Ranking kont firmowych Ranking kont osobistych

Ponad 40 tys. zł dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Wkrótce nowy nabór wniosków

Każdy z pomysłodawców otrzyma w sumie po ponad 42 tys. zł bezzwrotnego wsparcia na realizację swojego pomysłu na biznes. To efekt zakończonej właśnie II edycji konkursu „Grant na start”. Inicjatywa skierowana do mieszkańców województwa łódzkiego umożliwia pozyskanie dotacji na założenie firmy oraz wypłacanego do miesiąc świadczenia pomostowego.

Fot. Puls Biznesu/ Grzegorz Kawecki

Osoby, które nie zdążyły wziąć udziału w obecnej edycji mają jeszcze szansę na pozyskanie środków w październiku podczas ostatniej edycji. Wtedy kolejne 32 osoby otrzymają szansę przejścia na swoje.

Ponad 40 tys. zł dotacji na rozpoczęcie działalności

W organizowanym przez Łódzką Agencja Rozwoju Regionalnego konkursie wyłoniono najlepsze pomysły na biznes, które ich autorzy będą mogli wcielić w życie dzięki wsparciu finansowemu. Na liście szczęśliwców II edycji programu „Grant na start” znalazły się 32 osoby. Każda z nich otrzyma jednorazową dotację w kwocie 23 050 zł. Oprócz tego zastrzyku gotówki pomysłodawca co miesiąc otrzyma przelew w kwocie 1600 zł, co oznacza w skali roku dodatkowe 19 200 zł. Wsparcie pomostowe przeznaczone jest na pokrycie bieżących wydatków firmy. W sumie młoda firma założona dzięki pieniądzom z konkursu otrzyma łącznie 42 250 zł na rozpoczęcie przygody z biznesem.

Procedura rekrutacji obejmowała następujące etapy:
a) Etap I- weryfikacja formularzy rekrutacyjnych formalna i merytoryczna
b) Etap II- rozmowa kandydatów z doradcą zawodowym
c) Etap III- rozmowa kandydatów z komisją rekrutacyjną

Jakie pomysły otrzymały wsparcie

Do I etapu II edycji zgłosiło się ponad 200 chętnych. Na podstawie oceny wniosków, szkoleń, przygotowanych biznesplanów komisja wyłoniła 32 projekty, które otrzymają wsparcie na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Wśród nich są między innymi: usługi motoryzacyjne, usługi remontowo-budowlane, doradztwo finansowe, administracja nieruchomości, usługi gastronomiczne, usługi szkoleniowe i wiele innych.  Przedstawiamy zatwierdzoną przez Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi ostateczną listę rankingową osób zakwalifikowanych do otrzymania wsparcia finansowego na uruchomienie działalności gospodarczej i finansowego wsparcia pomostowego w ramach II edycji projektu grant na start. Pełna lista dostępna jest pod linkiem.

Uczestnik projektu w ramach projektu „Grant na start” ma prawo do:
a) otrzymania wsparcia szkoleniowo-doradczego z zakresu podstaw prowadzenia działalności gospodarczej,
b) pomocy w przygotowaniu biznesplanu,
c) ubiegania się o udzielenie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości zgodnie z zasadami opisanymi w regulaminie przyznawania wsparcia (wsparcie finansowe w wysokości
23 050,00 zł, wsparcie finansowe pomostowe wypłacane w kwocie do 1 600,00 zł).

Celem głównym projektu jest wzrost liczby mikroprzedsiębiorstw przez stworzenie szansy na samozatrudnienie min. 96 uczestnikom projektu, pozostających bez pracy (bezrobotne i bierne zawodowo), w wieku powyżej 30 r.ż., zamieszkałych na terenie województwa łódzkiego. Priorytetowo traktowani będą uczestnicy zamieszkujący powiaty o stopie bezrobocia wyższej niż
stopa bezrobocia dla województwa łódzkiego oraz powiaty o niskim poziomie przedsiębiorczości.

Dla kogo granty na własny biznes

W październiku odbędzie się III edycja projektu „Grant na Start”, która jest dedykowana osobom powyżej 30 roku życia. Udział w projekcie „Grant na start” może wziąć wyłącznie osoba w wieku 30 lat i więcej (tj. począwszy od dnia swoich 30-tych urodzin), pozostająca bez pracy (bezrobotna i bierna zawodowo), zamierzająca rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, znajdująca się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, zamieszkująca na obszarze województwa łódzkiego.

