Ranking kont firmowych Ranking kont osobistych

Jakie dotacje dla firm jeszcze w 2017 roku?

Mimo, iż koniec roku coraz bliżej to wciąż nie brakuje programów, w ramach których przedsiębiorcy mogą pozyskać unijną dotację. Są projekty skierowane zarówno do początkujących przedsiębiorców, jak i dojrzałych firm. Wysokość wsparcia, cel dotacji oraz terminarz naborów są także zróżnicowane. Gdzie i na jakich warunkach można ubiegać się o finansowe wsparcie jeszcze w tym roku?

Jakie programy PARP jeszcze w tym roku, źródło: YAY Foto

PROGRAM OPERACYJNY INTELIGENTNY ROZWÓJ

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój to największy w Unii Europejskiej program na rzecz rozwoju badań i tworzenia innowacji. Aktualnie w ramach programu dostępnych jest siedem inicjatyw skierowanych do firm:

1.    Badanie Na rynek – III Nabór 2017
Data rozpoczęcia: 05.09.2017
Data zakończenia: 28.02.2018 do godz. 16:00

Środki uzyskane z dotacji mogą zostać przekazane na realizacje projektów dotyczących wdrożenia wyników z prac badawczo-rozwojowych, które będą prowadzić do polepszenia lub wprowadzenia nowego produktu. Prace badawczo-rozwojowe mogą zostać wykonane samodzielnie lub przez firmę zewnętrzną

Maksymalna wartość dofinansowania wynosi 20 000 000 zł
Odbiorcy: mikro, małe lub śednie przedsiębiorstwo

Regulamin konkursu oraz pełna dokumentacja.

2.    Badanie Na rynek – IV Nabór 2017
Data rozpoczęcia: 05.09.2017
Data zakończenia: 28.02.2018 do godz. 16:00

Środki uzyskane z dotacji mogą zostać przekazane na realizacje projektów dotyczących wdrożenia wyników z prac badawczo-rozwojowych, które będą prowadzić do polepszenia lub wprowadzenia nowego produktu. Prace badawczo-rozwojowe mogą zostać wykonane samodzielnie lub przez firmę zewnętrzną

Maksymalna wartość dofinansowania wynosi 20 000 000 zł
Odbiorcy: mikro, małe lub śednie przedsiębiorstwo z miast o średniej wielkości

Regulamin konkursu oraz pełna dokumentacja.

3.    Wsparcie MŚP w dostępie do rynku kapitałowego – 4 Stock
Data rozpoczęcia: 21.11.2016
Data zakończenia: 20.11.2017 do godz. 16:00

Do dofinansowania w ramach projektu kwalifikować się będzie zakup usług doradczych mających na celu przygotowanie dokumentacji niezbędnej do pozyskania zewnętrznych źródeł finansowania o charakterze udziałowym lub dłużnym.

Maksymalna wartość dofinansowania wynosi (w zależności od rynku)
* rynek NewConnet – 100 000 zł
* rynek GPW – 800 000 zł
* zagraniczne rynki uregulowane – 800 000 zł
* rynek Catalyst, wprowadzenie obligacji – 80 000 zł
* rynek Catalyst, wprowadzenie kolejnej emisji obligacji – 60 000 zł

Odbiorcy: mikro, małe lub śednie przedsiębiorstwo prowadzący działalność na terytorium RP

Regulamin konkursu oraz pełna dokumentacja.

4.    Ochrona własności przemysłowej

Data rozpoczęcia: 16.05.2017
Data zakończenia: 28.12.2017 do  godz. 16:00

Dofinansowaniu podlegają projekty dotyczące:
•    uzyskania prawa ochrony własności przemysłowej (tj.: patentów, praw ochronnych na wzory użytkowe oraz praw z rejestracji wzorów przemysłowych) z możliwością wsparcia przygotowania procesu komercjalizacji przedmiotu zgłoszenia poprzez zakup usługi doradczej
•    realizacji ochrony prawa własności przemysłowej, gdy wnioskodawca we wszczętym postępowaniu występuje w roli podmiotu broniącego posiadanych praw, a postępowanie dotyczy unieważnienia patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy albo prawa z rejestracji wzoru przemysłowego lub stwierdzenia wygaśnięcia patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy albo prawa z  rejestracji wzoru przemysłowego.

Maksymalna wartość dofinansowania wynosi 50 % wartości poniesionych kosztów obejmujących to dofinansowanie
Odbiorcy: mikro, małe lub śednie przedsiębiorstwo

Regulamin konkursu oraz pełna dokumentacja.

5.    Bony na innowacje dla MŚP
Data rozpoczęcia: 08.06.2017
Data zakończenia: 08.02.2018 do  godz. 16:00

Dofinansowanie obejmuje realizację projektów obejmujących zakup od wykonawcy usługi polegającej na opracowaniu nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu, usługi, technologii lub nowego projektu wzorniczego.

Projekty mogą dodatkowo obejmować zakup od wykonawcy usługi dotyczącej innowacji nietechnologicznej, jeśli usługa ta dotyczy opracowania dla MŚP nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu, usługi, technologii lub nowego projektu wzorniczego.

