Ministerstwo zaprasza firmy na wyjazd do Egiptu. Koszty pokrywają uczestnicy

Ministerstwo Spraw Zagranicznych oraz Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii zapraszają firmy do wspólnego wyjazdu na misję gospodarczą do Egiptu. Koszty przelotu, zakwaterowania i wyżywienia ponoszą uczestnicy wyprawy. Wyjazd odbędzie się w dniach 6-9 czerwca.

Fot. YAY Foto

Wydarzenie jest skierowane przede wszystkim do przedsiębiorców z branży cybersecurity, fintech i smart city. W ramach misji uczestnicy będą mieli okazję nawiązać nowe kontakty biznesowe z przedsiębiorcami z Egiptu i pogłębić swoją wiedzę o egipskim rynku IT. Przedsiębiorcy zainteresowani wyjazdem muszą przesłać zgłoszenie do 21 kwietnia.

Program wizyty obejmuje udział w Polsko-Egipskim Forum Biznesu, networking, spotkania B2B oraz B2G z przedstawicielami instytucji, firm oraz podmiotów działających w wyżej wymienionych branżach.

Wstępne zgłoszenia przedsiębiorcy muszą przesłać na adresy mailowe smartPoland@msz.gov.pl oraz sordyl@msz.gov.pl

Oprócz tego firma musi przygotować jednostronicowy materiału (w formie 1 slajdu w postaci pliku MS PowerPoint) zawierającego podstawowe informacje o przedsiębiorstwie i najistotniejszych elementach oferty w języku angielskim. Materiał ten służyć będzie maksymalnie precyzyjnemu dobraniu jak najszerszego grona potencjalnych rozmówców po stronie egipskiej optymalnym byłoby sprofilowanie go pod kątem rynku egipskiego a także uwzględnienie w nim również materiału zdjęciowego obrazującego oferowane przez  przedsiębiorstwo technologie/rozwiązania (ww. materiał nie jest wymagany od podmiotów, które wcześniej przekazały do Departamentu Współpracy Ekonomicznej MSZ analogiczny slajd przy okazji innych wydarzeń organizowanych przez DWE i uznają, iż jest on adekwatny do wykorzystania również wobec partnerów egipskich).

Harmonogram:

6 czerwca – przylot do Kairu

9 czerwca – wylot z Kairu

Sugerowane zakwaterowanie w nowo otwartym hotelu St. Regis w Kairze.

Uczestnicy ponoszą koszty przelotów, zakwaterowania i wyżywienia. Organizator misji pokrywa koszty transportu do/z lotniska oraz na miejscu w Egipcie.

Komentarze

Dodaj komentarz

*
*