Projekt – projekt „Grant na start”- Oś. Priorytetowa VIII Zatrudnienie, Działanie VIII.3 Wsparcie Przedsiębiorczości, Poddziałanie VIII.3.1 Wsparcie przedsiębiorczości w formach bezzwrotnych

W programie mogą wziąć udział:

a) Osoby po 30 roku życia pozostające bez pracy (bezrobotne i bierne zawodowo), zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, znajdujące się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy i spełniające przynajmniej jeden z niżej wymienionych warunków:
– osoby w wieku 50 lat i więcej,
– osoby długotrwale bezrobotne,
– osoby z niepełnosprawnościami,
– kobiety,
– osoby o niskich kwalifikacjach.

b) Bezrobotni mężczyźni w wieku 30-49 lat, którzy nie należą do grup wymienionych powyżej (udział tej grupy nie przekroczy 20% ogólnej liczby os. bezrobotnych objętych wsparciem).

Z udziału w programie wyłączona są osoby które posiadały wpis do CEiDG, były zarejestrowane jako przedsiębiorca w KRS lub prowadziły działalność gospodarczą na podstawie odrębnych przepisów w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu.

Grant na start w pigułce:

– Dla kogo: osoby bezrobotne

– Organizator: Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego

– Wsparcie: jednorazowa dotacja w kwocie 23 0 50 zł oraz świadczenie pomostowe 1600 zł wypłacane co miesiąc

– Kolejny nabór: październik roku 2021

100 tys. zł na rozpoczęcie działalności gospodarczej

Z kolei do bezrobotnych, studentów i absolwentów uczelni skierowany jest program „Pierwszy biznes – wsparcie w starcie”. Inicjatywa realizowana jest wspólnie przez Bank Gospodarstwa Krajowego oraz Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii. Program umożliwia pozyskanie atrakcyjnie oprocentowanej pożyczki na rozpoczęcie działalności. Pożyczkę należy spłacić w ciągu maksymalnie 7 lat. Istnieje możliwość uzyskania także karencji w spłacie otrzymanych środków. Oprocentowanie wsparcia jest bardzo atrakcyjne. W roku 2021 na pożyczki przeznaczona jest pula 50 mln zł.

Z danych, które uzyskał portal MamBiznes.pl wynika, że w ubiegłym roku w ramach programu „Pierwszy biznes – wsparcie w starcie” osoby z pomysłem na biznes do instytucji pośredniczących w poszczególnych województwach złożyły łącznie 970 wniosków o pożyczkę na założenie firmy. Suma złożonych wniosków opiewała na kwotę 76 mln zł. Z tej puli wybranych zostało 647 pomysłów, z którymi podpisano umowy i przelano łącznie 51 mln zł. To oznacza, że średnia pożyczka na założenie firmy w ramach programie „Pierwszy biznes – wsparcie w starcie” wyniosła 78,8 tys. zł.

Aktualnie trwa nabór do projektu „Młodzi na Start”. Celem projektu jest zwiększenie aktywności zawodowej 120 osób w wieku od 18 do 29 roku życia zamieszkujących województwo łódzkie, które utraciły zatrudnienie po 1 marca 2020 roku w związku z pandemią COVID-19, zamierzających prowadzić działalność gospodarczą przez co najmniej 12 miesięcy. Możliwe dofinansowanie wynosi nawet 38650 zł.

Brak kapitału to jedna z największych barier wskazywanych przez osoby myślące o założeniu działalności gospodarczej. Na portalu MamBiznes.pl przygotowaliśmy zestawienie najbardziej popularnych sposobów pozyskania środków o rozkręcenie własnego biznesu. Przeczytasz o nich w artykule Są pieniądze na założenie działalności gospodarczej w roku 2021. Lista dostępnych dotacji i programów

Administratorem Twoich danych jest Bonnier Business (Polska) sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Twoje dane będą przetwarzane w celu zamieszczenia komentarza oraz wymiany zdań, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na umożliwieniu użytkownikom wymiany opinii naszym użytkownikom (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu zamieszczenia komentarza. Dalsze informacje nt. przetwarzania danych oraz przysługujących Ci praw znajdziesz w Polityce Prywatności.