Jak zdobyć dotację z Unii Europejskiej?

Marzysz o rozkręceniu własnej firmy, ale brakuje Ci kapitału na realizację swojego pomysłu…

Podstawa opodatkowania oraz moment jego powstania w imporcie usług

Moment powstania obowiązku podatkowego w imporcie usług reguluje art. 19 ust. 19 ustawy.…

Sprzedaż nieruchomości a konsekwencje podatkowe

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt. 8 lit. a-c ustawy o podatku…

Zasady amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych

W nowoczesnych przedsiębiorstwach wartości niematerialne i prawne są bardzo znaczącym składnikiem majątku. Składają…

Sprawozdanie finansowe

W związku z przejściowymi różnicami między wykazywaną w księgach rachunkowych wartością aktywów i…

Niecodzienne koszty w przedsiębiorstwie

Prowadząc działalność gospodarczą, każdy podatnik-przedsiębiorca ponosi różnego rodzaju wydatki. Nie zawsze jednak przedsiębiorca…

Korygujemy VAT za 2004 r.

Wyliczanie proporcji potrzebnej do właściwego rozliczenia VAT naliczonego należy do najtrudniejszych, a czasami…

VAT - Transakcje wewnątrzwspólnotowe

Terytorium Wspólnoty to obszar państw członkowskich należących  do Unii Europejskiej. Począwszy od 1…

Ujmowanie w księgach kredytów i pożyczek

Przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą muszą często korzystać z obcych źródeł finansowania tej działalności.…

PIT-y 2005: Już dziś pomyśl o uldze

Od 1 stycznia 2005 roku weszło w życie wiele istotnych zmian w ustawie…

Ulgi podatkowe za 2004 rok cz. III

Odliczeniu podlega tylko spłata odsetek od kredytu zaciągniętego na wymieniony w ustawie cel.…

Ulgi podatkowe za 2004 rok cz. II

Fundusz remontowy to jedna z części składowych czynszu, który większość z nas płaci…

Ulgi podatkowe za 2004 rok cz. I

Choć do rozliczenia rocznego za 2004 r. zostało jeszcze trochę czasu, to warto…

Zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych

Ustawa z dnia 18 listopada 2004 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym…

Roczne zeznanie podatkowe i remanent

Zebraniu przez osoby fizyczne prowadzące własne firmy danych niezbędnych do sporządzenia rocznego zeznania…

Ubezpieczenie w rodzinnej firmie

Jeżeli prowadzisz działalność gospodarczą i zatrudniasz małżonka, to wówczas dla celów ubezpieczeń społecznych…

Miejsce opodatkowania w imporcie

W szóstej dyrektywie UE import towarów rozumiany jest jako wprowadzenie towarów z terytorium…

Jak spółka się rozlicza

Wynik finansowy jest rezultatem działalności spółki w danym okresie sprawozdawczym. Ustalany jest w…