Ranking kont firmowych Ranking kont osobistych

Dotacje na zakładanie i rozwój działalności gospodarczej w lipcu. Lista programów dostępnych dla firm

W czerwcu zakończyło się kilka naborów w ramach funduszy europejskich w takich programach jak Akademia Pozytywnej Zmiany, Wzór na konkurencję czy Przemysł 4.0. W lipcu jednak mimo wakacji osoby zainteresowane pozyskaniem dofinansowania na swoją działalność gospodarczą mogą skorzystać z kilku interesujących programów.

Fot. Shutterstock/ Stockcrafterpro

Dobiegają końca programy wsparcia związane z tarczą antykryzysową 8.0, ale na rynku jest szeroka oferta programów i inicjatyw dla firm, które nie ucierpiały w związku z obostrzeniami, a szukają kapitału na rozwój. Także osoby dopiero myślące o założeniu firmy znajdą w lipcu coś dla siebie. Oto wybrane przedsięwzięcia skierowane do osób przedsiębiorczych w lipcu. Są wśród nich programy dla przedsiębiorców już działających na rynku, jak również przyszłych przedsiębiorców.

Dopracuj swój pomysł pod okiem Platformy Startowej

Platforma Startowa Wschodni Akcelerator Biznesu do 31 lipca szuka ciekawych pomysłów na biznes. Program zakłada przeprowadzenie pomysłodawcy przez proces inkubacji, który składa się z dwóch rodzajów usług – podstawowych i specjalistycznych. Usługi specjalistyczne dotyczą specyficznych potrzeb technologicznych i biznesowych poszczególnych startupów. Nie są ograniczone zamkniętym katalogiem, w związku z czym startup ma szansę otrzymać szyte na miarę usługi. W wyniku tego procesu powstać powinien prototyp i model biznesowy przedsięwzięcia.

Cel programu: pomoc w przekształceniu pomysłu w innowacyjny produkt bądź usługę

Jakie wsparcie: uczestnicy projektu nie otrzymują dotacji ani żadnego dofinansowania. Uczestnicy przechodzą inkubację swojego pomysłu

Dla kogo: udział w programie może wziąć każdy autor pomysłu lub zespół. który założy działalność gospodarczą w jednym z województw Polski Wschodniej: lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego.

Jakie projekty poszukiwane: Platforma startowa – Wschodni Akcelerator Biznesu prowadzi nabór Pomysłów, które w przypadku pozytywnej oceny zostaną objęte procesem inkubacji w ramach następujących obszarów specjalizacji:
– żywność i produkty rolno-spożywcze
– ekologia
– technologie informacyjno-telekomunikacyjne (ICT)

Tak przebiega inkubacja:

Faza ideacji – warsztaty i ćwiczenia, których celem jest stworzenie scenariuszy rozwojowych przedsiębiorstwa. Na tej podstawie przygotowany zostanie indywidualny plan inkubacji z kamieniami milowymi, których realizacja warunkuje dalszy udział w inkubacji;

Faza kreacji – praca nad rozwojem, weryfikacją i ewentualną modyfikacją koncepcji biznesowej. W tej fazie maksymalnie wykorzystane zostaną zaprojektowane usługi specjalistyczne, dzięki którym zostanie stworzone MVP;

Faza implementacji – tworzenie relacji w ekosystemie Platformy startowej, zwłaszcza wśród przedstawicieli funduszy inwestycyjnych, akceleratorów oraz dużych przedsiębiorstw.

W ramach całego projektu do udziału zakwalifikowanych zostanie co najmniej 220 Pomysłodawców

Jak aplikować: pierwszym krokiem jest zgłoszenie pomysłu do jednego z wybranych podmiotów(platform). Ze swoim projektem do drzwi platform może zapukać każdy autor pomysłu, który założy firmę w jednym z województw Polski Wschodniej: lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego.

Do kiedy można składać wnioski: 31 lipca 2021

Do 3 mln zł dofinansowania na nowy projekt wzorniczy

Maksymalnie 3 mln zł mogą pozyskać przedsiębiorcy w ramach programu Wzór na konkurencję – II etap: Wdrożenie strategii wzorniczej.

