Ranking kont firmowych Ranking kont osobistych

Miliony złotych dla firm leżą na ulicy. Dotacje i programy PARP pod lupą

Miliony złotych dla polskich firm leżą na ulicy i trzeba się tylko po nie schylić. Lista dostępnych programów finansowanych z funduszy europejskich skierowana do właścicieli biznesów lub osób myślących o założeniu firmy jest całkiem spora. Prześwietlamy te propozycje pod kątem celu, adresata, maksymalnej kwoty do pozyskania oraz warunków jakie należy spełnić.

Fot. Shutterstock/ Sebastian Duda

Masz pomysł na biznes lub już prowadzisz działalność gospodarczą? Szukasz dofinansowania na start, a może funkcjonujące przedsiębiorstwo potrzebuje zastrzyku gotówki do szybszego rozwoju? Z wnioskami do niektórych programów trzeba się spieszyć ponieważ część naborów kończy się we wrześniu. Oto, z czego mogą skorzystać w najbliższym czasie właściciele firm oraz osoby dopiero myślące o własnym biznesie.

Wdrażanie innowacji przez MŚP

Cel finansowania: Sfinansowanie wytworzenia innowacyjnych produktów lub wdrożenia w firmie innowacyjnych procesów technologicznych, w szczególności poprzez wdrożenie wyników prac B+R przez MŚP zrzeszone w ponadregionalnych powiązaniach kooperacyjnych.

Kto może otrzymać dofinansowanie: Mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa, które spełniają kryteria wyboru projektów

· należące przynajmniej od 6 miesięcy do ponadregionalnego powiązania kooperacyjnego (min. 5 firm współpracujących ze sobą w pokrewnych branżach, z co najmniej dwóch województw, w tym jedna z Polski Wschodniej), które działa co najmniej rok

· w trakcie 3 lat przed złożeniem wniosku osiągnęły przychody nie mniejsze niż 600 000 zł przynajmniej w jednym roku obrotowym.

Maksymalne dofinansowanie: 20 000 000 zł

Koniec naboru wniosków: 24 września 2020 r.

Rozwój start-upów w Polsce Wschodniej

Cel finansowania: Rozwój w makroregionie Polski Wschodniej działalności biznesowej przedsiębiorstw typu startup, gotowych do wejścia na rynek z produktem przygotowanym w ramach poddziałania 1.1.1 POPW Platformy startowe dla nowych pomysłów.

Kto może otrzymać dofinansowanie: Mikro i mali przedsiębiorcy, którzy:

  • spełniają kryteria wyboru projektów 1.1.2 POPW
  • prowadzą działalność w formie spółki kapitałowej zgodnie z przepisami kodeksu spółek handlowych
  • zakończyli program inkubacji innowacyjnego pomysłu w ramach poddziałania 1.1.1 POPW Platformy startowe dla nowych pomysłów, przez co rozumie się osiągnięcie wszystkich „kamieni milowych” planu inkubacji oraz otrzymali Raport z inkubacji uwzględniający rekomendację dotyczącą stopnia gotowości spółki do podjęcia działalności rynkowej
  • realizują projekt w co najmniej jednym województwie Polski Wschodniej
  • nie byli notowani na giełdzie w okresie do pięciu lat po rejestracjinie przejęli działalności innego przedsiębiorstwa
  • nie dokonali podziału zysków
  • nie zostali utworzeni w wyniku połączenia

Maksymalne dofinansowanie: 1 000 000 zł

Koniec przyjmowania wniosków: 30 września 2020 r.

Bony na innowacje dla MŚP: etap 1 usługowy – Dostępność Plus

Cel finansowania: Sfinansowanie zakupu usług badawczo-rozwojowych od jednostek naukowych. Działanie nakierowane jest na zaspokojenie specyficznych potrzeb osób z ograniczeniami funkcjonalnymi (fizycznymi, poznawczymi).

Kto może otrzymać dofinansowanie: Mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa (sprawdź definicję), które:

– spełniają kryteria wyboru projektów

– prowadzą działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru

Maksymalne dofinansowanie: 340 000 zł

Koniec przyjmowania wniosków: 30 września 2020 r.

