Nowe technologie coraz bardziej narażone na cyberprzęstępstwa

Dynamiczny rozwój rozwiązań z zakresu uczenia maszynowego oraz analizy big data doprowadził do wykształcenia się…