Prawie 12 mln euro więcej dla firm w ramach Funduszy Norweskich

W związku z dużym zainteresowaniem wnioskodawców programem „Rozwój przedsiębiorczości i Innowacje” w ramach Funduszy Norweskich podjęto decyzję o zwiększeniu alokacji w schemacie „Technologie przyjazne środowisku”. Łączna kwota dofinansowania zostanie zwiększona o prawie 12 mln euro i finalnie wyniesie niemal 62 mln euro. 10 mln euro z dodatkowego finansowania pochodzi od darczyńcy – Królestwa Norwegii, zaś 1,76 mln euro ze środków krajowych.

Fot. thetaXstock

W ramach schematu „Technologie przyjazne środowisku” przedsiębiorcy złożyli łącznie 219 wniosków. Pierwotnie dostępny budżet (50 mln euro) pozwolił na wybranie do dofinansowania 78 projektów, a kolejne 45 pozytywnie ocenionych wniosków znalazło się na liście rezerwowej. Decyzją Darczyńcy dodatkowe 11,76 mln euro będzie przeznaczone na sfinansowanie znacznej części projektów z listy rezerwowej. PARP we współpracy z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej oraz Darczyńcami rozpoczęła już działania konieczne do rozpoczęcia procedury podpisywania umów w sprawie projektów.

Lista rezerwowa projektów rekomendowanych do dofinansowania zostanie opublikowana w najbliższym czasie.

– Decyzja o przekazaniu dodatkowych środków jest bardzo dobrą wiadomością przede wszystkim dla przedsiębiorców z listy rezerwowej, ale jednocześnie odbieramy to jako wyraz pozytywnej oceny PARP jako Operatora Programu za dotychczasową realizację i zarządzanie Programem „Rozwój przedsiębiorczości i Innowacje”. Bardzo dziękujemy za zaufanie – mówi Marcin Czyża, zastępca Prezesa PARP.

Celem programu, realizowanego we współpracy z przedstawicielem Darczyńcy – agencją Innovation Norway, jest poprawa konkurencyjności polskich małych i średnich przedsiębiorstw poprzez wsparcie w opracowaniu i wdrażaniu innowacyjnych technologii, rozwiązań, procesów, produktów i usług. Działania realizowane w programie mają również wzmocnić współpracę pomiędzy firmami z Polski i Norwegii. Listy projektów rekomendowanych do wsparcia w ramach Programu zostały opublikowane na stronie internetowej PARP.

Więcej informacji na stronach: www.parp.gov.pl/funduszenorweskie oraz www.eog.gov.pl.

Źródło: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Komentarze

Dodaj komentarz

*
*