PR wewnętrzna firmy

Public relation (PR) to narzędzie promocji, które wykorzystywane jest w celu kształtowania i…

Rodzinna firma - sposób na recesję

John Reynolds jako nastolatek pracował w firmie rodziców, Reynolds Siding w Salem w…

Nowoczesny marketing - jak to rozumieć?

Jak z większością rozwijanych dziś rzeczy, idei, tak i z marketingiem wiąże się…

Handel zabawkami online - sposób na zysk

Rynek sprzedaży zabawek online rośnie na zachodzie kilkaset procent rocznie. W Polsce ze…

Pięć składników mieszanki marketingowej

Podstawą działalności każdej firmy, której celem jest zdobywanie nabywców swych produktów czy to…

Przedsiębiorstwo a rynki zagraniczne

Kiedy mówimy o rynkach zagranicznych, to zazwyczaj mamy na myśli eksport lub import…

Lobbying

Lobbying (rzecznictwo interesów, grupy nacisku, pressure groups) to zorganizowane działania jednostek lub grup…

Strategie wchodzenia na rynek

Sposób, w jaki pojawimy się na rynku, czy zostaniemy zauważeni i jak zostanie…

Inne formy reklamy i marketingu - konkursy, ankiety

Poza reklamą klasyczną posługującą się mediami, promocjami produktów, sprzedażą bezpośrednią, istnieje także szereg…

Wprowadzenie nowego produktu na rynek

Działanie marketingowe, związane także z wprowadzaniem i monitorowaniem „życia” produktu, można podzielić na…