Wzór na konkurencję – II etap: Wdrożenie strategii wzorniczej

Cel finansowania: Sfinansowanie działań rekomendowanych do wdrożenia w ramach strategii wzorniczej, opracowanej w I etapie działania Wzór na konkurencję.

Kto może otrzymać dofinansowanie: Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (sprawdź definicję), które:

· prowadzą działalność gospodarczą na terytorium Polski Wschodniej, tj. województw: lubelskiego, podlaskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego;

· zamknęły przynajmniej jeden rok obrotowy trwający minimum 12 miesięcy;

· w ostatnim roku obrotowym zatrudniały co najmniej 5 pracowników;

· w trakcie 3 lat przed złożeniem wniosku osiągnęły przychody nie mniejsze niż 600 000,00 zł przynajmniej w jednym roku obrotowym

· prawidłowo wykorzystały pomoc finansową otrzymaną w ramach I etapu konkursu, tzn. zrealizowały zakres rzeczowy i finansowy projektu i uzyskały zatwierdzenie złożonej strategii wzorniczej i złożonego wniosku o płatność końcową

· spełniają kryteria wyboru projektów.

Maksymalne dofinansowanie: 3 000 000 zł

Koniec przyjmowania wniosków: 31 sierpnia 2021 r. (nabór ma kilka rund)

Bony na innowacje dla MŚP: etap 2 inwestycyjny

Cel finansowania: Celem II etapu konkursu „Bony na innowacje dla MŚP” jest sfinansowanie wdrożenia Twojego pomysłu na innowację technologiczną opracowaną dla Ciebie przez jednostkę naukową w I etapie konkursu.

Kto może otrzymać dofinansowanie: Mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa (sprawdź definicję), które:

  • prowadzą działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru z sukcesem zakończyły I etap Bonu na innowacje i mają zaakceptowany przez PARP wniosek o płatność końcową
  • spełniają kryteria wyboru projektów.

Maksymalne dofinansowanie: 560 000 zł

Koniec przyjmowania wniosków: 30 grudnia 2020 r. (nabór ma kilka rund)

Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych

Cel finansowania: Rozwój i wprowadzenie na rynki zagraniczne produktów i usług oferowanych przez Krajowe Klastry Kluczowe i ich członków

Kto może otrzymać dofinansowanie: Koordynatorzy Krajowych Klastrów Kluczowych, a za ich pośrednictwem członkowie Krajowych Klastrów Kluczowych wymagane jest spełnienie kryteriów wyboru projektów

Maksymalne dofinansowanie: 8 000 000 zł

Koniec naboru wniosków: 30 września 2020 r.

Platformy Startowe dla nowych pomysłów

Młodzi przedsiębiorcy z pomysłem na biznes szukający mentorskiego wsparcia mogą obecnie także zgłosić się do uczestnictwa w programie Platformy Startowe. Nabory trwają do dwóch platform Startup Heroes oraz Start in Podkarpackie. Harmonogram wszystkich naborów dostępny jest na stronie internetowej programu Platform Startowych. Przeczytaj także:

Administratorem Twoich danych jest Bonnier Business (Polska) sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Twoje dane będą przetwarzane w celu zamieszczenia komentarza oraz wymiany zdań, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na umożliwieniu użytkownikom wymiany opinii naszym użytkownikom (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu zamieszczenia komentarza. Dalsze informacje nt. przetwarzania danych oraz przysługujących Ci praw znajdziesz w Polityce Prywatności.
Ola 14 wrz 2020 (06:07)

Wszystko ładnie, pięknie ale pieniądze są tylko dla takich regionów jak Polska wschodnia. Szukałam dofinansowania na start dla kobiet po 40-tce chcących rozpocząć działalność gospodarczą a mieszkajacych w Warszawie - nie ma czegoś takiego. Podobnie jak nie ma (w praktyce) mentorskiego wsparcia dla kobiet, które mieszkają w Wa-wie i chcą założyć własną firmę..