Jaka składka na ZUS w lutym 2018?

Luty roku 2018 to pierwszy miesiąc, w którym przedsiębiorcy zapłacą składki na ZUS w nowej wysokości. Jakie przelewy wykonają firmy działające na rynku dłużej niż 2 lata oraz początkujący przedsiębiorcy płacący tzw. mały ZUS.

Foto: FORUM/ Tomasz Sternicki

Wysokość składek na ubezpieczenia społeczne uzależniona jest od wysokości przeciętnego wynagrodzenia, które w roku 2018 wzrosło do poziomu 4443 zł. Podstawą wymiaru składek na ZUS w lutym 2018 roku jest 60 proc. tej kwoty. Do składek na ubezpieczenia społeczne dochodzi jeszcze składka zdrowotna szacowana na podstawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, które poznaliśmy w styczniu. To oznacza, że w lutym 2018 firmy działające na rynku dłużej niż 2 lata zapłacą następujące składki. W sumie firmy w roku 2018 zapłacą o blisko 60 zł więcej niż rok wcześniej.

Składki na ZUS dla firm działających dłużej niż 2 lata

Składki„Stara” firma
Składka emerytalna520,36
Składka rentowa213,26
Składka chorobowa65,31
Składka wypadkowa47,98
Fundusz Pracy65,31
Składka zdrowotna319,94
Suma1232,16
 Źródło: Opracowanie własne MamBiznes.pl

Jaki ZUS dla małych firm?

SkładkiMłoda firma
Składka emerytalna122,98
Składka rentowa50,40
Składka chorobowa15,44
Składka wypadkowa11,34
Fundusz Pracy15,44
Składka zdrowotna319,94
Suma535,54
 Źródło: Opracowanie własne MamBiznes.pl

W lutym 10 dzień miesiąca wypada w sobotę dlatego ostatnim terminem na wykonanie przelewu do Zakładu Ubezpieczeń jest poniedziałek 12 lutego. Warto także dodać, że od stycznia wszyscy przedsiębiorcy wykonują tylko jeden przelew do ZUS będący sumą wszystkich składek. Przeczytaj także:

Grzegorz Marynowicz
MamBiznes.pl