Ranking kont firmowych

Ponad 18 tys. zł dotacji bez wkładu własnego dla firmy przechodzącej chwilowe trudności

Blisko 19 tys. zł bezzwrotnego dofinansowania mogą pozyskać osoby, których biznes przeżywa chwilowe trudności. Środki mogą być pozyskane na sfinansowanie szkoleń czy usług doradczych.

Fot. Shutterstock/ muchomoros

Wystartował kolejny nabór w ramach projektu Systemu Wczesnego Ostrzegania (SWO).  Pieniądze dla przedsiębiorców doświadczających okresowych problemów przyznawane są ze środków Funduszy Europejskich z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER).

System Wczesnego Ostrzegania stawia na rozwój i wsparcie firm na wczesnym etapie problemów, kiedy można jeszcze rozwiązać je poprzez narzędzia pozafinansowe. Projekt przeznaczony jest dla podmiotów, które doświadczają trudności finansowych i pozafinansowych w prowadzeniu działalności gospodarczej oraz w wyniku czynników zewnętrznych lub wewnętrznych utraciły sprawność prowadzenia działalności gospodarczej. Dedykowany jest również dla tych, w opinii których ryzyko spowolnienia ich rozwoju społecznego i gospodarczego w przyszłości jest co najmniej wysokie.
Udział w projekcie obejmuje możliwość zdiagnozowania przyczyn pojawiających się trudności oraz wsparcie szkoleniowe, doradcze i mentoringowe dopasowane do indywidualnych potrzeb przedsiębiorstwa. Usługi realizowane w projekcie wynikać będą z przeprowadzonej dogłębnej analizy kondycji przedsiębiorstwa. Będzie ona też zawierać rekomendacje w zakresie szkoleń i doradztwa w celu przezwyciężenia trudności. Na jej podstawie przedsiębiorca wybierze usługi rozwojowe dostępne w Bazie Usług Rozwojowych (BUR).
To już V edycja naboru do projektu SWO. Dotychczas uczestnicy projektu zrealizowali 260 usług rozwojowych i systematycznie zapisują się na kolejne szkolenia i usługi doradcze. Zgłoszenia, w obecnie trwającym naborze, można składać do końca maja tego roku. Przedsiębiorcy, po zakwalifikowaniu do programu, uzyskają dofinansowanie usług rozwojowych o wartości do 18,5 tys. zł. Warto podkreślić, że nie jest wymagany wkład własny.
Dofinansowanie otrzymać mogą firmy, które doświadczyły:
· spadku sprzedaży towarów lub usług w okresie 6 miesięcy przed datą zgłoszenia do projektu, z wyłączeniem sezonowych zmian, wynikających bezpośrednio z charakterystyki branży (ogrodnictwo, budownictwo itp.);
· istotnych zmian kadrowych mających wpływ na prowadzoną działalność gospodarczą (np. odpływ kluczowego personelu) w okresie co najmniej 2 ostatnich miesięcy przed dniem zgłoszenia do projektu;
· niezależnych od przedsiębiorcy i prowadzonej działalności istotnych zmian prawnych lub technologicznych w branży (takich jak np. cyfryzacja przemysłu), wymuszających konieczność zmian w organizacji firmy lub jej przebranżowienia;
lub
· z przeprowadzonej autodiagnozy wynikać będzie, że przedsiębiorca spełnia definicję Przedsiębiorcy w okresowych trudnościach.
Ponadto konieczne jest spełnienie kryteriów formalnych:
· siedziba przedsiębiorstwa na terenie Polski,
· określona wielkość przedsiębiorstwa: małe lub średnie,
· aktywna działalność gospodarcza zarejestrowana minimum 12 miesięcy przed dniem rozpoczęcia naboru.
Kwota przeznaczona na działania szkoleniowo-doradcze dla firm w trudnościach w ramach całego projektu SWO to 37 mln zł. Projekt SWO ma zasięg ogólnopolski. Rekrutacja odbywa się w podziale na makroregiony, za pomocą formularza zgłoszeniowego i ankiety rekrutacyjnej.
Nabór prowadzony jest w terminie: 10 maja 2022 roku od godziny 12.00 do 31 maja 2022 roku do godziny 12.00 lub do maksymalnej liczby 300 zgłoszeń w każdym z makroregionów.
Administratorem Twoich danych jest Bonnier Business (Polska) sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Twoje dane będą przetwarzane w celu zamieszczenia komentarza oraz wymiany zdań, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na umożliwieniu użytkownikom wymiany opinii naszym użytkownikom (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu zamieszczenia komentarza. Dalsze informacje nt. przetwarzania danych oraz przysługujących Ci praw znajdziesz w Polityce Prywatności.