Przedsiębiorca otrzymuje średnio 1000 zł mniej emerytury od pracownika. ZUS waloryzuje świadczenie

Przeciętna emerytura przedsiębiorcy to ok. 1820 zł brutto, czyli o ponad 1000 zł mniej niż w przypadku osoby indywidualnej – wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego. Także dla tej grupy społecznej informacja o wzroście świadczeń powinna być istotna.

ZUS

Fot. Shutterstock/ ASkwarczynski

Zakład Ubezpieczeń Społecznych poinformował o corocznej waloryzacji rent i emerytur. Osoby pobierające świadczenie otrzymają o 4 proc. większy przelew z ZUS.

Przedsiębiorca z niższym świadczeniem, ale z własnej winy

W Polsce działa ok. 2 mln małych firm. Większość z nich to osoby samozatrudnione, które odprowadzają składkę ok. 1300 zł miesięcznie. To osoby, które już mają lub będą mieć najniższe świadczenia emerytalne ze wszystkich grup zawodowych. Przeciętne świadczenie osoby prowadzącej własny biznes wynosi około 1820 zł. Jest to pokłosie tego, że większość właścicieli firm niezależnie od wysokości generowanych dochodów opłaca minimalne składki na ubezpieczenia społeczne. To odbija się na wysokości emerytury w przyszłości. Coroczna waloryzacja dotyczy także tej grupy społecznej.

Niemal milion emerytów i rencistów już otrzymało zwaloryzowane świadczenie. Chodzi o osoby, których termin płatności świadczenia przypada na pierwszy dzień miesiąca.

Przykład: Jeśli w lutym 2021 roku emerytura wynosiła 2000 zł brutto, to w marcu wzrosła do 2084,80 zł brutto (bo: 2000 zł x 104,24 proc. = 2084,80 zł).

Nie trzeba składać wniosku, bo ZUS przeprowadza waloryzację z urzędu. Każdy emeryt i rencista otrzyma decyzję o nowej wysokości swojego świadczenia”
Jakie świadczenia rosną?

W ZUS waloryzacji podlegają świadczenia długoterminowe: emerytury, renty z tytułu niezdolności do pracy, renty rodzinne, nauczycielskie świadczenia kompensacyjne, a także dodatki do tych świadczeń, np. dodatek pielęgnacyjny czy dodatek dla sierot zupełnych, świadczenia i zasiłki przedemerytalne oraz renty socjalne. Waloryzacja obejmuje świadczenia przyznane do końca lutego 2021 roku.

Wzrośnie minimalna emerytura

W związku z waloryzacją wzrosła między innymi minimalna emerytura. Otrzymują ją osoby, które zgromadziły niewiele składek emerytalnych, ale mają długi staż ubezpieczeniowy (kobieta – co najmniej 20 lat, mężczyzna – co najmniej 25 lat).

Od 1 marca minimalna emerytura wynosi 1250,88 zł brutto, czyli o 50,88 zł więcej niż dotychczas. Tak samo wzrosła minimalna renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, renta rodzinna i renta socjalna. 1250,88 zł wynosi również świadczenie Mama4plus dla osób, które nie mają emerytury lub renty.

Minimalna renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy to od marca 938,16 zł. Świadczenie przedemerytalne wzrosło do 1262,34 zł. Dodatek pielęgnacyjny wynosi teraz 239,66 zł.

Składki na ZUS w latach 2011-2020

Warto jednak przypomnieć, że wysokość składek na ZUS w dużym stopniu uzależniona jest od wskaźników gospodarczych. A ponieważ te w ciągu ostatnich 10 lat to i skorelowane ze wskaźnikami składki również. Decyzje rządowe też mają i miały w przeszłości wpływ na to, jaki przelew do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych popłynie z firmowego konta. Tak było w roku 2011, kiedy rząd PO-PSL zdecydował się podnieść składkę rentową z 6 do 8 proc. Zaowocowało to w 2012 roku wzrostem obciążeń dla przedsiębiorców o 91 zł do poziomu 981,23 zł. Był to także największy w ostatnim dziesięcioleciu przyrost procentowy, bo aż o 10,25 proc.

Składki

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

emerytalna 393,41 zł 412,97 zł 434,87 zł 438,73 zł 463,68 zł 474,92 zł 499,28 zł 520,36 zł 558,08 zł 612,19 zł
rentowa 120,92 zł 169,25 zł 178,22 zł 179,81 zł 190,08 zł 194,64 zł 204,62 zł 213,26 zł 228,72 zł 250,9 zł
chorobowa 49,38 zł 51,83 zł 54,58 zł 55,07 zł 58,20 zł 59,61 zł 62,67 zł 65,31 zł 70,05 zł 76,84 zł
wypadkowa 33,66 zł 40,80 zł 43 zł 43,37 zł 45,85 zł 43,79 zł 46,04 zł 47,98 zł 47,75 zł 52,37 zł
Fundusz Pracy 49,38 zł 51,83 zł 54,58 zł 55,07 zł 58,20 zł 59,61 zł 62,67 zł 65,31 zł 70,05 zł 76,84 zł
zdrowotna 243,29 zł 254,55 zł 261,73 zł 270,40 zł 279,41 zł 288,95 zł 297,28 zł 319,94 zł 342,32 zł 362,34 zł
Suma 890,04 zł 981,23 zł 1026,98 zł 1042,45 zł 1095,42 zł 1121,52 zł 1172,56 zł 1232,16 zł 1317 zł 1431,48 zł
Przyrost procentowy 10,25% 4,66% 1,51% 5,08% 2,38% 4,55% 5,08% 6,88% 8,69%
Przyrost kwotowy 91,19 zł 45,75 zł 15,47 zł 52,97 zł 26,1 zł 51,04 zł 59,6 zł 84,81 zł 114,51 zł

Kolejny rok przywitał osoby prowadzące własny biznes wzrostem składek o 4,7 proc. do kwoty 1026,98 zł. Rok 2013 był więc pierwszym, w którym pękła bariera 1000 zł składek a ZUS. Z kolei w roku 2014 przedsiębiorcy mogli na chwilę odetchnąć, ponieważ podwyżka składek na ZUS wyniosła zaledwie 1,5 proc. co przełożyło się na kwotę 15,5 zł. Suma składek wyniosła w tym roku 1042,45 zł. Kolejne największe procentowe i kwotowe przyrosty przypadły na lata 2019 i 2020, kiedy to składki wzrosły odpowiednio o 6,9 proc oraz 8,7 proc. W sumie na przestrzeni 10 lat składki na ZUS wzrosły o 60,8 proc. Aby jednak mieć pełny obraz warto te procenty porównywać z tym, w jakim tempie rosła w tych latach gospodarka oraz poziom wynagrodzeń.

Komentarze

Dodaj komentarz

*
*