Projekt w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Opracowanie, wdrożenie i świadczenie usług budowania scenariuszy technologicznych dla podniesienia innowacyjności przedsiębiorstw z…