Ranking kont firmowych Ranking kont osobistych

Dofinansowanie na działalność gospodarczą w październiku. Lista dotacji i inicjatyw dla firm

255 tys. zł zastrzyku gotówki na cyfryzację firmy, 200 tys. zł w gotówce oraz 50 tys. zł w postaci specjalistycznych usług na realizację innowacyjnego pomysłu biznesowego, sprawdzenie swojego pomysłu pod okiem inkubatora w ramach Platformy Startowej. To tylko wybrane październikowe inicjatywy i programy skierowane do osób prowadzących lub zamierzających prowadzić działalność gospodarczą. Przygotowaliśmy listę propozycji, z których firmy mogą skorzystać w nadchodzącym miesiącu.

Fot. FORUM/ Andrzej Bogacz

W październiku zarówno osoby dopiero rozpoczynające przygodę z biznesem jak i przedsiębiorcy od dawna funkcjonujący na rynku mogą skorzystać z różnych form dofinansowania. Wysokość wsparcia, wymagany poziom wkładu własnego, adresaci, cele, i warunki ubiegania się o dotację uzależnione są od programu. Zapraszamy do lektury zestawienia październikowych inicjatyw dla przedsiębiorczych.

Wsparcie MSP w obszarze cyfryzacji – Bony na cyfryzację

Maksymalnie 255 tys. zł dofinansowania mogą pozyskać przedsiębiorcy w ramach programu „Wsparcie MSP w obszarze cyfryzacji – Bony na cyfryzację”. Pula środków przygotowana dla firm w tym programie wynosi 110 mln zł.

Cel: Łagodzenie skutków wystąpienia COVID-19 oraz ograniczanie ryzyk gospodarczych i społecznych wywoływanych przez pandemię poprzez transformację cyfrową gospodarki.

Celem konkursu jest wdrożenie przez MŚP technologii cyfrowych w związku z koniecznością dokonania zmian procesów, sposobu funkcjonowania przedsiębiorstwa w warunkach epidemii chorób zakaźnych u ludzi, w szczególności pandemii COVID-19, lub wzmocnienia odporności na wypadek kolejnych podobnych kryzysów wywołanych stanem epidemii.

Na co dotacja:
– zakup usług programistycznych lub/i zakup oprogramowania gotowego, w tym w formie licencji (z wyłączeniem standardowego oprogramowania biurowego czy księgowego) w celu opracowania lub wprowadzenia rozwiązania cyfryzacyjnego – komponent obligatoryjny projektu;
– zakup środków trwałych, w tym maszyn i urządzeń, sprzętu komputerowego lub związanego z przesyłem lub magazynowaniem danych, środków niskocennych, lub/i zakup usług doradczych (w tym branżowych, technologicznych, biznesowych, prawnych) lub/i zakup usług szkoleniowych w celu wdrożenia rozwiązania cyfryzacyjnego – komponent fakultatywny projektu.

Maksymalne dofinansowanie: 255 000 zł przy całkowitym koszcie projektu 300 000 zł

Wysokość wsparcia stanowi maksymalnie 85% wartości projektu. Wkład to co najmniej 15% całkowitego kosztu projektu

Program Akceleracyjny: INDUSTRYLAB II

250 tys. zł dla start-upów czeka w programie akceleracyjnym IndustryLab. Jego celem jest kojarzenie autorów przedsięwzięć o dużym potencjale  z infrastrukturą oraz doświadczeniem dużych przedsiębiorstw..

Dla kogo: startupy z sektorów Smart City, Przemysłowy Internet Rzeczy, Biogospodarka

Najważniejsze informacje o programie:

– uczestnictwo w programie jest bezpłatne.
– dostęp do wiedzy i umiejętności – szkolenia i warsztaty w zakresie rozwoju biznesu, finansów oraz zdobywania inwestorów.
– dostęp do wsparcia doradczego i mentorskiego w procesie preakceleracji, akceleracji i postakceleracji.
– promocja i networking dla projektu– możliwość wdrażania swojego rozwiązania w dużych przedsiębiorstwach (HCP S.A, Solaris Bus & Coach S.A., Rosomak S.A lub H. Cegielski – Fabryka Pojazdów Szynowych Sp. z o.o.

