Ranking kont firmowych Ranking kont osobistych

Zakładanie firmy krok IV: NIP i podatki w Urzędzie Skarbowym

Kolejnym krokiem na drodze do rozpoczęcia działalności gospodarczej jest wizyta w Urzędzie Skarbowym. Do urzędu udajemy się w celu zgłoszenia rozpoczęcia działalności gospodarczej oraz nadania NIP. Czynności tych należy dokonać w Urzędzie Skarbowym właściwym dla siedziby firmy. Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP) nadawany jest podatnikowi będącemu osobą fizyczną na całe życie.

Numer ten nie ulega zmianie w momencie rozpoczęcia działalności gospodarczej a potrzebna jest jedynie aktualizacja danych zawartych w pierwotnym wniosku o NIP.

W celu uzyskania NIP-u, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą muszą złożyć wypełniony formularz NIP-1 (pobierz). Natomiast rejestrując działalność w formie spółki konieczne jest wypełnienie formularza NIP-2 (pobierz), z dołączonym formularzem NIP D (pobierz) – informacją o wspólnikach .

Wypełniamy formularz NIP-1

W formularzu, który złożymy w urzędzie skarbowym podajemy następujące dane:
– imiona, nazwisko, nazwisko rodowe, imiona rodziców
– PESEL,
– płeć,
– rodzaj i numer dowodu tożsamości,
– obywatelstwo,
– adres miejsca zamieszkania i zameldowania,
– dane kontaktowe,
– datę rozpoczęcia działalności gospodarczej,
– numer REGON,
– rodzaj przeważającej działalności, kod PKD,
– numer rachunku bankowego,
– rodzaj prowadzonej dokumentacji podatkowej i podmiot prowadzący taką dokumentację,
– adres miejsca wykonywania działalności gospodarczej.

VAT-owiec czy nie?

W urzędzie skarbowym musimy także zadeklarować, czy będziemy vatowcami (płatnikami podatku VAT), czy też nie. Jeżeli decydujemy się być płatnikiem VAT jesteśmy zobowiązani do złożenia zgłoszenia rejestracyjnego na formularzu VAT-R (pobierz). Opłata z tego tytułu wynosi 170 zł.
Formularze do celów podatkowych najczęściej znajdują się na stronach miejscowych urzędów skarbowych bądź izb skarbowych.

Błędne koło

Gdy odwiedzamy Urząd Skarbowy czasem spotykamy się z sytuacją iż urzędnicy żądają od Nas umowy o prowadzenie rachunku bankowego. Tu napotykamy na błędne koło ponieważ jeszcze wcześniej bank, w którym zakładamy konto firmowe wymaga od Nas numeru NIP.
Młody przedsiębiorca postawiony jest wówczas w sytuacji bez wyjścia ponieważ gdy wnioskuje o nadanie mu numeru NIP żąda się od niego przedstawienia konta firmowego, jednocześnie gdy chce on założyć konto, bank wymaga od niego numeru NIP. Istnieje wyjście z tej sytuacji. Dopóki przedsiębiorca nie prowadzi działalności, jego firma nie generuje przychodów, a zatem nie ma on obowiązku posiadania rachunku bankowego. Prowadzi to do wniosku, że urząd skarbowy nie może nakładać na młodego przedsiębiorcę obowiązku dostarczenia umowy o prowadzenie rachunku bankowego.

Rejestracja w Urzędzie Skarbowym
Osoby fizyczne, wspólnicy spółek cywilnych, jawnych lub komandytowych w celu dokonania rejestracji w Urzędzie Skarbowym winny przedłożyć:

– zaświadczenie o numerze statystycznym REGON wydawane przez Urząd Statystyczny,
– zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wydawane przez Urząd Miasta lub wypis z Krajowego Rejestru Sądowego, a w przypadku wspólników ww. spółek również umowę spółki,
– dokument potwierdzający uprawnienia do korzystania z lokalu lub nieruchomości, w których znajduje się siedziba,
– kopię umowy rachunku bankowego (dotyczy przedsiębiorców, na które przekazywane są zwroty podatku od towarów i usług).

Jakie podatki?
Wcześniej musimy zdecydować, w jakiej formie chcemy płacić podatek dochodowy:
– w formie karty podatkowej,
– ryczałtu ewidencjonowanego,
– na zasadach ogólnych, wypełniając księgę przychodów i rozchodów. Podatek na zasadach ogólnych ma prawo płacić każdy, w formie karty podatkowej i ryczałtu – osoby prowadzące działalność gospodarczą w określonych branżach i rodzajach (np. handel obnośny, wynajem pokoi, usługi krawieckie).
Przeczytaj więcej o formach opodatkowania 

UWAGA! Przed wizytą w urzędzie skarbowym musimy podjąć decyzję, czy prowadzimy sami księgowość, czy zlecimy to jakiejś firmie. Prowadzenie księgowości samemu nie jest trudne, ale wymaga pewnej wiedzy na ten temat.

Niezbędne dokumenty:
NIP-1 zgłoszenie identyfikacyjne / zgłoszenie aktualizacyjne osoby fizycznej prowadzącej samodzielnie działalność gospodarczą.
NIP-B informacja o rachunkach bankowych. Załącznik do zgłoszenia NIP-1 i NIP-2.
NIP-C informacja o miejscach wykonywania działalności. Załącznik do zgłoszenia NIP-1 i NIP-2.
VAT-R – zgłoszenie rejestracyjne w zakresie podatku od towarów i usług. Uwaga wprowadzone rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 7 września 2005r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzorów dokumentów związanych z rejestracją podatników w zakresie podatku od towarów i usług /Dz.U. Nr 177, poz. 1471/.

Krok V: Zgłoszenie w ZUS

Grzegorz Marynowicz

MamBiznes.pl

Administratorem Twoich danych jest Bonnier Business (Polska) sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Twoje dane będą przetwarzane w celu zamieszczenia komentarza oraz wymiany zdań, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na umożliwieniu użytkownikom wymiany opinii naszym użytkownikom (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu zamieszczenia komentarza. Dalsze informacje nt. przetwarzania danych oraz przysługujących Ci praw znajdziesz w Polityce Prywatności.
wit 19 sty 2016 (15:27)

moglibyście odswiezyc sobie tą stronę, bo jest nieaktualna