Ranking kont firmowych Ranking kont osobistych

Projekt w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Opracowanie, wdrożenie i świadczenie usług budowania scenariuszy technologicznych dla podniesienia innowacyjności przedsiębiorstw z sektora MŚP. W ramach działania 5.2, Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.

CEL PROJEKTU:

podniesienie poziomu innowacyjności przedsiębiorstw poprzez zapewnienie im kompleksowego wsparcia przy wyborze optymalnego rozwiązania innowacyjnego.

Oferowane wsparcie może przyczynić się do widocznego ulepszenia funkcjonowania firmy, podniesienia jej wydajności i efektywności, a także poprawy jej konkurencyjności i pozycji na rynku.

CZAS REALIZACJI PROJEKTU:

1 styczeń 2010roku – 31 grudnia 2015roku.

BENEFICJENCI PROJEKTU:

Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa z regionów województwa małopolskiego, śląskiego, świętokrzyskiego oraz podkarpackiego, które w najbliższym czasie zamierzają wprowadzić zasadniczą zmianę procesu produkcyjnego, planują udoskonalić swój park maszynowy, wprowadzić nowe produkty na rynek, zmniejszyć uciążliwość dla środowiska lub polepszyć stan BPH.

BEZPŁATNE USŁUGI DLA PRZEDSIĘBIORCÓW:

 • budowanie scenariuszy technologicznych – wersja wstępna:
  • określenie przedmiotu usługi ze wskazaniem problemu technologicznego,
  • wskazanie rozwiązań istniejących na rynku,
  • opracowanie scenariuszy, określających precyzyjnie wpływ innowacyjnych rozwiązań na funkcjonowanie firmy, z uwzględnieniem jej specyfiki,
 • budowanie scenariuszy technologicznych – wersja rozszerzona ekspercka:

obejmuje elementy ww. usługi, realizowane w oparciu o szczegółową analizę wykonaną przez ekspertów zewnętrznych,

 • konsultacje wdrożeniowe optymalnego scenariusza technologicznego, obejmujące konsultacje eksperckie przy wdrażaniu wybranego scenariusza technologicznego:
  • opracowanie harmonogramu wdrożenia innowacji,
  • określenie zasobów finansowych,
  • określenie kwalifikacji personelu,
  • określenie parametrów technicznych, które mają być osiągnięte w wyniku wdrożenia,
  • wskazanie możliwych źródeł finansowania koniecznego do wdrożenia danej technologii,
  • monitorowanie i doradztwo podczas wdrożenia

Usługi realizowane są bezpłatnie a przedsiębiorca otrzymuje zaświadczenie o uzyskanej pomocy de minimis.

Zapraszamy przedsiębiorstwa, które chcą wybrać najlepszą formę rozwoju firmy w zakresie poprawy innowacyjności.

/Izba Przemysłowa-Handlowa w Krakowie,

Administratorem Twoich danych jest Bonnier Business (Polska) sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Twoje dane będą przetwarzane w celu zamieszczenia komentarza oraz wymiany zdań, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na umożliwieniu użytkownikom wymiany opinii naszym użytkownikom (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu zamieszczenia komentarza. Dalsze informacje nt. przetwarzania danych oraz przysługujących Ci praw znajdziesz w Polityce Prywatności.