Urzędy pracy wznawiają dotacje dla bezrobotnych. W wielu miejscach brakuje pieniędzy

Koronawirus negatywnie odbił się na osobach bezrobotnych myślących o założeniu firmy za dotację z urzędu pracy. Przez duże środki wydane na mikropożyczki dla firm i samozatrudnionych wiele urzędów pracy wstrzymało nabór wniosków na dotacje dla bezrobotnych na podjęcie własnej działalności.

Fot. FORUM/ Szymon Laszewski

W ramach mikropożyczek w kwocie 5 tys. zł osoby prowadzące jednoosobową działalność otrzymały łącznie 9 mld zł. Pieniądze trafiły do 1,8 mln mikrofirm, ale to odbiło się na sytuacji osób bez pracy, które chciały skorzystać z programu aktywizacji. W wielu urzędach brakuje pieniędzy na ten cel, ale są i takie, które wznawiają swoje programy skierowane do bezrobotnych.

Z informacji, które przekazało nam Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej wynika, że „ma podstawy prawnej, która uniemożliwiałaby składanie wniosków o środki z Funduszu Pracy na rozpoczęcie działalności gospodarczej.” Jednocześnie po pierwszym artykule w tym temacie zgłosiło się do nas wiele osób informujących, że w ich urzędzie pracy środków na dotacje dla bezrobotnych na uruchomienie własnego biznesu brakuje. – Kilka dni temu dzwoniłem to Urzędu Pracy we Wrocławiu i zostałem poinformowany, że środków na dofinansowanie rozpoczęcia działalności nie ma, bo wszystkie zostały przesunięte na tarczę antykryzysową – napisał jeden z internautów. Inny z kolei pytał – gdzie takie dotacje rozdają? Bardzo bym chciała założyć firmę jako osobą bezrobotną ,a u mnie w miejscowości nie mogę bo rozdają tylko dotacje tarczy. – Byłem w urzędzie pracy. Nie ma żadnych szans na dostanie jakichkolwiek pieniędzy. Brak zarezerwowanych pieniędzy na ten cel – skomentował inny użytkownik.

Urząd pracy w Opolu przyjmuje wnioski

Sytuacja w zależności od urzędu pracy jest bardzo różna. W niektórych placówkach rzeczywiście nabory zostały wstrzymane, a środki przekierowane na działania związane z tarczą. Inne z kolei wznawiają działania przeznaczone dla osób bezrobotnych. Tak jest np. w opolskim urzędzie pracy. Instytucja ogłosiła, że w dniach 10-14 sierpnia odbędzie się nabór wniosków w programie, który umożliwi bezrobotnym pozyskanie jednorazowego wsparcia na podjęcie działalności gospodarczej.

Dotacje przyznawane będą ze środków Funduszu Pracy w ramach dwóch projektów realizowanych przez PUP w Opolu w roku 2020, w tym:

– projektu dla bezrobotnych do 30 roku życia w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Priorytetu I – Osoby młode na rynku pracy, Działania 1.1 – Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Podziałania 1.1.1 – Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego (w ramach naboru planuje się przyznać nie mniej niż 29 dotacji ), i
– projektu dla bezrobotnych od 30 roku życia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020, Priorytetu VII – Konkurencyjny rynek pracy, Działania 7.1 – Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy realizowana przez PUP (w ramach naboru planuje się przyznać nie mniej niż 52 dotacje).

Maksymalna kwota dotacji na złożenie firmy przez osobę pozostającą bez pracy wynosi w tym programie 22 tys. zł. Wnioski przyjmowane są w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Opolu.

Jaka maksymalna dotacja w 2020 roku

Kwotę jednorazowej, bezzwrotnej dotacji dla bezrobotnych urzędy pracy ustalają indywidualnie. Co roku ustalany jest jedynie górny limit wsparcia na założenie firmy z urzędu pracy. Maksymalna kwota dotacji wyliczana jest na podstawie wysokości przeciętnego wynagrodzenia ogłaszanego na początku roku przez Główny Urząd Statystyczny. W lutym prezes GUS poinformował, że przeciętna płaca wyniosła 5198,58 zł. To przełożyło się na wzrost maksymalnej kwoty dotacji na podjęcie działalności gospodarczej do poziomu 31 191,48 zł.  o

Komentarze

Avatar

eveddd

7 sierpnia 2020 Odpowiedz

jeżeli ktoś jest bezrobotny z powodu nieogarnięcia się, to raczej nie powinien się pchać w prowadzenie DG, bo jest to zajęcie dla straceńców.

Avatar

gość

7 sierpnia 2020 Odpowiedz

Mi żadnych pieniędzy bezrobocie nie proponowało a ja się nie znam nawet nie wiem czy są na tyle uczciwi że powinni mnie o tym powiadomić.

Avatar

MM

8 sierpnia 2020 Odpowiedz

@eveddd Są biznesy, które prowadzą nawet bezdomni, jak np. sprzedaż warzyw i owoców. Biznes biznesowi nierówny. Więc piszesz bzdury.

Avatar

nemo

8 sierpnia 2020 Odpowiedz

Od 30 lat prowadzę małą jednoosobową firmę i z roku na rok ubywa klientów a przybywa obowiązków i płatności . Ludzie zakładają nowe firmy dostają dotację ,zwolnienia a po dwu latach firmę zamykają z uwagi na koszty głównie ZUS .

Avatar

Leon

9 sierpnia 2020 Odpowiedz

Urzędy pracy to relikt PRL,powinno się je zlikwidować.

Komentarze

Dodaj komentarz

*
*