Cel programu: przyznanie dofinansowania na wdrożenia w ramach strategii wzorniczej, opracowanej w I etapie działania Wzór na konkurencję

Dla kogo: o wsparcie mogą wnioskować mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, które:
– prowadzą działalność gospodarczą na terytorium Polski Wschodniej, tj. województw: lubelskiego, podlaskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego;
– zamknęły przynajmniej jeden rok obrotowy trwający minimum 12 miesięcy;
– w ostatnim roku obrotowym zatrudniały co najmniej 5 pracowników;
– w trakcie 3 lat przed złożeniem wniosku osiągnęły przychody nie mniejsze niż 600 000,00 zł przynajmniej w jednym roku obrotowym prawidłowo wykorzystały pomoc finansową otrzymaną w ramach I etapu konkursu, tzn. zrealizowały zakres rzeczowy i finansowy projektu i uzyskały zatwierdzenie złożonej strategii wzorniczej i złożonego wniosku o płatność końcową

Dofinansowanie: Kwota dotacji uzależniona od rodzaju firmy i lokalizacji projektu. Maksymalne wsparcie to 3 mln zł w przypadku wdrażania innowacji produktowej lub 1 mln zł
– premia dla mikro i małych firm wynosi 20%
– premia dla średnich firm wynosi 10%
– firmy otrzymują także premię w zależności od województwa, w którym prowadzą działalność

Dofinansowanie wyniesie maksymalnie do 70% w przypadku wydatków inwestycyjnych i wydatków związanych z kosztami ustanowienia zabezpieczenia dla zaliczki oraz do 50% na usługi doradcze, co oznacza, że Twój wkład to co najmniej 30% kosztów inwestycji i 50% do kosztów usług doradczych projektu.

Granty dla przedsiębiorczych kobiet

Małe granty dla przedsiębiorczych kobiet

W ramach Funduszy Norweskich kobiety prowadzące działalność gospodarczą mogą pozyskać środki na projekty innowacje związane z projektami dotyczącymi tzw. zielonych technologii.

Dofinansowanie skierowane jest do kobiet prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą oraz mikro-, małe i średnie firmy, w których:
– kobieta jest wspólnikiem uprawnionym do reprezentowania spółki albo
– kobieta jest wspólnikiem i członkiem organu zarządzającego albo akcjonariuszem i członkiem organu zarządzającego

Pomysły, które chcą wdrożyć przedsiębiorcze kobiety muszą dotyczyć jednego z następujących obszarów:
– Innowacje w obszarze wód morskich śródlądowych
– Technologie poprawiające jakość życia
– Innowacje w zakresie zielonych technologii

Pozyskane dofinansowanie właścicielki firm mogą przeznaczyć na:

Usługi doradcze pomocne w opracowaniu i wdrożeniu innowacji; usługi polegające na opracowaniu nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu, usługi, technologii, albo nowego projektu wzorniczego
Mentoring wspierający rozwój firmy
Inwestycje m.in. w środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne pomagające wdrożyć w przedsiębiorstwie innowacje o charakterze technologiczny

Minimalna kwota wsparcia: 12 tys. euro

Maksymalna kwota wsparcia: 200 tys. euro

Dofinansowanie na szkolenie pracowników

Do 17 lipca mają czas przedsiębiorcy zainteresowani wzięciem udziału w programie „Kompetencje dla sektorów zadanie Covid-19 – oferta dla przedsiębiorców”.

Cel inicjatywy: wsparcie firm w obszarze szkoleń i doradztwa wynikające z wdrażania rekomendacji Rad Sektorowych mających na celu zapobieganie negatywnym skutkom pandemii Covid-19.

