Ranking kont firmowych Ranking kont osobistych

Nawet 16 tys. zł dotacji dla firmy na pracownika. Urzędy pracy przyjmują wnioski

Nawet 16 tys. zł dofinansowania na pojedynczego pracownika może pozyskać właściciel firmy w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Przedsiębiorcy zainteresowani pozyskaniem tego rodzaju wsparcia mogą składać wnioski w powiatowych urzędach pracy. Terminy naborów różnią się w zależności od placówki.

Fot. Shutterstock/ Stockcrafterpro

Mikroprzedsiębiorcy mogą w ramach inicjatywy pozyskać 100 proc. dofinansowania na kształcenie swoich pracowników. Pula środków przygotowana na ten rok przez Ministerstwo Rozwoju Pracy i Technologii to 260 mln zł. Środki przyznawane są tylko pracodawcom zatrudniającym na etacie.

16 tys. zł dofinansowania – dla jakich firm?

Inicjatywa Krajowego Funduszu Szkoleniowego realizowana jest ze środków Funduszu Pracy z myślą o wsparciu kształcenia ustawicznego pracodawców oraz pracowników. Jak czytamy na stronie KFS celem programu jest zapobieganie utracie zatrudnienia przez osoby pracujące z powodu kompetencji nieadekwatnych do wymagań dynamicznie zmieniającej się gospodarki. Pozyskane przez przedsiębiorcę środki mają się przyczynić do zwiększenia potencjału pracowników co następnie pozytywnie wpłynie na konkurencyjność firmy oraz samych pracowników na rynku pracy.

W ramach inicjatywy mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa mogą pozyskać bezzwrotne wsparcie na kształcenie załogi. W przypadku mikroprzedsiębiorców program zapewnia dofinansowanie w kwocie pokrywającej 100 proc. kosztów szkolenia pracownika. Pozostałe przedsiębiorstwa mogą pozyskać do 80 proc. całości kosztów związanych z kształceniem zatrudnionego. O wsparcie mogą ubiegać się wyłącznie firmy zatrudniające na podstawie umowy o pracę. Maksymalna kwota dofinansowania na pojedynczego pracownika zatrudnionego na etacie wynosi 16 tys. zł

Na co można pozyskać dofinansowanie w roku 2021

Właściciele firm zatrudniający pracowników i chcący podnieść umiejętności swojej kadry mogą w tym roku wnioskować o przyznanie dofinansowania na:

– kształcenie ustawiczne osób zatrudnionych w firmach, które na skutek obostrzeń zapobiegających rozprzestrzenianiu się choroby COVID-19, musiały ograniczyć swoją działalność;
– szkolenie pracowników służb medycznych, pracowników służb socjalnych, psychologów, terapeutów, pracowników domów pomocy społecznej, zakładów opiekuńczo-leczniczych, prywatnych domów opieki oraz innych placówek dla seniorów/osób chorych/niepełnosprawnych, które bezpośrednio pracują z osobami chorymi na COVID-19 lub osobami z grupy ryzyka ciężkiego przebiegu tej choroby;
– szkolenie osób powracających na rynek pracy po przerwie związanej ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem;
– kształcenie w związku z zastosowaniem w firmach nowych technologii i narzędzi pracy, w tym także technologii i narzędzi cyfrowych;
– szkolenie osób, które nie posiadają świadectwa ukończenia szkoły lub świadectwa dojrzałości
– dokształcanie w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych;
– szkolenie osób po 45 roku życia;
– szkolenie dla instruktorów praktycznej nauki zawodu bądź osób mających zamiar podjęcia się tego zajęcia, opiekunów praktyk zawodowych i opiekunów stażu uczniowskiego oraz szkoleń branżowych dla nauczycieli kształcenia zawodowego.

Wniosek o dotację na pracownika

Przedsiębiorcy zatrudniający pracowników i chcący pozyskać dofinansowanie na szkolenie załogi muszą kontaktować się z lokalnymi urzędami pracy. To właśnie powiatowe placówki dysponują środkami i odpowiedzialne są za realizację programu. Nie ma jednego krajowego harmonogramu naborów. Każdy PUP ma inny terminach dlatego informacji o tym, kiedy można złożyć wniosek o dotację z Krajowego Funduszu Szkoleniowego należy szukać na stronach powiatowych urzędów pracy właściwych dla miejsca prowadzenia działalności gospodarczej. Poniżej prezentujemy kilka przykładowych ogłoszeń informujących o naborze wniosków w danych urzędach pracy.

Administratorem Twoich danych jest Bonnier Business (Polska) sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Twoje dane będą przetwarzane w celu zamieszczenia komentarza oraz wymiany zdań, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na umożliwieniu użytkownikom wymiany opinii naszym użytkownikom (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu zamieszczenia komentarza. Dalsze informacje nt. przetwarzania danych oraz przysługujących Ci praw znajdziesz w Polityce Prywatności.