Z PESEL-em do lekarza. Senat przyjął poprawki

Do weryfikacji tego, czy pacjent jest ubezpieczony, wystarczy numer PESEL. Mówi o tym…

Mniej problemów z ubezpieczeniem zdrowotnym

Pacjent, któremu niesolidny pracodawca nie opłacił ubezpieczenia zdrowotnego, od nowego roku nie będzie…