Jakie branże objęte wsparciem: dofinansowanie kierowane jest do przedsiębiorstw działających wyłącznie w branżach: finansowej, IT, motoryzacyjnej, opieki zdrowotnej i pomocy społecznej, odzysku materiałowego surowców, żywności wysokiej jakości, komunikacji marketingowej, telekomunikacji i cyberbezpieczeństwa, gospodarki wodno-ściekowej i rekultywacji , chemicznej , przemysłu lotniczo-kosmicznego, handlu oraz usług rozwojowych i dotyczy tematyki określonej przez Rady Sektorowe ds. Kompetencji.

Dla kogo: o dofinansowanie mogą się ubiegać mikro, małe i średnie firmy, które:

– planują przeszkolić pracowników;
– spełniają warunki uzyskania pomocy de minimis lub pomocy publicznej;
– zobowiązują się do wniesienia wkładu prywatnego w wysokości nie mniejszej niż 20% kwoty wsparcia.

Koniec przyjmowania wniosków: 17 lipca 2021

Dotacje z Funduszy Norweskich

Dofinansowanie na wprowadzenie nowy produktów lub usług. Środki na podniesienie kwalifikacji pracowników w firmie. Wsparcie w znalezieniu partnerów biznesowych. Wszystko to czeka na polskich przedsiębiorców w ramach Funduszy Norweskich. Pieniądze można pozyskać na przedsięwzięcia związane w technologiami przyjaznymi środowisku, innowacje w obszarze wód morskich oraz projekty mające na celu poprawę jakość życia. Na firmy czekają miliony złotych dofinansowania przyznawanego w programie „Rozwój przedsiębiorczości i innowacje”. Poziom wsparcia w zależności od rodzaju przedsięwzięcia może wynieść od 200 tys. euro do 2 mln euro.

Środki można pozyskać w ramach trzech naborów:

1.Technologie przyjazne środowisku (Green Industry Innovation)

Firmy mogą wydatkować środki na:

– inwestycje:
– nowe środki trwałe w tym maszyny i urządzenia
– roboty i materiały budowlane
– wartości niematerialne i prawne
– dodatkowe koszty w zakresie ochrony środowiska
– eksperymentalne prace rozwojowe
– usługi doradcze

Kwota dofinansowania: od 200 tysięcy do 2 milionów euro

2. Technologie poprawiające jakość życia (Welfare Technology)

Pozyskane środki w ramach tego programu przedsiębiorca może przeznaczyć na:

– wynagrodzenia pracowników
– sprzęt i aparatura
– badania wykonane na podstawie umowy
– usługi doradcze
– wydatki inwestycyjne:
– nowe środki trwałe w tym maszyny i urządzenia
– roboty i materiały budowlane
– wartości niematerialne i prawne
– wartości niematerialne i prawne
– znakowanie, testowanie, certyfikacja

Kwota dofinansowania: od 200 tysięcy do 2 milionów euro

3. Innowacje w obszarze wód śródlądowych lub morskich (Blue Growth)

Pozyskane środki przedsiębiorca może wydatkować na:

– inwestycje (m.in. w portach morskich lub śródlądowych):
– nowe środki trwałe w tym maszyny i urządzenia
– roboty i materiały budowlane
– wartości niematerialne i prawne
– dodatkowe koszty w zakresie ochrony środowiska
– wydatki inwestycyjne w portach, w tym:
– budowa, wymiana lub modernizacja infrastruktury portowej
– pogłębianie
– eksperymentalne prace rozwojowe
– usługi doradcze

Kwota dofinansowania: od 200 tysięcy do 2 milionów euro

Nawet 109 tys. zł na start działalności gospodarczej

Studenci, absolwenci uczelni oraz osoby bezrobotne, które dopiero myślą o założeniu firmy mogą skorzystać z programu „Pierwszy biznes – wsparcie w starcie”. Inicjatywa pozwala pozyskać atrakcyjnie oprocentowaną pożyczkę na uruchomienie własnego biznesu. Program realizowany jest przez Bank Gospodarstwa Krajowego za środki z Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii. Maksymalna kwota wsparcia uzależniona jest od wysokości przeciętnego wynagrodzenia podawanego przez Główny Urząd Statystyczny. Górny limit wnioskowanej kwoty nie może przekroczyć 20-krotności tego parametr co oznacza, że w roku 2021 początkujący przedsiębiorca może pozyskać dokładnie 109 159,60 zł.

