Ranking kont firmowych

ZUS chce ulżyć przedsiębiorcom. Rozliczy składki za firmę

ZUS nie jest instytucją najbardziej uwielbianą wśród osób prowadzących własny biznes. Instytucja wychodząc naprzeciw oczekiwaniom środowiska przedsiębiorców postanowiła rozpocząć prace nad usługą, dzięki której to ZUS rozliczy składki za firmę.

ZUS

Fot. Shutterstock/ ASkwarczynski

Planowane rozwiązanie ma wejść w życie za kilka lat i jego podstawowym założeniem ma być usługa podobna do obowiązującego już w przypadku rozwiązania „gotowego” PIT.

Zapowiedzi wprowadzenia nowej usługi, która odciąży właścicieli firmy z obowiązku przygotowywania rozliczenia z opłacanych składek to efekt przyjętych przez kierownictwo Zakładu Ubezpieczeń Społecznych planów. Zakładają one przebudowę w ciągu trzech lat całego systemu związanego z opłacaniem i rozliczaniem składek.

Najważniejsze zmiany dla przedsiębiorców i pracodawców mówią o zdjęciu z tych podmiotów obowiązku przygotowywania dokumentacji dotyczącej płatności wobec ZUS. Po wprowadzonych rozwiązaniach rola właściciela firmy będzie sprowadzona do potwierdzenia przygotowanej przez ZUS dokumentacji tak jak to ma obecnie miejsce w przypadku zeznania podatkowego. Oprócz aspektu odciążenia firm planowane zmiany mają także pozwolić na szybszą wypłatę stosownych świadczeń na rzecz płatników składek.

Jakie składki na ZUS w 2021 roku?

Jeśli mowa o składkach odprowadzanych przez przedsiębiorców do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych to w przyszłym roku przelew wykonywany może przekroczyć 1500 zł. W planowanej na przyszły rok ustawie budżetowej autorzy projektu wskazali, że prognozowane przeciętne wynagrodzenie w roku 2021 wzrośnie o 4,3 proc. do poziomu 5452 zł. To z kolei oznacza, że podstawą do wyliczenia składek jest 60 proc. tej wartości prognozowanej płacy. Wskaźnik ten wyniesie 3271,20 zł, składki w 2021 roku wyniosą odpowiednio:

Składka 2020 2021
emerytalna 612,19 zł 638,54 zł
rentowa 250,9 zł 261,7 zł
chorobowa 76,84 zł 80,14 zł
wypadkowa 52,37 zł 54,63 zł
Fundusz Pracy 76,84 zł 80,14 zł
Razem 1 069,14 zł 1 115,15 zł
Opracowanie własne MamBiznes.pl

Suma składek na ubezpieczenie społeczne odprowadzanych przez przedsiębiorców w przyszłym roku wyniesie 1115,15 zł. Łącznie ze składką zdrowotną, której wysokość poznamy na początku roku 2021 zbliżmy się do poziomu 1500 zł. Warto jednak wspomnieć, że to kwota płacona w przypadku, gdy firmie nie przysługują żadne ulgi z tytułu mały ZUS Plus czy ulga na start.

Także młode firmy działające na rynku do 2,5  roku i odprowadzające składki na preferencyjnych warunkach zapłacą w przyszłym roku wyższe składki. Ich przelew do ZUS jest z kolei uzależniony od wysokości płacy minimalnej. Zapowiadany przez rząd wzrost płacy minimalnej z poziomu 2600 zł do kwoty 2800 zł wpłynie na podniesienie podstawy, od której szacowane są preferencyjne składki. Wyniesie ona w roku 2021 840 zł, a to oznacza, że łącznie na ubezpieczenia społeczne młoda firma zapłaci 265,78 zł. Tym samy zanotuje wzrost przelewanej co miesiąc kwoty o 19 zł. Do tej kwoty należy doliczyć jeszcze składkę zdrowotną, która w tym roku wynosi 362,34 zł.

Zwolnienie ze składek także dla dłużników w ZUS

Warto także wspomnieć o innej informacji, którą ogłosił kilka dni temu Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Po licznych apelach i prośbach uwzględnione zostały postulaty środowiska przedsiębiorców i także firmy, które zalegały wobec ZUS z płatnościami będą miały możliwość skorzystania ze zwolnienia z opłacania składek. Problem ten dotyczył nawet 17 tys. właścicieli przedsiębiorstw.

Zmiany są odpowiedzią na realne problemy firm, które zalegały z opłacaniem składek do ZUS więcej niż 1 rok i jednocześnie spełniały kryteria uprawniające do objęcia postępowaniem upadłościowym. Według wyjaśnień Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta wskazują, że firmy, które na dzień 31 grudnia 2019 r. znajdowały się w trudnej sytuacji należy zweryfikować, czy na dzień złożenia wniosku o zwolnienie z opłacania składek sytuacja ta nadal trwała. W sytuacji, gdy właściciel firmy w momencie składania wniosku o zwolnienie z odprowadzania do ZUS składek nie miał już zaległości wobec ZUS wówczas zwolnienie będzie mu przysługiwać. W ten sposób więcej podmiotów prowadzących działalność gospodarczą będzie mogło skorzystać z zapisów tarczy antykryzysowych dotyczących zwolnienia z płacenia składek.

Administratorem Twoich danych jest Bonnier Business (Polska) sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Twoje dane będą przetwarzane w celu zamieszczenia komentarza oraz wymiany zdań, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na umożliwieniu użytkownikom wymiany opinii naszym użytkownikom (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu zamieszczenia komentarza. Dalsze informacje nt. przetwarzania danych oraz przysługujących Ci praw znajdziesz w Polityce Prywatności.