Ranking kont firmowych Ranking kont osobistych

Analiza finansowa

Każdy biznesplan oprócz rozbudowanej części opisowej musi zawierać szczegółowe szacunki finansowe. Bez nich cała wcześniejsza praca jest niewiele warta. Rzetelne obliczenia oparte na realnych założeniach powinny uwiarygadniać nasz projekt w oczach jego odbiorców. Pomagają także nam przy podejmowaniu kluczowych dla przedsięwzięcia decyzji. Dlatego właśnie sporządzamy analizę finansową, ostatnią i obok analizy rynku najważniejszą część biznesplanu.

Serce biznesplanu

Można powiedzieć, że ten rozdział jest sercem biznesplanu. Nie sposób bowiem skutecznie zaistnieć rynku bez wcześniejszego zaplanowania finansowego działalności. Analiza finansowa jest tym bardziej ważna, że jej sumienne opracowanie pomaga w podjęciu decyzji o rozpoczęciu działalności.

Dla osób rozpoczynających dopiero działalność jest to więc kwestia kluczowa. Dogłębna analiza finansowa przedsięwzięcia może uchronić przed niepowodzeniem jeszcze na poziomie planistycznym oraz znacząco ograniczyć straty spowodowane nietrafną decyzją inwestycyjną. Poszczególne części analizy finansowej powinny spójnie przedstawiać zależności w czasie pomiędzy uruchomieniem inwestycji, przychodami ze sprzedaży, zyskami oraz generowaną gotówką

Niełatwe zadanie

Niewątpliwie analiza finansowa to część najtrudniejsza do sporządzenia. To właśnie przygotowanie analizy finansowej najczęściej zniechęca przyszłych przedsiębiorców do napisania biznesplanu. Wymaga bowiem od sporządzającego niemałej wiedzy, umiejętności, wysiłku oraz czasu. Dokument ten w odróżnieniu od poprzednich części biznesplanu nie jest w formie opisowej a dominują w nim liczby, szacunki i wskaźniki. Początkujący przedsiębiorca sporządza analizę finansową pro forma, a więc bazując na danych prognozowanych.

Dobrze sporządzona analiza finansowa powinna odpowiedzieć na kilka fundamentalnych pytań:
– jakich nakładów wymaga przedsięwzięcie obecnie i w przyszłości?
– jakie są źródła finansowania firmy(kapitał własny, kredyty itp.)?
– jakie są bieżące koszty działalności?
– jakie firma będzie generowała przychody i jaka będzie ich dynamika?
– kiedy i jakiej wielkości firma wypracuje zyski?

– jaka będzie stopa zwrotu z zainwestowanego kapitału?

Filary analizy finansowej

Zawartość tego dokumentu różni się w zależności od tego kto i dla jakich celów go przygotowuje. Inaczej będzie wyglądała analiza finansowa początkującej firmy a inaczej sporządzona przez spółkę giełdową. Inna będzie zawartość tego dokumentu dołączona do wniosku o unijną dotację a inna gdy będziemy wnioskować o kredyt. Mimo tych różnic trzy podstawowe elementy powinny się w niej zawsze znaleźć. Są to:

Bilans – jest zestawieniem aktywów i pasywów firmy. Aktywa jest to majątek przedsiębiorstwa natomiast pasywa to źródła jego finansowania czyli środki za, które majątek ten został zakupiony. Zgodnie z zasadą równowagi bilansowej bilans powinien „wyjść na zero” a więc aktywa muszą się zrównać z pasywami.

Rachunek zysków i strat – to zestawienie przychodów i kosztów danego przedsiębiorstwa. Dokument ten jest źródłem informacji o dochodowości firmy.

Rachunek przepływów środków pieniężnych – jest źródłem informacji o płynności finansowej przedsiębiorstwa. Dokument ten w odróżnieniu od rachunku zysków i strat przedstawia rzeczywiste wpływy i odpływy gotówki a nie tylko zapisy księgowe.

Ile to będzie kosztować?

W analizie finansowej startującej firmy powinny się pojawić informacje o kosztach rozpoczęcia działalności. Przed uruchomieniem firmy musimy bowiem ponieść szereg nakładów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Wszystkie te informacje należy szczegółowo odnotować w analizie finansowej. Można je przedstawić następująco:

1) budowa, zakup lub wynajem pomieszczeń,
2) wyposażenie w urządzenia i wyposażenie biura,
3) zakup środka transportu,
4) zakup towarów,
5) koszty reklamy – szyld, ulotki, wizytówki, ogłoszenia itp.

Dodatkowo w analizie finansowej powinny się znaleźć:
– sprawozdania historyczne (nie dotyczy nowych firm)
– źródła finansowania działalności
– analiza progu rentowności
– stopa zwrotu zainwestowanego kapitału
– obecne i przyszłe zapotrzebowanie na kapitał

– założenia na bazie których przedstawiono prognozy

Jaki okres prognozy?
Poszczególne części analizy finansowej powinny być prognozowane na okres 3 – 5 lat. Ważne jest, aby prognozy wykraczały, co najmniej o jeden rok poza moment osiągnięcia progu rentowności. Najczęściej sporządza się szczegółowy plan finansowy na pierwsze dwa lata (w ujęciu miesięcznym lub kwartalnym), a następnie plany roczne.

Niewątpliwie sporządzenie dobrej analizy finansowej to spore wyzwanie zwłaszcza dla początkującego przedsiębiorcy.

Zobacz przykładowy biznesplan

Grzegorz Niewiadomy

MamBiznes.pl

Administratorem Twoich danych jest Bonnier Business (Polska) sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Twoje dane będą przetwarzane w celu zamieszczenia komentarza oraz wymiany zdań, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na umożliwieniu użytkownikom wymiany opinii naszym użytkownikom (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu zamieszczenia komentarza. Dalsze informacje nt. przetwarzania danych oraz przysługujących Ci praw znajdziesz w Polityce Prywatności.
twntrr 27 lut 2013 (20:02)

oh