Ranking kont firmowych Ranking kont osobistych

Jakie dotacje dla firm w styczniu ? Oto lista naborów

Jednym z postanowień noworocznych niektórych osób jest założenie własnego biznesu. Jednak już na samym początku pojawia się pytanie skąd wziąć na to środki? Rozwiązaniem tego problemu mogą być dotacje udzielane przez PARP.

Foto: FORUM/ Andrzej Bogacz

W ramach trzech programów, PARP udziela wsparcia młodym przedsiębiorcom. Wśród nich można wyróżnić:

  1. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój
  2. Program Operacyjny Polska Wschodnia
  3. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój

Każdy z nich zawiera pulę środków pieniężnych przeznaczonych na realizację określonego celu. Dlatego tak ważne jest wybranie właściwego działania, z którego przedsiębiorca będzie mógł uzyskać dofinansowanie.

Oto szczegóły każdego z programów wsparcia dla sektora MŚP

PROGRAM OPERACYJNY INTELIGENTNY ROZWÓJ

Foto: FORUM/ Marek Skorupski

Jest to największy w Unii Europejskiej program na rzecz rozwoju badań i tworzenia innowacji. Jego głównym celem jest pobudzenie innowacyjności polskiej gospodarki, dzięki kreowaniu popytu przedsiębiorstw na innowacje i prace badawczo-rozwojowe.

  1.  Badanie Na rynek – III Nabór 2017

Data rozpoczęcia: 05.09.2017
Data zakończenia: 28.02.2018 do godz. 16:00

Dotacje  mogą zostać przekazane na realizacje projektów obejmujących prace badawczo-rozwojowe, które będą prowadzić do polepszenia lub wprowadzenia nowego produktu.

Maksymalna wartość dofinansowania wynosi 20 000 000 zł
Odbiorcy: mikro, małe lub średnie przedsiębiorstwo

Regulamin konkursu oraz pełna dokumentacja.

  1.  Badanie Na rynek – IV Nabór 2017

Data rozpoczęcia: 05.09.2017
Data zakończenia: 28.02.2018 do godz. 16:00

Dotacje pochodzące z tego działania mogą zostać przekazane na identyczne cele jak w przypadku III naboru. Zatem mogą zostać przekazane na realizacje projektów obejmujących prace badawczo-rozwojowe, które będą prowadzić do polepszenia lub wprowadzenia nowego produktu.

Maksymalna wartość dofinansowania wynosi 20 000 000 zł
Odbiorcy: mikro, małe lub średnie przedsiębiorstwo z miast o średniej wielkości

Regulamin konkursu oraz pełna dokumentacja.

  1.  Bony na innowacje dla MŚP

Data rozpoczęcia: 08.06.2017
Data zakończenia: 08.02.2018 do  godz. 16:00

Środki uzyskane z dofinansowania mogą zostać przeznaczone na opracowanie nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu, usługi, technologii lub nowego projektu wzorniczego.

Maksymalna wartość dofinansowania wynosi 85 % wartości poniesionych kosztów obejmujących to dofinansowanie
Odbiorcy: mikro, małe lub śednie przedsiębiorstwo prowadzący działalność na terytorium RP

Regulamin konkursu oraz pełna dokumentacja.

  1.  Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych

Data rozpoczęcia: 16.06.2017
Data zakończenia: 31.01.2018 do  godz. 16:00

Środki uzyskane z dofinansowania mogą zostać przeznaczone na projekty związane z aktywizacją członków klastra, czyli grupy przedsiębiorstw pochodzących z tego samego lub pokrewnych sektorów.

Maksymalna wartość dofinansowania wynosi 50 % wartości poniesionych kosztów obejmujących to dofinansowanie.
Odbiorcy: koordynatorzy Krajowych Klastrów Kluczowych

Regulamin konkursu oraz pełna dokumentacja.

  1.  Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP

Data rozpoczęcia: 10.08.2017
Data zakończenia: 28.02.2018 do  godz. 16:00

Środki uzyskane z dofinansowania mogą zostać przeznaczone na zakup usługi proinnowacyjnej wspierającej wdrożenie innowacji produktowej lub procesowej o charakterze technologicznym w przedsiębiorstwie.

Maksymalna wartość dofinansowania wynosi:
* 70 % wartości kosztów dla przedsiębiorców, dla których całkowita kwota pomocy na usługi proinnowacyjne nie przekracza 200 tys. Euro w dowolnym trzyletnim okresie
* 50 % kosztów kwalifikowanych dla pozostałych przedsiębiorców
Odbiorcy: mikro, małe lub średnie przedsiębiorstwo

Regulamin konkursu oraz pełna dokumentacja.

  1. Granty na dizajn

Data rozpoczęcia: 27.11.2017
Data zakończenia: 04.01.2018 do  godz. 16:00

W programie uczestniczyć mogą przedsiębiorcy, którzy zajmują się seryjną produkcją mebli. Uzyskane środki będą mogli przeznaczyć na rozwój własnej firmy.

Maksymalna wartość dofinansowania wynosi 2,5 mln zł.
Odbiorcy: Firmy zajmujące się seryjną produkcją mebli, nie korzystające z usług profesjonalnych projektantów mebli

Regulamin konkursu oraz pełna dokumentacja.

PROGRAM OPERACYJNY POLSKA WSCHODNIA

Foto: YAY Foto

W przypadku Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, głównym wymogiem jest zlokalizowanie swojej działalności na terenie jednego z pięciu województw. Wsparcie jest przeznaczone na rozwój  społeczno-gospodarczy województw: lubelskiego, podlaskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego.

Wzór na konkurencję (II etap)

Data rozpoczęcia: 01.06.2017
Data zakończenia: 31.05.2018 do godz. 16:00

Środki uzyskane z dofinansowania mogą zostać przeznaczone na wdrożenie strategii wzorniczej.

Maksymalna wartość dofinansowania wynosi 3 000 000 zł

Odbiorcy: mikro, małe lub średnie przedsiębiorstwo prowadzące działalność na terytorium Polski Wschodniej

Regulamin konkursu oraz pełna dokumentacja.

Strona www

PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ

Wsparcie na rzecz zarządzania strategicznego przedsiębiorstw oraz budowy przewagi konkurencyjnej na rynku

Data rozpoczęcia: 30.04.2017
Data zakończenia: 08.12.2017 do godz. 16:00

Środki uzyskane z dofinansowania mogą zostać przeznaczone na uzyskanie wsparcia doradczego w zakresie analizy potrzeb, planów rozwoju przedsiębiorstwa.

Maksymalna wartość dofinansowania: 45 000 000 zł

Odbiorcy: mikro, małe lub średnie przedsiębiorstwa

Regulamin konkursu oraz pełna dokumentacja

Przeczytaj także na MamBiznes.pl

Bartłomiej Godziszewski
MamBiznes.pl

 

Administratorem Twoich danych jest Bonnier Business (Polska) sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Twoje dane będą przetwarzane w celu zamieszczenia komentarza oraz wymiany zdań, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na umożliwieniu użytkownikom wymiany opinii naszym użytkownikom (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu zamieszczenia komentarza. Dalsze informacje nt. przetwarzania danych oraz przysługujących Ci praw znajdziesz w Polityce Prywatności.