Ostatni dzwonek na dotację dla operatorów. Jutro PARP zamyka przyjmowanie wniosków

Podmioty zainteresowane pozyskaniem dofinansowania w ramach programu „Kompetencje dla sektorów” mają tylko do jutra czas na złożenie wniosku w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Organizatorzy czekają na zgłoszenia od organizacji, które zajmą się realizacją działań szkoleniowych rekomendowanych przez instytucję.

Fot. Shutterstock/ Lukasz Wrobel

Wsparcie dla podmiotu, który zajmie się rekrutacją przedsiębiorców na kolejnym etapie programu wynosi 90 proc. Pozostałą kwotę w postaci wkładu własnego musi zapewnić ubiegający się o dofinansowanie operator.

Są pieniądze dla operatorów

Nabór w obecnej edycji rozpoczął się 6 września. Celem konkursu „Kompetencje dla sektorów” jest wybór operatorów działań szkoleniowych lub doradczych rekomendowanych przez Sektorowe Rady ds. Kompetencji. Ich zadaniem będzie przeprowadzenie rekrutacji pracowników przedsiębiorstw i pomoc w uzyskaniu dofinansowania na działania szkoleniowe lub doradcze.

Kto może otrzymać dofinansowanie?
– podmioty działające na rzecz zatrudnienia, rozwoju zasobów ludzkich lub potencjału adaptacyjnego przedsiębiorców
– podmioty działające na rzecz rozwoju gospodarczego
– reprezentatywne organizacje związkowe i pracodawców
– organizacje pracodawców
– organizacje samorządu gospodarczego
– organizacje związkowe
przedsiębiorcy

Na co możesz przeznaczyć dofinansowanie?

– rekrutację przedsiębiorców do projektu
– doradztwo lub szkolenie wspierające rozwój przedsiębiorcy
– zakup środków trwałych niezbędnych do realizacji projektu
– zakup infrastruktury oraz dostosowanie lub adaptację budynków, pomieszczeń i miejsc pracy (w ramach cross-financingu do wysokości 5% wydatków kwalifikowalnych projektu)

Komentarze

Dodaj komentarz

*
*