Ranking kont firmowych Ranking kont osobistych

Zakładanie firmy krok II: Nadanie numeru REGON przez GUS

Osoba zakładająca działalność gospodarczą po tym, jak otrzymała wpis firmy do ewidencji w ciągu 14 dni od momentu uzyskania wpisu powinna się udać się do właściwego ze względu na siedzibę wojewódzkiego oddziału Urzędu Statystycznego. Ten krok wymagany jest w celu uzyskania numeru REGON.

Wpisowi do rejestru REGON podlegają wszystkie :

– osoby prawne,
– jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej,
– osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (w tym prowadzące indywidualne gospodarstwa rolne),
– jednostki lokalne wyżej wymienionych podmiotów.

W urzędzie wypełniamy wniosek RG-1(pobierz) o wydanie numeru REGON. W formularzu należy wpisać:
– nazwę firmy, i adres siedziby, a w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą – dodatkowo nazwisko i imiona oraz miejsce zamieszkania i numer PESEL,
– formę prawno-organizacyjną (np.: sp. jawna, sp. z o.o., S.A.),
– stan aktywności prawnej i ekonomicznej,
– rodzaj prowadzonej działalności wg PKD (Polska Klasyfikacja Działalności)
Wraz z wnioskiem RG należy złożyć kopię wpisu do rejestru, zaświadczenie o zaistniałej zmianie lub likwidacji działalności.

Uwaga! Do Urzędu Statystycznego należy zgłaszać każdą zmianę. Obowiązkowi wpisu podlegają osoby prawne, jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą i ich jednostki lokalne.
W wyniku wpisu do rejestru podmiot otrzymuje zaświadczenie o nadanym numerze identyfikacyjnym REGON. Od tego momentu nasza firma legitymuje się nim przy przekazywaniu informacji wykorzystywanych dla celów statystycznych, w kontaktach z urzędem skarbowym i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych oraz kontrahentami (przy zawieraniu umów i rozliczeniach). Otrzymany numer musi znaleźć się na pieczęciach firmowych i drukach urzędowych.
Okres oczekiwania od złożenia wniosku wynosi 2 tygodnie, ale bardzo często sprawa ta załatwiana jest od ręki. Operacja ta jest bezpłatna.

Gdy chcemy wykreślić firmę z rejestru wypełniamy wniosek RG-2. Wniosek ten zawiera następujące dane:
– numer identyfikacyjny REGON,
– nazwę skreślanego podmiotu
– datę skreślenia z rejestru.

Potrzebne dokumenty podczas wizyty w Urzędzie Statystycznym:
– dowód osobisty,

– ksero Wpisu do Ewidencji i oryginał do wglądu 

Krok III: Pieczątka i konto bankowe

Grzegorz Niewiadomy

MamBiznes.pl

Administratorem Twoich danych jest Bonnier Business (Polska) sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Twoje dane będą przetwarzane w celu zamieszczenia komentarza oraz wymiany zdań, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na umożliwieniu użytkownikom wymiany opinii naszym użytkownikom (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu zamieszczenia komentarza. Dalsze informacje nt. przetwarzania danych oraz przysługujących Ci praw znajdziesz w Polityce Prywatności.
arek 9 sie 2011 (14:03)

jak zmienić nazwę z Wspólnota mieszkaniowa na małą wspólnotę mieszkaniową