Miliony złotych dla firm leżą na ulicy. Dotacje i programy PARP pod lupą

Miliony złotych dla polskich firm leżą na ulicy i trzeba się tylko po nie schylić. Lista dostępnych programów finansowanych z funduszy europejskich skierowana do właścicieli biznesów lub osób myślących o założeniu firmy jest całkiem spora. Prześwietlamy te propozycje pod kątem celu, adresata, maksymalnej kwoty do pozyskania oraz warunków jakie należy spełnić.

Fot. Shutterstock/ Sebastian Duda

Masz pomysł na biznes lub już prowadzisz działalność gospodarczą? Szukasz dofinansowania na start, a może funkcjonujące przedsiębiorstwo potrzebuje zastrzyku gotówki do szybszego rozwoju? Z wnioskami do niektórych programów trzeba się spieszyć ponieważ część naborów kończy się we wrześniu. Oto, z czego mogą skorzystać w najbliższym czasie właściciele firm oraz osoby dopiero myślące o własnym biznesie.

Wdrażanie innowacji przez MŚP

Cel finansowania: Sfinansowanie wytworzenia innowacyjnych produktów lub wdrożenia w firmie innowacyjnych procesów technologicznych, w szczególności poprzez wdrożenie wyników prac B+R przez MŚP zrzeszone w ponadregionalnych powiązaniach kooperacyjnych.

Kto może otrzymać dofinansowanie: Mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa, które spełniają kryteria wyboru projektów

· należące przynajmniej od 6 miesięcy do ponadregionalnego powiązania kooperacyjnego (min. 5 firm współpracujących ze sobą w pokrewnych branżach, z co najmniej dwóch województw, w tym jedna z Polski Wschodniej), które działa co najmniej rok

· w trakcie 3 lat przed złożeniem wniosku osiągnęły przychody nie mniejsze niż 600 000 zł przynajmniej w jednym roku obrotowym.

Maksymalne dofinansowanie: 20 000 000 zł

Koniec naboru wniosków: 24 września 2020 r.

Rozwój start-upów w Polsce Wschodniej

Cel finansowania: Rozwój w makroregionie Polski Wschodniej działalności biznesowej przedsiębiorstw typu startup, gotowych do wejścia na rynek z produktem przygotowanym w ramach poddziałania 1.1.1 POPW Platformy startowe dla nowych pomysłów.

Kto może otrzymać dofinansowanie: Mikro i mali przedsiębiorcy, którzy:

  • spełniają kryteria wyboru projektów 1.1.2 POPW
  • prowadzą działalność w formie spółki kapitałowej zgodnie z przepisami kodeksu spółek handlowych
  • zakończyli program inkubacji innowacyjnego pomysłu w ramach poddziałania 1.1.1 POPW Platformy startowe dla nowych pomysłów, przez co rozumie się osiągnięcie wszystkich „kamieni milowych” planu inkubacji oraz otrzymali Raport z inkubacji uwzględniający rekomendację dotyczącą stopnia gotowości spółki do podjęcia działalności rynkowej
  • realizują projekt w co najmniej jednym województwie Polski Wschodniej
  • nie byli notowani na giełdzie w okresie do pięciu lat po rejestracjinie przejęli działalności innego przedsiębiorstwa
  • nie dokonali podziału zysków
  • nie zostali utworzeni w wyniku połączenia

Maksymalne dofinansowanie: 1 000 000 zł

Koniec przyjmowania wniosków: 30 września 2020 r.

Bony na innowacje dla MŚP: etap 1 usługowy – Dostępność Plus

Cel finansowania: Sfinansowanie zakupu usług badawczo-rozwojowych od jednostek naukowych. Działanie nakierowane jest na zaspokojenie specyficznych potrzeb osób z ograniczeniami funkcjonalnymi (fizycznymi, poznawczymi).

Kto może otrzymać dofinansowanie: Mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa (sprawdź definicję), które:

– spełniają kryteria wyboru projektów

– prowadzą działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru

Maksymalne dofinansowanie: 340 000 zł

Koniec przyjmowania wniosków: 30 września 2020 r.

Wzór na konkurencję – II etap: Wdrożenie strategii wzorniczej

Cel finansowania: Sfinansowanie działań rekomendowanych do wdrożenia w ramach strategii wzorniczej, opracowanej w I etapie działania Wzór na konkurencję.

