Ranking kont firmowych Ranking kont osobistych

Urzędy pracy sypią dotacjami, żeby przejść na samozatrudnienie. Nawet 32 tys. zł wsparcia

Są pieniądze dla osób szukających środków na własny biznes. Nawet 32 tys. zł bezzwrotnego finansowego zastrzyku na założenie firmy mogą pozyskać bezrobotni zarejestrowani w urzędzie pracy. W całym kraju popularne PUP-y prowadzą nabory, dzięki którym bezrobocie można zamienić na samozatrudnienie.

Fot. Shutterstock/ rsooll

Jedną z popularniejszych form finansowania startu w biznesie osób pozostających bez pracy są dotacje z urzędu pracy. W tym roku bezzwrotną dotację pozyskało już ponad 12 tys. osób. Na założenie firmy urzędy pracy przekazały do tej pory 277 mln zł. Poszczególne placówki powiatowe prowadzą nabory według indywidualnych harmonogramów.

Ponad 12 tys. przyznanych dotacji na założenie firmy

Zgodnie z art. 46 ust. 1 pkt 2 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, dofinansowanie z urzędu pracy nie może przekroczyć 6-krotnego przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw na dany kwartał. Wskaźnik ten w styczniu tego roku wyniósł 5400 zł. To przełożyło się na maksymalną wysokość dotacji, która wynosi obecnie 32 tys. zł.

Z danych resortu rozwoju, do których dotarł portal MamBiznes.pl wynika, że w tym roku powiatowe urzędy pracy przyznały dokładnie 12 281 dotacji. Na konta nowych firm popłynęła łącznie kwota 277 mln zł. Dla porównania do końca marca liczba firm założonych przez bezrobotnych za dotacje z PUP wynosiła 3,5 tys. Mimo iż maksymalna kwota wsparcia jest wyższa to średnio urzędy pracy przyznają dotację w kwocie 22 tys. zł.

Na co można wydać dotację:

Pieniądze otrzymane z urzędu pracy mogą być wydatkowane na poszczególne elementy zawarte we wniosku o dotację. Dotacja z PUP może być przeznaczona na:

-zakup urządzeń, maszyn i wyposażenia niezbędnego do prowadzenia działalności;
-reklamę;
-zakup towarów, materiałów i surowców;
-zakup materiałów przeznaczonych na remont oraz koszty adaptacji lokalu;
-pomoc prawną oraz doradztwo i konsultacje związane z podjęciem działalności gospodarczej.
-zakup oprogramowania i domeny internetowej;

W roku 2021 dotację na podjęcie działalności gospodarczej pozyskało 29 557 osób. Na dotacje resort przeznaczył w sumie kwotę 622 mln zł, co oznacza, że średnia kwota wsparcia w ubiegłym roku wyniosła 21 tys. zł. Górny limit dotacji ustanowiony był w roku 2021 na poziomie 31 191,98 zł. Dane za poprzedni tok potwierdzają tendencję, która utrwala się od dłuższego czasu. Na przestrzeni ostatnich lat maleje pula przyznawanych środków na zakładanie firm przez osoby bezrobotne. W roku 2019 powiatowe urzędy pracy przyznały w sumie 32 240 dotacji na łączną kwotę 660 mln zł.

Wybrane nabory wniosków

W całej Polsce powiatowe urzędy pracy prowadzą lub w niedługim czasie będą prowadzić nabory wniosków. Informujemy, że w terminie od 16 do 20 sierpnia 2021 r. będzie prowadzony nabór wniosków o dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Tak zaczyna się ogłoszenie o rozpoczęciu naboru wniosków prowadzonego przez Urząd Pracy w Białymstoku. Kwota dotacji, o którą mogą ubiegać się bezrobotni w tej placówce to 31 tys. zł  Nabór wniosków skierowany jest do osób bezrobotnych, które zarejestrowały się w Powiatowym Urzędzie Pracy w Białymstoku do dnia 2 sierpnia 2021 r. włącznie. Wnioski osób zarejestrowanych po 2 sierpnia 2021 r. nie będą podlegały rozpatrzeniu.

Z kolei Urząd Pracy w Opolu w tym roku przeprowadzi jeszcze dwa nabory wniosków. Pierwszy rozpocznie się 12 sierpnia i potrwa do 13 sierpnia. W ramach naboru placówka planuje przyznać nie mniej niż 20 dotacji. Zainteresowani wsparciem mogą także wziąć udział w drugim naborze, który odbędzie się w dniach 7-8 października. W tym naborze również planowane jest wsparcie dla co najmniej 20 osób. Maksymalna kwota pojedynczej dotacji w obydwu naborach wynosi 22 tys. zl

O dotację może ubiegać się każdy bezrobotny, bez względu na wiek, zarejestrowany w PUP w Opolu, spełniający warunki określone w Regulaminie przyznawania bezrobotnemu, absolwentowi CIS, absolwentowi KIS lub opiekunowi, jednorazowo środków z Funduszu Pracy na podjęcie działalności gospodarczej przez Powiatowy Urząd Pracy w Opolu.

Wniosek o dotację z urzędu pracy

Aby ubiegać się o dotację bezrobotny musi wypełnić formularz, który jest biznesplanem całego przedsięwzięcia. Dokument należy złożyć w powiatowym urzędzie pracy właściwym dla miejsca prowadzenia działalności gospodarczej. Każdy urząd pracy prowadzi nabory według swojego terminarzu. Informacji o harmonogramie naborów osoby zainteresowane muszą szukać na stronach powiatowych urzędów pracy danej miejscowości. Poniżej przykłady trwających naborów i spotkań informacyjnych.

Dotacja tak, ale pod warunkiem, że:

– ubiegający się o dotację przez ostatnie 12 miesięcy nie odmówił propozycji zatrudnienia czy też proponowanych form szkolenie realizowanych przez Urząd Pracy

– bezrobotny przez ostatnie 12 miesięcy nie prowadził działalności gospodarczej

– starający się o dotację nie otrzymał wcześniej z urzędu pracy finansowania na rozpoczęcie działalności gospodarczej lub rolniczej

– bezrobotny w okresie 24 miesięcy przed dniem ubiegania się dotację nie był skazany za przestępstwo przeciw obrotowi gospodarczemu

– ubiegający się o dotację nie złożył wniosku o dotację w innym urzędzie pracy

Przeczytaj także:

Sprawdź także,  jakie oferty kredytów firmowych przygotowały banki.

 

Administratorem Twoich danych jest Bonnier Business (Polska) sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Twoje dane będą przetwarzane w celu zamieszczenia komentarza oraz wymiany zdań, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na umożliwieniu użytkownikom wymiany opinii naszym użytkownikom (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu zamieszczenia komentarza. Dalsze informacje nt. przetwarzania danych oraz przysługujących Ci praw znajdziesz w Polityce Prywatności.