Ranking kont firmowych Ranking kont osobistych

Ostatni dzień na skorzystanie z „małego ZUS”. Dla kogo niższe składki?

Od 1 stycznia weszły w życie przepisy o tzw. małym ZUS. Nowe rozwiązania oznaczają realną obniżkę składek na ZUS dla wielu przedsiębiorców. Właściciele firm już działających mają czas tylko do dziś na złożenie wniosku o skorzystanie z dobrodziejstw nowych przepisów.

Uchwalone w ubiegłym roku przepisy o „małym ZUS” zakładają, że przedsiębiorca chcący skorzystać z ulgi musi w ciągu 7 dni od wejścia w życie przepisów złożyć stosowny wniosek. Tylko wtedy może opłacać składki na nowych zasadach. Kto jednak może skorzystać z tych zapisów?

Niższe składki dotyczą przedsiębiorców, których roczny przychód nie przekroczył w roku 2018 kwoty 63 tys. zł tzn. trzydziestokrotności minimalnego wynagrodzenia. Jeśli firma nie działała całe 12 miesięcy(ale co najmniej 60 dni) to do wyliczenia progu pozwalającego na skorzystanie z niższych składek należy zastosować proporcję. Nowe zasady opłacania składek dotyczą wyłącznie ubezpieczeń społecznych a więc składki emerytalnej, rentowej, wypadkowej oraz chorobowej. „Mały ZUS” nie obejmuje natomiast składki na ubezpieczenie zdrowotne, którą przedsiębiorcy odprowadzają jak do tej pory.

Dla kogo „mały ZUS”?:

  • przedsiębiorcy zarejestrowanego w CEIDG
  • przedsiębiorcy, który nie rozliczał się według ryczałtu lub karty podatkowej i nie był zwolniony z opłacania VAT
  • przedsiębiorcy, którego przychody roczne w 2018 roku nie przekroczyły 63 tys. zł
  • przedsiębiorcy nie korzystającego z „ulgi na ZUS”, czyli preferencyjnych zasad opłacania składek na ZUS
  • przedsiębiorcy prowadzącego biznes co najmniej przez 60 dni
  • przedsiębiorcy, który nie świadczy usług na rzecz byłego pracodawcy, dla którego pracował w poprzednim roku kalendarzowym

Nie każdy podmiot prowadzący działalność może skorzystać z dobrodziejstw „małego ZUS”. Nowe zapisy nie dotyczą osób, które prowadziły inną pozarolniczą działalność jako twórcy lub artyści. Niższych składek nie zapłacą także osoby wykonujące wolne zawody, wspólnicy w spółkach oraz osoby prowadzące szkoły lub inne placówki wychowania. Nie mogą także skorzystać z „małego ZUS” osoby, które dopiero założyły firmę. Jest to logiczna konsekwencja warunku prowadzenia biznesu przez co najmniej 60 dni w danym roku. Te osoby mogą natomiast skorzystać z ulgi na start, która z kolei pozwala opłacać składki na preferencyjnych zasadach.

Jak długo „mały ZUS”?

Z „małego ZUS” będzie można korzystać przez 36 miesięcy kalendarzowych w ciągu 60 miesięcy kalendarzowych prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej. Osoba, która spełnia warunki ustawowe i chce opłacać składki na nowych zasadach zobowiązana jest złożyć w terminie 7 dni  dokumenty ZUS ZUA/ZUS ZZA z odpowiednimi kodami tytułu ubezpieczenia. Przedsiębiorca będzie mógł zrezygnować z tego uprawnienia w każdym czasie, a więc także od dnia nabycia do niego prawa. Rezygnacja będzie nieodwołalna. Tym samym do końca roku kalendarzowego przedsiębiorca będzie zobowiązany ustalać podstawę wymiaru składek zgodnie z art. 18 ust. 8 ustawy o zus (czyli od kwoty nie niższej niż 60 proc. prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego ustalonej na dany rok). Przeczytaj także:

Grzegorz Marynowicz

na podstawie materiałów ZUS

Administratorem Twoich danych jest Bonnier Business (Polska) sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Twoje dane będą przetwarzane w celu zamieszczenia komentarza oraz wymiany zdań, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na umożliwieniu użytkownikom wymiany opinii naszym użytkownikom (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu zamieszczenia komentarza. Dalsze informacje nt. przetwarzania danych oraz przysługujących Ci praw znajdziesz w Polityce Prywatności.
klin 8 sty 2019 (11:55)

Wczoraj w oddziale ZUS w Rzeszowie około 13 w kolejce czekało ponad ... 100 osób . Tylko dzieki pomocy paniom z informacji , biura podawczego i p. naczelnik z " parteru " udało mi się w miarę szybko złożyć ZUS DRA