Ranking kont firmowych Ranking kont osobistych

Dotacje dla firm na infrastrukturę badawczo-rozwojową

„Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw” to konkurs w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, umożliwiający małym, średnim i dużym przedsiębiorstwom uzyskanie dofinansowania na budowę lub rozwój centrów badawczo-rozwojowych. W konkursie mogą wziąć udział zarówno podmioty, które dopiero rozpoczynają działalność innowacyjną, jak i te, które prowadzą zaawansowane działania badawczo-rozwojowe.

W 2016 r. w naborze do konkursu aż 45 proc. złożonych wniosków otrzymało dotację. Średnie dofinansowanie na projekt oscylowało w granicach 5 mln zł. Tegoroczna edycja konkursu stawia wyższe niż dotychczas wymagania, dlatego przed przystąpieniem do przygotowania wniosku o dofinansowanie, warto poświęcić czas na weryfikację, czy zgłaszany projekt i wnioskodawca spełniają wszystkie warunki zawarte w regulaminie konkursu.

Jakie projekty mają szansę na dofinansowanie

Wsparcie finansowe można uzyskać na projekty polegające na zakupie infrastruktury B+R (m.in.: budynków, maszyn i urządzeń) niezbędnej do przeprowadzenia prac zaplanowanych w agendzie badawczej. Na wsparcie mogą liczyć projekty, których koszty kwalifikowane mieszczą się w przedziale od 2 mln zł do 50 mln euro. Maksymalna wartość dofinansowania uzależniona jest od dwóch czynników: lokalizacji projektu oraz wielkości przedsiębiorstwa. W zakresie zakupu infrastruktury można liczyć na dofinansowanie do 70 proc. kosztów kwalifikowanych, natomiast w zakresie prac rozwojowych – do 45 proc.

Wnioskodawcy mają też możliwość wystąpienia o dofinansowanie w postaci pomocy de minimis na zakup materiałów związanych bezpośrednio z realizacją projektu. W ramach konkursu możliwe jest dofinansowanie przede wszystkim zakupu sprzętu i aparatury badawczej (wraz z jej instalacją i uruchomieniem) oraz technologii, która umożliwi swobodną realizację agendy badawczej. Dodatkowo przedsiębiorcy mogą zakwalifikować w budżecie nakłady związane z nabyciem nieruchomości (zabudowanej i niezabudowanej) lub koszty spłat rat leasingu nieruchomości. Łącznie na tego typu działania można przeznaczyć do 10 proc. wartości kosztów kwalifikowanych. Pozostałe koszty, które mają szansę na dofinansowanie to: roboty i materiały budowlane, a także koszty zakupu patentów, licencji i know-how. W ramach projektu sfinansować można także eksperymentalne prace rozwojowe oraz usługi doradcze.

Kryteria oceny projektu

Pod koniec 2016 r. zmieniono kryteria oceny projektów. W pierwszej kolejności warto przeanalizować projekt pod kątem poniższych kryteriów:

• zgodność projektu z tzw. kluczowymi branżami rządowej Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, do których należą: produkcja środków transportu, elektronika profesjonalna, specjalistyczne technologie teleinformatyczne, sektor lotniczo-kosmiczny, produkcja leków, wyrobów medycznych i nowoczesnych usług medycznych, systemy wydobywcze, odzysk materiałowy surowców, ekobudownictwo i żywność wysokiej jakości.

• przełomowy charakter planowanych prac B+R – projekty będą oceniane pod kątem oryginalności zaplanowanego rozwiązania, w relacji do tych dostępnych na rynku. Ważnym kryterium oceny będą potencjalne skutki wdrożenia rozwiązania, np.: zmiana struktury rynku lub powstanie nowego, czy dezaktualizacja części dostępnych rozwiązań.

• skuteczna ochrona własności intelektualnej – jeśli wnioskodawca przygotuje strategię zarządzania własnością intelektualną, będzie mógł liczyć na maksymalną ocenę w tym obszarze.

• udokumentowanie współpracy z jednostkami naukowymi.

• stworzenie nowych miejsc pracy dla pracowników B+R w projekcie.

• wysoki udział nakładów na działalność B+R w całkowitych nakładach inwestycyjnych.

Na co zwrócić szczególną uwagę

W konkursie „Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw” jednym z najważniejszych elementów dokumentacji projektowej jest agenda badawcza. Dokument ten musi zawierać szczegółowy plan prac badawczych, zaplanowanych do przeprowadzenia w okresie realizacji i trwałości projektu (dla małych i średnich firm wynosi on 3 lata, a dla dużych przedsiębiorstw – 5 lat). Prawidłowe przygotowanie agendy badawczej jest kluczowe dla powodzenia aplikacji konkursowej.

Poddziałanie cieszy się ogromną popularnością wśród przedsiębiorców, a przewidziana pula środków wynosi aż 900 mln zł. Co istotne, jest to jeden z nielicznych konkursów unijnych, który pozwala na otrzymanie dotacji na zakup środków trwałych. Nabór wniosków organizowany jest przez Ministerstwo Rozwoju. Rozpocznie się 8 maja i potrwa do 7 lipca 2017 r.

Żaneta Chojnacka, Konsultant w Dziale Dotacji i Ulg B+R

Beata Maczyszyn, Manager ds. Projektów Inwestycyjnych w Dziale Dotacji i Ulg B+R w Ayming Polska

 

Administratorem Twoich danych jest Bonnier Business (Polska) sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Twoje dane będą przetwarzane w celu zamieszczenia komentarza oraz wymiany zdań, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na umożliwieniu użytkownikom wymiany opinii naszym użytkownikom (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu zamieszczenia komentarza. Dalsze informacje nt. przetwarzania danych oraz przysługujących Ci praw znajdziesz w Polityce Prywatności.