Ranking kont firmowych Ranking kont osobistych

Są pieniądze na eksport dla firm z Polski Wschodniej

Przedsiębiorcy, którzy działają przy wschodniej granicy i planują obecność na rynkach zagranicznych, mogą skorzystać z dofinansowania na rozwój eksportu.

Ze składaniem wniosku trzeba się pospieszyć – można to zrobić jeszcze tylko do końca sierpnia.

Są pieniądze na eksport dla firm z Polski Wschodniej; Źródło: YAY Foto

Dla kogo dotacje na eksport?

Unijne dotacje z przeznaczeniem na rozwój działalności eksportowej na rynkach zagranicznych przysługują sektorowi mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw. Warunkiem jest, by firma prowadziła działalność w makroregionie Polski Wschodniej, który obejmuje województwa: lubelskie, podlaskie, podkarpackie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie.

O dofinansowanie mogą starać się firmy, które chcą wprowadzić nowy lub istniejący już produkt (wyrób lub usługę) na nowy rynek zagraniczny. Nie można starać się o dofinansowanie na rozwój działalności eksportowej na rynku, na którym firma jest już obecna.

Przedsiębiorca, który składa wniosek powinien dodatkowo:

 • przed dniem złożenia wniosku mieć zamknięty przynajmniej jeden rok obrotowy;
 • osiągnąć przychody ze sprzedaży nie mniejsze niż 200 tys. zł w minimum jednym zamkniętym roku obrotowym w ciągu trzech ostatnich lat;
 • stworzyć projekt, który nie dotyczy rynku i produktu, który był już objęty wsparciem ze środków publicznych;
 • stworzyć projekt, którego wartość netto nie przekracza dwukrotności maksymalnej wartości wskaźnika EBITDA (zysk operacyjny przed potrąceniem odsetek, podatku i amortyzacji) w okresie dwóch ostatnich lat.

Pełna lista kryteriów oceny wniosków dostępna jest na stronie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Warto zaznaczyć, że firmy, które starają się o dofinansowanie, powinny mieć opracowany nowy model biznesowy, czyli strategię wprowadzenia swoich produktów na rynek zagraniczny. Co ważne – przygotowanie takiego modelu można zlecić profesjonalnemu doradcy, a koszty z tym związane uwzględnić później w budżecie projektu (o ile zostały poniesione w ciągu 6 miesięcy przed złożeniem wniosku).

Jakie koszty dofinansują Fundusze Europejskie?

Pieniądze można przeznaczyć na skorzystanie z usług profesjonalnego doradztwa. Dzięki temu przedsiębiorcy będą mogli otrzymać przydatną wiedzę na temat wchodzenia na rynki zagraniczne, zapłacić za diagnozę potencjału firmy w zakresie internacjonalizacji, przygotowanie przedsiębiorstwa i jego oferty pod kątem eksportu oraz aktywnego poszukiwania partnerów biznesowych.

Za pomocą unijnych środków można sfinansować:

 • koszty usług doradczych świadczonych przez doradców zewnętrznych, które dotyczą opracowania zaprezentowanego we wniosku o dofinansowanie nowego modelu biznesowego związanego z internacjonalizacją działalności,
 • koszty usług doradczych związanych z przygotowaniem do wdrożenia nowego modelu biznesowego związanego z zagraniczną działalnością, w tym m.in.:
 • koszty wyszukiwania, selekcji, a następnie nawiązania kontaktów z partnerami zagranicznymi,
 • koszty doprowadzenia firmy do etapu negocjacji handlowych,
 • koszty przygotowania produktu do potrzeb rynku docelowego (np. badania marketingowe na rynku docelowym, przygotowanie planu kampanii promocyjnej, projektowanie materiałów reklamowych i promocyjnych, stron internetowych i aplikacji mobilnych przeznaczonych do promocji i sprzedaży produktu na rynkach zagranicznych),
 • koszty zakupu wartości niematerialnych i prawnych w formie autorskich praw majątkowych lub licencji, związanych z nabyciem oprogramowania niezbędnego do automatyzacji procesów biznesowych w związku z przygotowaniem do internacjonalizacji działalności, a także doradztwo z tym związane,
 • koszty udziału w międzynarodowych targach, wystawach lub misjach gospodarczych.

Pełen katalog kosztów kwalifikowanych znajduje się w Regulaminie konkursu.

Jakie dofinansowanie można uzyskać?

Maksymalna kwota dofinansowania projektu wynosi 550 tysięcy zł. Dofinansowanie kosztów usług doradczych związanych z opracowaniem zaprezentowanego we wniosku nowego modelu biznesowego nie może przekroczyć 30 tysięcy złotych.

Dofinansowanie projektu nie może przekraczać 80% kosztów kwalifikowalnych.

Szczegółowe  informacje na temat dostępnych środków można znaleźć tutaj. Pełna dokumentacja konkursowa dostępna jest na stronie www.parp.gov.pl.

Bankier.pl

Administratorem Twoich danych jest Bonnier Business (Polska) sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Twoje dane będą przetwarzane w celu zamieszczenia komentarza oraz wymiany zdań, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na umożliwieniu użytkownikom wymiany opinii naszym użytkownikom (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu zamieszczenia komentarza. Dalsze informacje nt. przetwarzania danych oraz przysługujących Ci praw znajdziesz w Polityce Prywatności.