Ranking kont firmowych Ranking kont osobistych

PGE Ventures

Działalność: PGE Ventures to powołany w ramach Grupy Kapitałowej PGE fundusz Corporate Venture Capital, którego celem jest inwestowanie w startupy. Fundusz wykorzystuje dźwignię finansową w postaci zewnętrznych programów, m.in. PFR Ventures, ale dysponuje również własnymi środkami dedykowanymi dla projektów, które posiadają strategiczne znaczenie dla Grupy i wpisują się w jej łańcuch wartości.

Fundusz PGE Ventures wspiera finansowo młodych przedsiębiorców, oferuje dostęp do zaawansowanej infrastruktury badawczo-rozwojowej w ramach współpracy wypracowanej z partnerami, pomaga prowadzić działania marketingowe, transferuje wiedzę i doświadczenie biznesowe.

Na jakim etapie musi być projekt: PGE Ventures zamierza inwestować w startupy we wczesnej fazie oraz fazie wzrostu, spełanijące określone kryteria inwestycyjne. Preferowanymi są spółki posiadające przynajmniej pierwszą wersję produktu, prowadzące sprzedaż i działające na szerokim rynku około-energetycznym.

Jakie branże: Głównymi obszarami inwestycyjnymi PGE Ventures są sektory szeroko powiązane z łańcuchem wartości Grupy Kapitałowej PGE. Biorąc pod uwagę przewidywany profil zaangażowania oraz możliwości dostarczenia konkretnych rozwiązań przez spółki portfelowe, poszukiwane są projekty między innymi w obszarach:

  • optymalizacji działalności prowadzonej przez GK PGE w całym łańcuchu wartości Grupy (m.in. systemy monitoringu i predykcji, automatyzacja i optymalizacja procesów, narzędzia do analizy majątku, itp.),
  • magazynowania energii i czystych technologii wytwórczych, w tym metody ograniczania emisji substancji szkodliwych,
  • technologii informatycznych i komunikacyjnych (Big Data, Smart Home, elektromobilność, aplikacje mobilne, inne usługi i produkty),
  • wzbogacania surowców energetycznych oraz utylizacji ubocznych produktów spalania (CCU, zagospodarowanie popiołów i odpadów).

PGE Ventures rozważa każdą inwestycję, nawet jeżeli nie wpisuje się ona w powyższe obszary inwestycyjne. Wszystkie startupy rozwijane na rosnących rynkach mają szansę współpracy z PGE Ventures i mogą liczyć na finansowanie. Każdy przypadek rozpatrywany jest indywidualnie w zgodzie z procesem inwestycyjnym PGE Ventures.

Kwota inwestycji: W zależności od etapu rozwoju, start-upy mogą liczyć na dofinansowanie rzędu od 1 mln do 5 mln PLN. Fundusz preferuje obejmowanie mniejszościowych udziałów w młodych przedsiębiorstwach, a poza wniesieniem kapitału oferuje również know-how zarówno w zakresie głównej działalności biznesowej, jak i funkcji wsparcia.

Przykłady inwestycji:

PiMerge – spółka, która powstała w celu komercjalizacji technologii scalania różnego typu odpadowych popiołów lotnych do produktu charakteryzującego się wysoką odpornością na wymywanie. Celem było takie przetworzenie substratów, aby w sposób ekonomiczny zagospodarować odpady i zredukować przedostawanie się do środowiska zanieczyszczeń związanych z ich składowaniem bądź innym użytkowaniem. Tak powstała technologia wytwarzania produktu o tymczasowej nazwie „kompozytowe paliwo węglowe” wykorzystująca odpady pozostałe z produkcji węgla kamiennego na rynku polskim: flotokoncentratu, mułu oraz miału węglowego. Produkt PiMerge charakteryzuje się stabilnością parametrów fizykochemicznych i stanowi konkurencyjny ekonomicznie i jakościowo ekwiwalent do obecnie stosowanego na rynku paliwa do niskoemisyjnych pieców retortowych. Innowacyjna technologia może pomóc w skutecznym ograniczeniu problemu niskiej emisji, będącego jedną z głównych przyczyn smogu w dużych aglomeracjach miejskich.

Scanway – spółka specjalizuje się w świadczeniu usług inżynierskich, w ramach których opracowuje systemy wizyjne, skanowania 3D i laserowe, stanowiska obróbki oraz projektowanie CAD. Spółka działa przede wszystkim jako integrator, który tworzy gotowe systemy pod konkretne zagadnienia procesu technologicznego klienta. Odbiorcami technologii i usług oferowanych przez Scanway mogą być w szczególności grupy przedsiębiorstw posiadające aktywa o znaczeniu krytycznym dla zachowania łańcucha dostaw. Takimi przedsiębiorstwami są m.in. duże koncerny z sektora paliwowo-energetycznego. Monitoring i stała obserwacja infrastruktury energetycznej ma zasadnicze znaczenie dla utrzymania operacyjnej zdolności aktywów do generacji i przesyłu energii elektrycznej.

Kontakt dla pomysłodawców:

Formularz zgłoszeniowy: https://pgeventures.pl/Wspolpraca/Formularz-zgloszeniowy

Adres:

PGE Ventures sp. z o. o.

Mysia 2, 00-496 Warszawa

tel. +48 22 340 15 55

e-mail: [email protected]

Strona www: www.pgeventures.pl

Administratorem Twoich danych jest Bonnier Business (Polska) sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Twoje dane będą przetwarzane w celu zamieszczenia komentarza oraz wymiany zdań, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na umożliwieniu użytkownikom wymiany opinii naszym użytkownikom (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu zamieszczenia komentarza. Dalsze informacje nt. przetwarzania danych oraz przysługujących Ci praw znajdziesz w Polityce Prywatności.