Kto może otrzymać dofinansowanie: Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (sprawdź definicję), które:

· prowadzą działalność gospodarczą na terytorium Polski Wschodniej, tj. województw: lubelskiego, podlaskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego;

· zamknęły przynajmniej jeden rok obrotowy trwający minimum 12 miesięcy;

· w ostatnim roku obrotowym zatrudniały co najmniej 5 pracowników;

· w trakcie 3 lat przed złożeniem wniosku osiągnęły przychody nie mniejsze niż 600 000,00 zł przynajmniej w jednym roku obrotowym

· prawidłowo wykorzystały pomoc finansową otrzymaną w ramach I etapu konkursu, tzn. zrealizowały zakres rzeczowy i finansowy projektu i uzyskały zatwierdzenie złożonej strategii wzorniczej i złożonego wniosku o płatność końcową

· spełniają kryteria wyboru projektów.

Maksymalne dofinansowanie: 3 000 000 zł

Koniec przyjmowania wniosków: 31 sierpnia 2021 r. (nabór ma kilka rund)

Bony na innowacje dla MŚP: etap 2 inwestycyjny

Cel finansowania: Celem II etapu konkursu „Bony na innowacje dla MŚP” jest sfinansowanie wdrożenia Twojego pomysłu na innowację technologiczną opracowaną dla Ciebie przez jednostkę naukową w I etapie konkursu.

Kto może otrzymać dofinansowanie: Mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa (sprawdź definicję), które:

  • prowadzą działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru z sukcesem zakończyły I etap Bonu na innowacje i mają zaakceptowany przez PARP wniosek o płatność końcową
  • spełniają kryteria wyboru projektów.

Maksymalne dofinansowanie: 560 000 zł

Koniec przyjmowania wniosków: 30 grudnia 2020 r. (nabór ma kilka rund)

Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych

Cel finansowania: Rozwój i wprowadzenie na rynki zagraniczne produktów i usług oferowanych przez Krajowe Klastry Kluczowe i ich członków

Kto może otrzymać dofinansowanie: Koordynatorzy Krajowych Klastrów Kluczowych, a za ich pośrednictwem członkowie Krajowych Klastrów Kluczowych wymagane jest spełnienie kryteriów wyboru projektów

Maksymalne dofinansowanie: 8 000 000 zł

Koniec naboru wniosków: 30 września 2020 r.

Platformy Startowe dla nowych pomysłów

Młodzi przedsiębiorcy z pomysłem na biznes szukający mentorskiego wsparcia mogą obecnie także zgłosić się do uczestnictwa w programie Platformy Startowe. Nabory trwają do dwóch platform Startup Heroes oraz Start in Podkarpackie. Harmonogram wszystkich naborów dostępny jest na stronie internetowej programu Platform Startowych. Przeczytaj także:

Komentarze

Avatar

nemo

11 września 2020 Odpowiedz

Rozdawnictwa dla wybranych ciąg dalszy . Tak jak wsparcie 40 mln zł prywatnego biznesu Lewandowskiego .

Avatar

Dawid

11 września 2020 Odpowiedz

Tak leżą na ulicy, tylko Państwo zabrania tego ruszyć 😂 ja dostałem akceptację wniosku o dofinansowanie działalności gospodarczej z tarczy antykryzysowej. Pierwsza ratę dostałem w czerwcu, i od tego czasu cisza. Dzwonię do UP ale nikt nie odbiera telefonu. W lipcu byłem w UP powiedziano mi że do 2 tygodni wszystko zostanie mi wpłacone na konto, mamy połowę września i dalej pusto na koncie.
Więc nie piszcie nam ile to państwo kasy daje, bo to ile daje jest tylko na gębę, żeby sondaże się zgadzały w rzeczywistości nic nie ma.

Avatar

Maria Michalska

11 września 2020 Odpowiedz

Rozpoczęcie działalności.
Miasto Głowno woj.

Avatar

Ola

14 września 2020 Odpowiedz

Wszystko ładnie, pięknie ale pieniądze są tylko dla takich regionów jak Polska wschodnia. Szukałam dofinansowania na start dla kobiet po 40-tce chcących rozpocząć działalność gospodarczą a mieszkajacych w Warszawie – nie ma czegoś takiego. Podobnie jak nie ma (w praktyce) mentorskiego wsparcia dla kobiet, które mieszkają w Wa-wie i chcą założyć własną firmę..

Komentarze

Dodaj komentarz

*
*