Maksymalna wartość dofinansowania wynosi 85 % wartości poniesionych kosztów obejmujących to dofinansowanie
Odbiorcy: mikro, małe lub śednie przedsiębiorstwo prowadzący działalność na terytorium RP

Regulamin konkursu oraz pełna dokumentacja.

6.    Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych

Data rozpoczęcia: 16.06.2017
Data zakończenia: 31.01.2018 do  godz. 16:00

Projekty związane z aktywizacją członków klastra (grupa przedsiębiorstw pochodzących z tego samego lub pokrewnych sektorów)  w obszarze umiędzynarodawiania działalności , tworzeniem sieci kontaktów, wymianą wiedzy z partnerami zagranicznymi, współpracą międzynarodową, zwiększeniem widoczności klastra na rynkach międzynarodowych, w celu promowania marek produktowych, które mają szansę stać się markami rozpoznawalnymi na rynkach zagranicznych, oraz promowania Marki Polskiej Gospodarki.

Maksymalna wartość dofinansowania wynosi 50 % wartości poniesionych kosztów obejmujących to dofinansowanie.
Odbiorcy: koordynatorzy Krajowych Klastrów Kluczowych

Regulamin konkursu oraz pełna dokumentacja.

7.    Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP

Data rozpoczęcia: 10.08.2017
Data zakończenia: 28.02.2018 do  godz. 16:00

Dofinansowaniu podlegają projekty dotyczące zakupu usługi proinnowacyjnej wspierającej wdrożenie innowacji produktowej lub procesowej o charakterze technologicznym w przedsiębiorstwie wnioskodawcy. Usługa musi być świadczona przez akredytowane przez Ministerstwo Rozwoju instytucje otoczenia biznesu. Dodatkowo dofinansowaniu w ramach projektu podlegać mogą koszty realizacji inwestycji związanej z wdrożeniem innowacji technologicznej.

Maksymalna wartość dofinansowania wynosi:
* 70 % wartości kosztów dla przedsiębiorców, dla których całkowita kwota pomocy na usługi proinnowacyjne nie przekracza 200 tys. Euro w dowolnym trzyletnim okresie
* 50 % kosztów kwalifikowanych dla pozostałych przedsiębiorców
Odbiorcy: mikro, małe lub śednie przedsiębiorstwo

Regulamin konkursu oraz pełna dokumentacja.

PROGRAM OPERACYJNY POLSKA WSCHODNIA

Program Operacyjny Polska Wschodnia to instrument wsparcia rozwoju społeczno-gospodarczego 5 województw: lubelskiego, podlaskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego.

1.    Wzór na konkurencję (I etap)

Data rozpoczęcia: 13.09.2017
Data zakończenia: 15.11.2017 do godz. 16:00

Dofinansowanie obejmuje koszty usług doradczych świadczonych przez doradców zewnętrznych związanych z przeprowadzeniem audytu wzorniczego i opracowaniem strategii wzorniczej.

Maksymalna wartość dofinansowania wynosi 100 000 zł

Odbiorcy: mikro, małe lub śednie przedsiębiorstwo prowadzące działalność na terytorium Polski Wschodniej

Regulamin konkursu oraz pełna dokumentacja.

Strona www

2.    Wzór na konkurencję (II etap)

Data rozpoczęcia: 01.06.2017
Data zakończenia: 31.05.2018 do godz. 16:00

Dofinansowanie obejmuje koszty usług doradczych świadczonych przez doradców zewnętrznych związanych z przeprowadzeniem audytu wzorniczego i opracowaniem strategii wzorniczej.

Maksymalna wartość dofinansowania wynosi 100 000 zł
Odbiorcy: mikro, małe lub śednie przedsiębiorstwo prowadzące działalność na terytorium Polski Wschodniej

Regulamin konkursu oraz pełna dokumentacja.

Strona www

3.    Internacjonalizacja MŚP (II etap)

Data rozpoczęcia: 01.02.2017
Data zakończenia: 29.09.2017 do godz. 16:00

Dofinansowaniu podlegają projekty dotyczące realizacji działań prowadzących do przygotowania nowego modelu biznesowego umiędzynarodowienia przedsiębiorstwa.

Maksymalna wartość dofinansowania wynosi 500 000 zł

Odbiorcy: mikro, małe lub śednie przedsiębiorstwo prowadzące działalność na terytorium Polski Wschodniej

Regulamin konkursu oraz pełna dokumentacja.

Przeczytaj także na MamBiznes.pl:

Bartłomiej Godziszewski
MamBiznes.pl

Administratorem Twoich danych jest Bonnier Business (Polska) sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Twoje dane będą przetwarzane w celu zamieszczenia komentarza oraz wymiany zdań, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na umożliwieniu użytkownikom wymiany opinii naszym użytkownikom (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu zamieszczenia komentarza. Dalsze informacje nt. przetwarzania danych oraz przysługujących Ci praw znajdziesz w Polityce Prywatności.