kontynentu. W związku z tym z perspektywy wielu osób założenie firmy transportowej jest doskonałym pomysłem na biznes. Oczywiście mają rację. To jednak wymagający proces, który wymaga konkretnej wiedzy oraz odpowiednich kwalifikacji.

Działanie w branży transportowej to doskonały sposób na osiągniecie biznesowego spełnienia i wysokich dochodów. Na ten krok decyduje się wielu przedsiębiorców. Z pewnością jednym z czynników jest dogodne położenie Polski oraz dobrze rozwinięta infrastruktura. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego przedsiębiorstwa branży logistycznej i transportowej odpowiadają za 6% Produktu Krajowego Brutto. Jednocześnie realizują aż 17% wszystkich przewozów na terenie Unii Europejskiej. Chcesz dołączyć do ich grona? Warto dowiedzieć się, jak założyć firmę transportową, unikając przy tym błędów i odpowiednio porządkując cały proces.

Różne zakresy działania transportu drogowego

Przede wszystkim konieczne stanie się określenie profilu działania firmy transportowej. Z zupełnie innymi wyzwaniami i formalnościami będzie się wiązał transport drogowy towarów, inaczej prezentuje się natomiast transport osób. Musisz także sprecyzować, czy interesuje Cię przede wszystkim transport krajowy czy w grę wchodzi również transport międzynarodowy. Oczywiście każda z tych strategii może okazać się skuteczna i dochodowa, jednak zupełnie inaczej będzie prezentował się etap przygotowań, a także chociażby profil ponoszonych kosztów niezbędnych do rozpoczęcia działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego. Konieczne będzie także oszacowanie rocznego obrotu przedsiębiorstwa. W tym poradniku dowiesz się, jak wygląda założenie firmy transportowej specjalizującej się w przewozie rzeczy.

Co jest potrzebne do założenia firmy transportowej?

Wykonywanie transportu drogowego to z punktu widzenia ustawodawcy bardzo wymagające przedsięwzięcie, które wiąże się także z wysokim poziomem odpowiedzialności zawodowej. Zarówno świadczenie usług transportu drogowego towarów, jak i pośrednictwo w przewozie rzeczy to działalności regulowane. Jeżeli chcesz prowadzić firmę transportową, musisz otrzymać stosowne licencje i pozwolenia. Cały proces jest więc zdecydowanie dłuższy i bardziej wymagający od tego, który towarzyszy stworzeniu standardowej działalności gospodarczej niewymagającej dodatkowych pozwoleń. Nie każdy może także otworzyć firmę transportową, a posiadanie kompetencje to niejedyny wymóg. Najważniejsze osoby w firmie muszą charakteryzować się dobrą opinią. Kogo to dotyczy?

 • przewoźnika drogowego
 • osób zarządzających firmą
 • osoby zarządzającej transportem
 • osobę zarządzającą transportem w imieniu mikroprzedsiębiorcy.

Właściciel firmy transportowej nie może być więc karany za przestępstwa karnoskarbowe oraz przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, mieniu, obrotowi gospodarczemu, wiarygodności dokumentów czy ochronie środowiska. Co oczywiste, nie może również dotyczyć go sądowy zakaz prowadzenia firmy transportowej.

Certyfikat kompetencji zawodowych

Przede wszystkim niezbędny okaże się certyfikat kompetencji zawodowych. Bez niego niemożliwe będzie otrzymanie zezwoleń i licencji uprawniających do wykonywania działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego. To dokument poświadczający posiadanie wiedzy i kwalifikacji niezbędnych do wykonywania działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego. Aby uzyskać certyfikat kompetencji zawodowych, konieczne jest zdanie egzaminu, który odbywa się w różnych miastach w Polsce. Za jego przeprowadzenie odpowiadają natomiast komisje egzaminacyjne funkcjonujące przy Instytucie Transportu Samochodowego (ITS). Co ważne: niektóre osoby mogą skorzystać ze zwolnienia z pisemnej części egzaminu. Dotyczy to absolwentów studiów drugiego stopnia lub jednolitych magisterskich, których program obejmuje zagadnienia wskazane w odpowiednich dokumentach.