W tym roku do młodych przedsiębiorców w ramach programu trafi 50 mln zł. W ubiegłym roku z tej formy aktywizacji przedsiębiorczości skorzystało 647 osób, które założyły własną działalność. Pozyskane środki młody przedsiębiorca musi zwrócić w ciągu maksymalnie 7 lat.

– maksymalna kwota pożyczki to ok. 100 tys. zł (20-krotność przeciętnego wynagrodzenia)
– oprocentowanie – 0,01 proc. lub 0,03 proc. w skali roku
– brak opłat i prowizji za udzielenie i obsługę pożyczki
– okres spłaty pożyczki do 7 lat
– karencja w spłacie do 1 roku

Pożyczkobiorca nie ponosi prowizji i opłat za czynności związane z udzieleniem i obsługą pożyczek w całym okresie finansowania. Osoby wnioskujące o pożyczkę na podjęcie działalności gospodarczej są zobowiązane złożyć oświadczenie o nieubieganiu się o inne środki publiczne na podjęcie działalności gospodarczej. Pożyczki nie mogą być łączone ze środkami pochodzącymi z innych funduszy publicznych, w tym funduszy unijnych, tj. na podjęcie działalności gospodarczej oraz utworzenie danego stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej, poszukującego pracy opiekuna osoby niepełnosprawnej lub poszukującego pracy absolwenta, w tym skierowanych przez PUP.

Dotacja na założenie firmy plus świadczenie pomostowe

Pieniądze na rozkręcenie własnego biznesu przyszli przedsiębiorcy mogą także pozyskać w ramach projektu Innowacyjny Biznes II.  Beneficjenci programu otrzymują jednorazową dotację oraz dodatkowo pomostowe świadczenie wypłacane przez cały rok. Uczestnik programu pozyskuje jednorazowe środki na założenie działalności gospodarczej – Organizatorzy zapewniają dotację w kwocie wynoszącej 23 050 zł, za którą bezrobotny może zakupić niezbędne aktywa czy też środki obrotowe do prowadzenia firmy. Oprócz tego beneficjent programu otrzymuje na swoje konto co miesiąc przelew w kwocie 2600 zł. Tak zwane wsparcie pomostowe wypłacane jest przez 12 miesięcy. To oznacza, że przez rok założyciel firmy otrzymuje w sumie 31 200 zł wsparcia pomostowego. Środki te może przeznaczyć na bieżące wydatki w firmie. To wsparcie dla każdej osoby zakwalifikowanej objęciem dotacją i stanowi dodatkową nieopodatkowaną pomoc finansową.

W sumie beneficjent inicjatywy Innowacyjny Biznes II w ramach całego programu otrzymuje dokładnie 54 250 zł wsparcia w formie gotówki, która trafia na konto młodej firmy założonej przez bezrobotnego. Do tego dochodzą także inne korzyści wynikające z uczestnictwa w programie. Za jednorazową dotacje można zakupić niezbędne aktywa do firmy: potrzebny sprzęt, maszyny, umeblowanie biura itp. Za te pieniądze można również kupić środki obrotowe, materiały i półprodukty. Można także sfinansować niezbędne szkolenia i kursy. Z kolei pieniądze wypłacane w formie comiesięcznego świadczenia pomostowego założyciel firmy może opłacić składki ZUS przedsiębiorcy, usługi księgowe, abonament telefoniczny i internetowy, paliwo związane z pojazdem służbowym i inne podobne koszty – w kwotach netto.

Przeczytaj także:

Sprawdź także,  jakie oferty kredytów firmowych przygotowały banki.

 

Administratorem Twoich danych jest Bonnier Business (Polska) sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Twoje dane będą przetwarzane w celu zamieszczenia komentarza oraz wymiany zdań, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na umożliwieniu użytkownikom wymiany opinii naszym użytkownikom (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu zamieszczenia komentarza. Dalsze informacje nt. przetwarzania danych oraz przysługujących Ci praw znajdziesz w Polityce Prywatności.