Duże zainteresowanie dotacjami na promocję firmy poza Polską. Ponad 400 tys. zł do wzięcia

Blisko 300 firm uzyskało wsparcie na promocję swoich marek i produktów poza granicami naszego kraju. W ramach konkursu Go to Brand pojedynczy przedsiębiorca mógł pozyskać ponad 400 tys. zł na ten cel.

Shutterstock/ Bartosz Zakrzewski

Tegoroczna edycja konkursu odbywała się pod nazwą „Go to Brand – EXPO 2020”.  Do Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości wpłynęło projektów na kwotę przekraczającą 100 mln zł. Pozyskane środki właściciele firm mogą przeznaczyć na udział w imprezach organizowanych w czasie Światowych Targów Expo, ale także innych inicjatywach wspierających promocję marki poza Polską.

Ponad 400 tys. zł na promocję poza Polską

Inicjatywa finansowana ze środków unijnych Programu Inteligentny Rozwój daje przedsiębiorcom z globalnymi ambicjami możliwość zdobycia dodatkowych środków na promocję marek produktowych (wyrobów/usług) nie tylko w trakcie wydarzeń organizowanych podczas Światowej Wystawy EXPO w Dubaju. Maksymalna kwota dotacji w ramach zakończonego naboru dla jednej firmy wynosiła 455 650 zł. Przedsiębiorca ubiegający się o wsparcie zobowiązany był do zapewnienia minimum 15 proc. wkładu własnego. Wartość projektu, który był zgłaszany nie mogła przekroczyć 1 mln zł.

Do rywalizacji w konkursie „Go to Brand – EXPO 2020” stanęło w sumie 454 firm. Podmioty te złożyły wnioski na łączną kwotę 111 mln zł. Po weryfikacji i analizie zgłoszeń Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości wyłoniła ostatecznie 295 przedsiębiorstw, którym przyznano dofinansowanie na udział w targach oraz promocję swoich produktów poza granicami kraju. Wydarzenia targowe w programie obejmują kilkanaście branż  i sektorów gospodarki, takich jak: biotechnologia i farmaceutyki, budownictwo, części samochodowe i lotnicze, maszyny i urządzenia, moda i kosmetyki, IT/ICT, jachty i łodzie rekreacyjne, żywność, sprzęt medyczny, meble, usługi prozdrowotne oraz energetyka, ochrona środowiska, jeździectwo i hodowla koni.

Firmy mogą pieniądze przeznaczyć na:

– udział w targach, wystawach, misjach gospodarczych lub konferencjach zagranicznych i na dodatkowe działania promocyjne związane z udziałem w Światowej Wystawie EXPO 2020 w Dubaju

– sfinansowanie kosztów usługi doradczej w zakresie przygotowania wejścia na rynek krajów Zatoki Perskiej (Arabia Saudyjska, Bahrajn, Katar, Kuwejt, Oman, Zjednoczone Emiraty Arabskie)

Całkowita kwota środków na dofinansowanie projektów

Pula środków w konkursie:

– dla projektów zlokalizowanych w województwie mazowieckim: 15 000 000,00 zł

– dla projektów zlokalizowanych w województwach innych niż mazowieckie: 35 000 000,00 zł

Komentarze

Dodaj komentarz

*
*