Posiadać certyfikat kompetencji zawodowych musi przynajmniej jedna z osób zarządzających firmy transportowej. W przypadku mikroprzedsiębiorców możliwe jest wyznaczenie osoby fizycznej, która będzie zarządzać transportem w imieniu przedsiębiorcy – musi ona posiadać jednak certyfikat kompetencji zawodowych.

Uzyskanie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego

Wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego i realizacja przewozów lub świadczenie usług pośrednictwa przy przewozie rzeczy wymagają otrzymania odpowiedniego zezwolenia. Aby było to możliwe, konieczne będzie – jak już zaznaczono – udowodnienie posiadania stosownych kompetencji oraz dobrej opinii. Istnieje jeszcze kilka dodatkowych warunków, które musi spełnić przedsiębiorstwo transportowe:

 • Posiadać stałą i rzeczywistą siedzibę w państwie członkowskim UE
 • Posiadać dostęp do bazy eksploatacyjnej
 • Posiadać odpowiednią zdolność finansową
 • Zatrudniani kierowcy oraz niezatrudnione osoby wykonujące przewozy na rzecz firmy transportowej nie mogą mieć zakazu wykonywania zawodu kierowcy.
 • Podlegać podatkowi od dochodów
 • Dysponować co najmniej jednym zarejestrowanym i wprowadzonym do ruchu pojazdem (może być także np. wynajmowany czy leasingowany).

Co ważne: nie zawsze transport drogowy towarów będzie wiązał się z koniecznością posiadania zezwolenia. Pozwoleń ani licencji nie potrzebują przedsiębiorcy, którzy będą realizować usługi przewozowe pojazdami lub zespołami pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony w przypadku transportu drogowego rzeczy. W transporcie międzynarodowym pozwolenia wymaga natomiast przewóz towarów pojazdami, których dopuszczalna masa całkowita przekracza 2,5 tony.

Wymagania finansowe wobec firmy transportowej

Jak widać, przepisy jednoznacznie wskazują, że w przypadku firmy transportowej niezbędnym czynnikiem jest posiadanie wymaganej zdolności finansowej. Można ją udokumentować, wskazując np. roczne sprawozdanie finansowe wzbogacone o opinię i raport biegłego rewidenta, gwarancję bankową czy ubezpieczenie. Przy założeniu firmy konieczne będzie również posiadanie minimalnych środków:

 • 9000 euro na pierwszy pojazd samochodowy
 • 5000 euro na każdy dodatkowy pojazd lub zespół pojazdów o DMC powyżej 3,5 tony
 • 900 euro na każdy dodatkowy pojazd powyżej 2,5 tony, ale poniżej 3,5 tony.

Uzyskanie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego jest konieczne jeszcze przed rozpoczęciem działalności transportowej.

W odpowiednim starostwie powiatowym należy złożyć wniosek o wydanie zezwolenia, a także komplet dokumentów uwzględniających między innymi:

 • Oświadczenie osoby zarządzającej transportem,
 • Oświadczenie osoby uprawnionej na podstawie umowy do wykonywania zadań zarządzającego transportem w imieniu przedsiębiorcy,
 • Certyfikat kompetencji zawodowych w drogowym transporcie rzeczy/osób,
 • Dokumenty potwierdzające posiadanie odpowiedniej zdolności finansowej,
 • Oświadczenie dotyczące bazy eksploatacyjnej,
 • Oświadczenie przedsiębiorcy dotyczące spełniania wymagań określonych w przepisach w stosunku do osób zatrudnionych,
 • Zaświadczenie o niekaralności,
 • Dowód wniesienia opłaty.

Osoby zastanawiające się, ile kosztuje założenie firmy transportowej, muszą uwzględnić na tym etapie kolejny wydatek. Zezwolenie na wykonywanie działalności transportowej będzie kosztować 1000 zł. Dodatkowe 100 zł trzeba natomiast uiścić za każdy zgłoszony pojazd. Zezwolenie zasadniczo powinno być wydane w ciągu miesiąca. W niektórych przypadkach proces może natomiast wydłużyć się do dwóch miesięcy.

