Przedsiębiorcy będą dłużej spłacać opłatę z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego we własność

W maju do Sejmu trafił projekt kolejnej noweli ustawy o przekształceniu użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe we własność tych gruntów.


Zgodnie z projektem, każdy przedsiębiorca, będący właścicielem nieruchomości objętej przekształceniem, otrzyma z gminy zaświadczenie potwierdzające przekształcenie, wraz z informacją o obowiązku wnoszenia opłaty przekształceniowej przez odpowiednio  wydłużony okres z 20 do 33, 50 lub 99 lat, nawet gdy przedsiębiorca wcześniej o takie wydłużenie nie wnosił.

Zgodnie z obowiązującą regulacją, wydłużenie takie jest możliwe jedynie na wniosek przedsiębiorcy, złożony w zakreślonym przez ustawę terminie 3 miesięcy od dnia przekształcenia.

– Wydłużenie to ma doniosłe znaczenie w kontekście pomocy publicznej, bowiem dzięki niemu przedsiębiorca wniesie opłatę przekształceniową w kwocie odpowiadającej wartości rynkowej nieruchomości, wobec tego nie dojdzie do udzielenia pomocy publicznej ani konieczności nałożenia na przedsiębiorcę dopłaty z tego tytułu – mówi w rozmowie z MarketNews24 Monika Wystrychowska, radca prawny w Kancelarii Ożóg Tomczykowski.

Przedsiębiorca będzie miał możliwość złożenia wniosku o skrócenie okresu wnoszenia opłaty na okres 20 lat, pod warunkiem złożenia  oświadczenia o nieprowadzeniu działalności gospodarczej na tej konkretnej nieruchomości.

Przeczytaj także na MamBiznes.pl

MarketNews24

Komentarze

Dodaj komentarz

*
*