Ranking kont firmowych Ranking kont osobistych

Dotacje na założenie działalności gospodarczej. 23 tys. zł wsparcia oraz 1600 zł świadczenia pomostowego

W roku 2021 nie zabraknie inicjatyw dla osób, które szukają pieniędzy na założenie własnego biznesu. Jedną z propozycji jest program „Grant na start”, w ramach którego przyszły przedsiębiorca może pozyskać 23 tys. zł dotacji na rozpoczęcie działalności oraz wypłacane przez 12 miesięcy świadczenie pomostowe w kwocie 1600 zł.

Shutterstock/ Bartosz Zakrzewski

Program skierowany jest do bezrobotnych zamieszkałych na terenie województwa łódzkiego, którzy chcą przejść na samozatrudnienie. Do tej pory odbyły się dwie edycje konkursu, a w roku 2021 będzie miał miejsce trzeci nabór wniosków. Poprzednie edycje cieszyły się ogromnym zainteresowaniem co skutkowało licznymi odwołaniami i przedłużonym czasem ogłoszenia ostatecznej listy beneficjentów.

Ponad 40 tys. zł łącznego wsparcia na nową firmę

Grant na start to inicjatywa realizowana przez Łódzką Agencję Rozwoju Regionalnego. Program przeznaczony jest do osób zarejestrowanych w urzędzie pracy jako bezrobotne. Inicjatywa zakłada przyznanie łącznie 96 bezzwrotnych dotacji na założenie biznesu. Kwota wsparcia na rozkręcenie własnej firmy to 23050 zł. Oprócz jednorazowego zastrzyku gotówki początkujący przedsiębiorca w ramach Grant na start otrzymuje co miesiąc na swoje konto przelew w kwocie 1600 zł. Jest to tzw. świadczenie pomostowe, które właściciel młodej firmy może przeznaczyć na pokrycie bieżących wydatków takich jak: zapłata składek na ZUS, czy czynszu za wynajmowany lokal. Przez 12 miesięcy suma świadczenia pomostowego wynosi 19200 zł. Łącznie beneficjent programu otrzymuje więc ponad 40 tys. zł wsparcia na początku swojej biznesowej drogi.

Kto może się ubiegać o dotację

W programie mogą wziąć udział:

a) Osoby po 30 roku życia pozostające bez pracy (bezrobotne i bierne zawodowo), zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, znajdujące się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy i spełniające przynajmniej jeden z niżej wymienionych warunków:
– osoby w wieku 50 lat i więcej,
– osoby długotrwale bezrobotne,
– osoby z niepełnosprawnościami,
– kobiety,
– osoby o niskich kwalifikacjach.

b) Bezrobotni mężczyźni w wieku 30-49 lat, którzy nie należą do grup wymienionych powyżej (udział tej grupy nie przekroczy 20% ogólnej liczby os. bezrobotnych objętych wsparciem).

Z udziału w programie wyłączona są osoby które posiadały wpis do CEiDG, były zarejestrowane jako przedsiębiorca w KRS lub prowadziły działalność gospodarczą na podstawie odrębnych przepisów w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu.

Do tej pory odbyły się dwie edycje programu Grant na start. W roku 2021 będzie miał miejsce ostatni trzeci nabór, w którym udział mogą wziąć bezrobotni zainteresowani uruchomieniem własnej działalności gospodarczej. Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego nie ogłosiła jeszcze terminu naboru wniosków.

Brak kapitału to jedna z największych barier wskazywanych przez osoby myślące o założeniu działalności gospodarczej. Na portalu MamBiznes.pl przygotowaliśmy zestawienie najbardziej popularnych sposobów pozyskania środków o rozkręcenie własnego biznesu. Przeczytasz o nich w artykule Są pieniądze na założenie działalności gospodarczej w roku 2021. Lista dostępnych dotacji i programów

Administratorem Twoich danych jest Bonnier Business (Polska) sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Twoje dane będą przetwarzane w celu zamieszczenia komentarza oraz wymiany zdań, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na umożliwieniu użytkownikom wymiany opinii naszym użytkownikom (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu zamieszczenia komentarza. Dalsze informacje nt. przetwarzania danych oraz przysługujących Ci praw znajdziesz w Polityce Prywatności.