Co ważne: zezwolenie pozwala na realizację usług transportu na terenie kraju. Przewóz na terenie UE wymaga uzyskania licencji wspólnotowej. To z kolei wiąże się z koniecznością poniesienia jeszcze większych wydatków. Wniosek o licencję wspólnotową należy złożyć do Głównego Inspektora Transportu Drogowego. Jaka jest cena licencji wspólnotowej? Za dokument na 5 lat trzeba zapłacić 4000 zł oraz 440 zł za każdy wypis z licencji. Licencję wspólnotową z 10 letnim terminem wartości wycenia się natomiast na 8000 zł, a każdy wypis to koszt 880 zł.

Jaką formę działalności wybrać?

Firmę transportową można prowadzić zasadniczo w dowolnej formie poza spółką partnerską. Bardzo często wybór pada na jednoosobową działalność gospodarczą, która gwarantuje najmniej formalności i zdecydowanie najprostsze procedury. Z drugiej strony należy pamiętać o tym, że w przypadku wyboru działalności w formie jednoosobowej działalności gospodarczej przedsiębiorca ponosi pełną odpowiedzialność za jej zobowiązania także własnym majątkiem. W związku z tym dobrą alternatywą staje się wybór spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki cywilnej czy spółek handlowych. Oczywiście kluczowe znaczenie będzie odgrywał przy tym model działania oraz zaangażowanie potencjalnych wspólników.

Po wybraniu formy działalności konieczna okaże się rejestracja przedsiębiorstwa. Jeśli zakładasz jednoosobową działalność gospodarczą, wszystkie formalności uda się załatwić niemal błyskawicznie w Internecie. Należy także pamiętać o rejestracji do ubezpieczeń Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, a także rejestracji do podatku VAT, przesyłając wniosek do odpowiedniego urzędu skarbowego. Konieczne będzie również założenie konta firmowego, które znajdzie się na białej liście podatników VAT.

Firma transportowa a podatki

Na etapie rejestracji konieczne stanie się również określenie formy opodatkowania. Do wyboru pozostaje:

 • skala podatkowa (rozliczenie na zasadach ogólnych)
 • podatek liniowy
 • ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

Każdy z tych modeli znacząco się od siebie różni. Pierwszy z nich będzie szczególnie optymalny, jeżeli firma transportowa nie pozwoli na wygenerowanie dochodu przekraczającego próg podatkowy w wysokości 120 tys. zł. Podatek liniowy gwarantuje stałą stawkę podatku w wysokości 19% niezależnie od osiągniętego dochodu. Ryczałt jest natomiast naliczany od przychodu a nie dochodu. Jednak firma transportowa może zyskać, realizując usługi opodatkowane niską, 5,5-procentową stawką ryczałtu.

Z jakimi kosztami wiąże się własna firma transportowa?

Jak widać, spore koszty, związane chociażby z pozyskaniem licencji transportowej, trzeba będzie ponieść jeszcze przed formalnym założeniem firmy. Wydatki będą jednak zdecydowanie wyższe. Przedsiębiorstwo tego typu musi posiadać w końcu odpowiedni sprzęt techniczny, w tym przede wszystkim pojazdy samochodowe niezbędne do realizacji przewozów. Konieczne będzie także inwestowanie w usługi utrzymania i naprawy pojazdów. Ze względu na dużą konkurencję również zatrudnianie kierowców wiąże się ze sporymi wydatkami. Jakimi środkami trzeba dysponować, aby otworzyć firmę transportową? Szacuje się, że mała firma transportowa, bazująca na samozatrudnieniu, potrzebuje minimum 60 tys. zł. Wraz ze skalą rosną również wydatki, które mogą sięgnąć milionów. Bez wątpienia firma transportowa może być jednak nadal znakomitym sposobem na biznes. Warto jednak jej założenie poprzedzić skrupulatną analizą otoczenia biznesowego oraz sporządzeniem szczegółowego kosztorysu. Dobrym sposobem na obniżenie wydatków związanych z pojazdami będzie natomiast skorzystanie z leasingu.

 

Administratorem Twoich danych jest Bonnier Business (Polska) sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Twoje dane będą przetwarzane w celu zamieszczenia komentarza oraz wymiany zdań, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na umożliwieniu użytkownikom wymiany opinii naszym użytkownikom (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu zamieszczenia komentarza. Dalsze informacje nt. przetwarzania danych oraz przysługujących Ci praw znajdziesz w Polityce Prywatności.