3 najczęstsze błędy przy planowaniu biznesu

Tad Witkowicz, przewodniczący komitetu inwestycyjnego AIP Seed Capital, inwestor który wprowadził na NASDQ swoje dwie firmy, obecnie zajmuje się inwestownaiem w firmy w fazie zalążkowej przedstawia 3 główne błędy, które popełniamy pisząc biznesplan.

Pierwszy problem pojawia się już przy, opisie produktu i usługi. Polscy przedsiębiorcy piszą bardzo dużo o produkcie, jednak rzadko zastanawiają się nad potrzebami klienta. Dobrze zaplanowany produkt musi, w unikalny sposób zaspokajać potrzebę lub rozwiązywać problem. Zauważalny jest też brak dokładnego zdefiniowania grupy docelowej. Zrozumienie potrzeby to początek, punkt wyjścia. Dopiero później staramy się zdefiniować sam produkt. Większość zaczyna odwrotnie, od produktu a później próbują znaleźć zastosowanie dla niego na rynku.

Drugi problem to brak właściwego rozpoznania otoczenia i konkurencji. Polacy zdaja się nie zauważać, że konkurencja stanowią nie tylko produkty podobne, ale także alternatywy zaspakajające daną potrzebę w inny sposób. Problem konkurencji często jest kwitowany stwierdzeniem – „będziemy tańsi”, ale skąd się bierze wasza cena? Najczęściej z niskich pensji założycieli, które wcześniej, czy później muszą wzrosnąć. Bardzo ważne jest zrozumieć, kto i jak dla nas konkurencją.

Trzeci problem to niedocenianie, a nawet pomijanie znaczenia marketingu. Marketing jest przede wszystkim odpowiedzią na pytanie: „jak dotrzeć do klienta, żeby kupił produkt?”. Polscy przedsiębiorcy mało piszą o marketingu, nie definiują go nawet, a przecież to jeden z ważniejszych wydatków. Duże firmy wydają 25-50 procent swoich przychodów na marketing, podczas gdy małe przedsięwzięcia w fazie start-up nawet do 300 procent.

Polcamy:

– Wszystko o pisaniu biznesplanu

– Przykładowy biznes plan

Polska Przedsiębiorcza