Aby wziąć udział w programie start-up musi spełnić następujące warunki:

– posiadać statusu mikro- lub małego przedsiębiorcy;
– co najmniej jeden członek Twojego zespołu będzie brał udział w wydarzeniach organizowanych w trakcie programu;
– posiadać wyłączne prawa do zgłoszonego pomysłu biznesowego;
– rozwijać projekt wpisujący się w Krajowe Inteligentne Specjalizacje.

Obszary szczególnie priorytetowe dla Partnerów programu:

– biotechnologiczne i chemiczne procesy, bioprodukty i produkty chemii specjalistycznej oraz inżynierii środowiska,
– wysokosprawne, niskoemisyjne i zintegrowane układy wytwarzania magazynowania, przesyłu i dystrybucji energii,
– nowoczesne technologie pozyskiwania przetwórstwa i wykorzystywania surowców naturalnych oraz wytwarzanie ich substytutów,
– minimalizacja wytwarzania odpadów, w tym niezdatnych do przetworzenia oraz wykorzystanie materiałowe i energetyczne odpadów,
– innowacyjne rozwiązania i technologie w gospodarce wodno-ściekowej i poprawa jakości wody do celów konsumpcyjnych i gospodarczych,
– rozwiązania transportowe przyjazne środowisku,
– automatyzacja i robotyka procesów technologicznych,
– gospodarka 4.0,
– sensory (w tym biosensory) i inteligentne sieci sensorowe,
– inteligentne sieci i technologie informacyjno-komunikacyjne oraz geoinformacyjne,
– automatyzacja procesów technologicznych oraz diagnostyka i monitorowanie,
– rozwiązania zwiększające wydajność produkcji.

Wsparcie dla start-upu: 250 tys. zł: 200 tys. zł – wsparcie finansowe, 50 tys. zł – wsparcie w postaci usług

Wkład własny: 0 %

Strona: industrylab.pl

Platforma Startowa – Start in Podkarpackie

Program skierowany jest do osób będących na etapie pomysłu na biznes, które chcą przetestować i dopracować swoją ideę pod okiem doświadczonego inkubatora na w jednym z województw Polski Wschodniej: lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego.

Wsparciem jest program inkubacji, który składa się z dwóch rodzajów usług – podstawowych i specjalistycznych. Usługi specjalistyczne dotyczą specyficznych potrzeb technologicznych i biznesowych poszczególnych startupów. Nie są ograniczone zamkniętym katalogiem, w związku z czym startup ma szansę otrzymać szyte na miarę usługi. W wyniku tego procesu powstać powinien prototyp i model biznesowy przedsięwzięcia.

Inkubacja to okres intensywnej pracy nad rozwinięciem swojego pomysłu do fazy MVP. W Platformie startowej: Start in Podkarpackie podzielona jest na kilka etapów:

Na zakończenie oceny startup otrzyma komplet rekomendacji od Panelu ekspertów, które zostaną wykorzystane w czasie przygotowania indywidualnego planu inkubacji.
Każdy startup będzie współpracować z Managerem Inkubacji, z którym wspólnie opracuje indywidualny plan inkubacji. Plan może być modyfikowany w czasie jego realizacji.
Szczegóły planu inkubacji zostaną także omówione z ekspertami branżowymi, którzy pomogą dostosować prace do specyfiki danej branży.
W ramach inkubacji realizowane będą prace nad stworzeniem MVP, ale poza tym oferowane będą dodatkowe usługi, np. Start Link- łączenie startupów z osobami, które chciałyby pracować w startupie, czy konsultacje tworzonych materiałów reklamowych.
Po zakończonym procesie, Manager Inkubacji przygotuje raport z inkubacji. Raport ten jest zapisem historii rozwoju startupu od rozpoczęcia inkubacji do jej końca oraz postępów, jakie zostały wykonane przez zespół.

