Są dotacje dla młodych na założenie działalności gospodarczej. Ponad 38 tys. bezzwrotnego wsparcia

Ostatni dzwonek, by osoby z pomysłem na własny biznes wzięły udział w trwającej obecnie edycji projektu „Młodzi na start”. Program daje możliwość pozyskania jednorazowej dotacji oraz wypłacanego co miesiąc wsparcia pomostowego.

Fot. Shutterstock/ r.classen

Już tylko jeden dzień został, aby złożyć wniosek w projekcie realizowanym przez Łódzką Agencję Rozwoju Regionalnego. Inicjatywa skierowana jest do młodych osób, bezrobotnych, zamieszkujących obszar województwa łódzkiego. Kto i na jakich zasadach może się ubiegać o pieniądze na start w biznesie?

Masz nie więcej niż 30 lat, jesteś bez pracy i myślisz i rozpoczęciu działalności gospodarczej na terenie województwa łódzkiego? Trwa nabór wniosków do programu „Młodzi na start”, który pozwala zamienić bezrobocie na samozatrudnienie. W ramach programu uczestnik może pozyskać bezzwrotną dotację w kwocie 23 050 zł. Oprócz tego młody przedsiębiorca co miesiąc przez pierwsze pół roku prowadzenia firmy otrzymuje wsparcie pomostowe w kwocie 2600 zł. W sumie na podjęcie działalności gospodarczej pomysłodawca otrzymuje 38650 zł bezzwrotnego wsparcia.

120 osób założy własną firmę

Celem projektu „Młodzi na start” jest zwiększenie w latach 2021-2023 aktywności zawodowej 120 osób w wieku od 18 do 29 roku życia zamieszkujących województwo łódzkie, które utraciły zatrudnienie po 1 marca 2020 roku w związku z pandemią COVID-19 (za utratę zatrudnienia wskutek pandemii Covid-19 uznaje się każdą utratę zatrudnienia, która nastąpiła w okresie po 1 marca 2020 r.), zamierzających prowadzić działalność gospodarczą przez co najmniej 12 miesięcy.

Wsparciem zostaną objęte:
– osoby bezrobotne niezarejestrowane w urzędzie pracy oraz bierne zawodowo w wieku 18-29 lat z województwa łódzkiego (osoby fizyczne, które zamieszkują na obszarze województwa łódzkiego w rozumieniu Kodeksu cywilnego), które utraciły zatrudnienie po 1 marca 2020 roku z powodu COVID-19 (za utratę zatrudnienia wskutek pandemii Covid-19 uznaje się każdą utratę zatrudnienia, która nastąpiła w okresie po 1 marca 2020 r.).

Osoby bierne zawodowo – to osoby, które w danej chwili nie tworzą zasobów siły roboczej (tzn. nie pracują i nie są bezrobotne).
Do grupy biernych zawodowo zaliczamy m.in.:
– studentów studiów stacjonarnych, którzy uznawani są za osoby bierne zawodowo,
– studentów studiów niestacjonarnych (studia wieczorowe, zaoczne). Doktoranci mogą być uznani za osoby bierne zawodowo, jeżeli nie są zatrudnieni na uczelni, w innej instytucji lub przedsiębiorstwie.
– osoby będące na urlopie wychowawczym (rozumianym jako nieobecność w pracy, spowodowana opieką nad dzieckiem w okresie, który nie mieści się w ramach urlopu macierzyńskiego lub urlopu rodzicielskiego) jest uznawana za bierną zawodowo, chyba że jest zarejestrowana już jako bezrobotna (wówczas status bezrobotnego ma pierwszeństwo).

Dzięki realizacji projektu 120 osób zdobędzie wiedzę z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej oraz wsparcie na jej uruchomienie i prowadzenie.

Jakie wsparcie dla samozatrudnionych?

Uczestnicy projektu „Młodzi na start” po spełnieniu wymogów mogą liczyć zarówno na wsparcie finansowe na początku swojej drogi w biznesie, jak również na pomoc ekspercką i szkoleniową z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej.

W ramach projektu uczestnicy objęci wsparciem otrzymają:

–  usługi szkoleniowe (indywidualne i grupowe), dostępne na etapie poprzedzającym założenie działalności gospodarczej.
– wsparcie bezzwrotne na rozpoczęcie działalności gospodarczej przyznawane w formie stawki jednostkowej w wysokości 23 050, 00 zł.
– wsparcie finansowe pomostowe służące pokryciu bieżących wydatków koniecznych do poniesienia w wysokości 2600 zł przez pierwsze 6 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej.

Komentarze

Dodaj komentarz

*
*