Ranking kont firmowych Ranking kont osobistych

Nawet 110 tys. zł na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Zamień etat na własną firmę

Są pieniądze do rozdania dla osób, które myślą o rozpoczęciu własnej działalności gospodarczej. W całej Polsce regionalne instytucje pośredniczące realizują program finansowany ze środków Banku Gospodarstwa Krajowego. Inicjatywa daje możliwość zdobycia środków na start w biznesie.

Fot. FORUM/ Szymon Laszewski

Dotacje z funduszy europejskich czy urzędu pracy to najpopularniejsze źródło zewnętrznego finansowania dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą. Jednak na bezzwrotnym wsparciu życie się nie kończy zwłaszcza, że coraz częściej dotacje zastępowane są przez atrakcyjnie oprocentowane pożyczki. Programy mikropożyczek realizowane są w całej Polsce. W zależności od województwa różne są maksymalne kwoty oraz poszczególne warunki ich przyznawania.

Od 98 tys. zł do 110 tys. zł na rozpoczęcie działalności gospodarczej może pozyskać osoba z pomysłem na biznes w ramach programu mikropożyczek. Środki można wydatkować na zakup maszyn, towaru, reklamę czy usługi księgowe. Program finansowany jest ze środków Banku Gospodarstwa Krajowego. Wielkość finansowania różni się w zależności od województwa.

Mikropożyczka na rozpoczęcie działalności

Kwota pożyczki na rozkręcenie własnego biznesu może wynieść do nawet 110 tys. zł. Wysokość uzależniona jest od wysokości przeciętnego wynagrodzenia. Program skierowany jest do osób bezrobotnych oraz przyszłych przedsiębiorców, którzy myślą o zamianie etatu na własny biznes. Pozyskane środki beneficjent zobowiązany jest zwrócić w ciągu 7 lat. Istnieje także możliwość uzyskania rocznej karencji w spłacie pożyczki.

Kwota: finansowanie do wysokości 20-krotności przeciętnego wynagrodzenia – obecnie jego wysokość 5504 zł, a więc maksymalna kwota pożyczki to 110 tys. zł
Dla kogo: dla osób bezrobotnych oraz pracujących, które planują założyć działalność gospodarczą w województwie opolskim
Oprocentowanie: od 0,011 % w skali roku
Okres spłaty: do 7 lat
Karencja w spłacie: do 12 miesięcy

Cel finansowania: Wydatki pożyczkobiorcy związane z rozpoczynaniem działalności gospodarczej.

Dla kogo: Pożyczka skierowana jest do:

– osób bezrobotnych, biernych zawodowo, znajdujących się w trudnej sytuacji na rynku pracy, w wieku od 30 roku życia, które planują rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej oraz
– osób pracujących, w wieku od 30 roku życia spełniających określone kryteria.

Z finansowania na założenie działalności gospodarczej mogą skorzystać:

Osoby pozostające bez pracy (bezrobotne, poszukujące pracy lub nieaktywne zawodowo) w wieku od 30 roku życia, które planują rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej

Finansowanie skierowane jest szczególnie do:
– osób w wieku 50 lat i więcej,
– kobiet,
– osób z niepełnosprawnościami,
– osób długotrwale bezrobotnych,
– osób o niskich kwalifikacjach,
– osób posiadających co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia lub co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 roku życia,
– migrantów i imigrantów.

Osoby pracujące, w wieku od 30 roku życia, przy spełnieniu co najmniej jednego kryterium:
– zatrudnienie na umowie cywilnoprawnej,
– zatrudnienie na umowie krótkoterminowej,
– osiągające niskie dochody (tzw. ubodzy pracujący),
– migranci powrotni i imigranci,
– odchodzące z rolnictwa i ich rodziny.

Program mikropożyczek na rozpoczęcie pierwszego biznesu finansowany jest ze środków Banku Gospodarstwa Krajowego. Informacji o naborach i dostępnej puli środków w danym województwie należy szukać u pośredników odpowiedzialnych za przyjmowanie i weryfikację wniosków na terenie danego województwa.

Administratorem Twoich danych jest Bonnier Business (Polska) sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Twoje dane będą przetwarzane w celu zamieszczenia komentarza oraz wymiany zdań, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na umożliwieniu użytkownikom wymiany opinii naszym użytkownikom (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu zamieszczenia komentarza. Dalsze informacje nt. przetwarzania danych oraz przysługujących Ci praw znajdziesz w Polityce Prywatności.