Platforma nie przekazuje środków finansowych startupom. Te możesz otrzymać po przejściu procesu inkubacji w działaniu „Rozwój start-upów w Polsce Wschodniej”.

Strona programu: startinpodkarpackie.pl

Program Akceleracyjny: Polska Przedsiębiorcza

200 tys. zł grantu wypłacanego w systemie osiągania poszczególnych kamieni milowych oraz indywidualne usługi doradcze o wartości 50 tys. zł to tylko wybrane korzyści płynąca dla pomysłodawców z program Polska Przedsiębiorcza.

Najważniejsze informacje o programie:
– 6 rund naboru i akceleracji trwających po 6 miesięcy.
– 10 Odbiorców Technologii w tym: 1: J.M. Zdanowscy Sp. j. (właściciel marki Wierzejki), 2: Putka Sp. z o.o. Sp. k., 3: Grupa Maspex Sp. z o.o. Sp. kom., 4: Zakłady Mięsne „Olewnik” BIS Sp. z o.o., 5: Zakład Mięsny Lenarcik Sławomir Lenarcik, 6: Ladros S.C. A. Lewczyk A Lewczyk, 7: Polimer Sp. z o.o., 8: Laude Smart Intermodal S.A.,9: Bank Spółdzielczy w Toruniu, 10: To be announced (TBA).
– w sumie 40 startupów w akceleracji i komercjalizacji.
– 12 miesięczna post akceleracja u wybranego Odbiorcy Technologii.

Co zyskuje start-up:

– dostęp do najlepszej w kraju bazy mentorów i ekspertów biznesowych.
– zindywidualizowany pakiet usług doradczych o wartości do 50 000 zł (w sumie średnio 27 h wsparcia doradczego i mentoringu na uczestnika oraz 15 h wsparcia ze strony ekspertów Odbiorcy Technologii na uczestnika).
– grant do 200 000 zł w modelu equity free wypłacany w systemie osiągania kamieni milowych.
– zindywidualizowana opieka Opiekuna Startupów dedykowanego każdemu startupowi uczestniczącemu w programie.
– możliwość nawiązania trwałych relacji biznesowych i zbudowanie unikalnej sieci kontaktów na linii startup-duży średni przedsiębiorca dzięki uczestnictwu w wydarzeniach startupowych
i biznesowych, Biznes Mixerach oraz imprezach networkingowych.
– szansa na komercjalizację pomysłu biznesowego poprzez wdrożenie innowacyjnego rozwiązania startupu bezpośrednio do środowiska Odbiorcy Technologii.

Aby ubiegać się o wsparcie z programu pomysłodawca musi spełnić warunki:

– jego firma nie mogła być notowana na giełdzie w okresie do 5 lat od dnia rejestracji w odpowiednim rejestrze
– jego firma nie dokonała podziału zysków i nie została utworzona w wyniku połączenia i nie przejąłeś działalności innego przedsiębiorcy
posiada pełnię praw do dysponowania zgłoszonym w aplikacji innowacyjnym pomysłem biznesowym, rozwiązaniem, programem lub innym projektem
– chce rozwijać swój projekt w Indywidualnym Programie Akceleracji
– posiada uprawnienia do rozporządzania projektem we własnym imieniu pełnią praw wolnych od wszelkich obciążeń prawnych, zabezpieczeń lub jakiegokolwiek roszczenia podmiotu trzeciego
działa nie dłużej niż 5 lat w formie spółki kapitałowej zarejestrowanej na terytorium RP lub jednoosobowej działalności gospodarczej
– projekt, z którym aplikuje do programu, nie został jeszcze poddany komercjalizacji

Strona programu: scaleup.polskaprzedsiebiorcza.pl

 

 

Administratorem Twoich danych jest Bonnier Business (Polska) sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Twoje dane będą przetwarzane w celu zamieszczenia komentarza oraz wymiany zdań, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na umożliwieniu użytkownikom wymiany opinii naszym użytkownikom (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu zamieszczenia komentarza. Dalsze informacje nt. przetwarzania danych oraz przysługujących Ci praw znajdziesz w Polityce Prywatności.