Ranking kont firmowych Ranking kont osobistych

Jaka branża w Polsce odnosi największe sukcesy?

W najnowszym raporcie „Wsparcie projektów B+R. Analiza wyników konkursów dla przedsiębiorców 2015-2017” eksperci CRDO podsumowali najważniejsze programy NCBIR, z których można uzyskać dofinansowanie na działania badawczo-rozwojowe.

Fot. YAY Foto

Z raportu wynika, że spośród firm korzystających z tzw. szybkiej ścieżki oraz sektorowych programów B+R najbardziej aktywnie jednocześnie skuteczne są te z branży life science.

Life science to grupa dziedzin nauki, które koncentrują się na żywych organizmach. Zaliczyć do nich można m.in. farmację, biologię, biotechnologię, genomikę, proteomikę, biomedycynę, a nawet bioinformatykę.

Jakie firmy z branży okazały się najbardziej skuteczne w aplikowaniu o środki z UE?

– Wymienić można takie firmy, jak Selvita, Celon Pharma, Polpharma, z których każda uzyskała po kilkanaście dotacji, a łączne kwoty wsparcia w niektórych przypadkach przekroczyły 100 mln zł dla każdej z nich- wyjaśnia ekspert CRIDO, Łukasz Kościjańczuk. – Co prawda w ostatnim raporcie nie analizowaliśmy szczegółowo branżowego podziału przyznanego wsparcia, ale nasze poprzednie raporty wskazują, że akurat ten obszar, podobnie jak sektor maszynowy czy chemiczny, charakteryzują się wysokimi wskaźnikami sukcesu.

W metodologii raportu wskaźnik sukcesu to procent liczby wniosków, które rozpatrzono pozytywnie do liczby wniosków złożonych.

W latach 2015-2017 złożono 4 128 wniosków do szybkiej ścieżki, obejmującej wsparcie ze środków UE na realizację badań i rozwoju przez polskie MŚP. Pozytywnie rozpatrzonych zostało 22% wniosków. Średnia wysokość przyznanego wsparcia wyniosła 3,8 mln zł, natomiast przedsiębiorcy wnioskowali średnio o 5,5 mln zł dofinansowania.

W tych latach, w ramach wszystkich analizowanych w raporcie programów, złożono 5 190 wniosków, wsparcie otrzymało 1 410 projektów. Pozyskane dotacje stanowią 58% z 6,5 mld zł środków dostępnych w ramach szybkiej ścieżki oraz 40% z 4 mld zł środków przeznaczonych na programy sektorowe. Do końca 2020 r. do rozdysponowania pozostaje jeszcze oko. 4,5 mld zł.

Przeczytaj także na MamBiznes.pl

MarketNews24

Administratorem Twoich danych jest Bonnier Business (Polska) sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Twoje dane będą przetwarzane w celu zamieszczenia komentarza oraz wymiany zdań, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na umożliwieniu użytkownikom wymiany opinii naszym użytkownikom (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu zamieszczenia komentarza. Dalsze informacje nt. przetwarzania danych oraz przysługujących Ci praw znajdziesz w Polityce Prywatności.