Ranking kont firmowych Ranking kont osobistych

Czy przysługuje mi prawo do urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego?

Pracuję w zakładzie od maja 2015 roku. Po 3-miesięcznym okresie próbnym mój pracodawca przedłużył mi umowę z dniem 1 sierpnia 2015 roku do końca lutego 2016 roku (na 7 miesięcy). Obecnie jestem w 15. tygodniu ciąży, a termin porodu mam na koniec kwietnia 2016 roku. Czy mam prawo do urlopu macierzyńskiego? Czy jest możliwość, bym dostała roczny macierzyński i rodzicielski płatny 80%? Czy tylko ten pierwszy podstawowy? Jak będzie wyglądało moje wynagrodzenie? Obawiam się, że pracodawca może mi nie przedłużyć umowy.

Pracodawca nie może także wypowiedzieć ani rozwiązać z pracownicą umowy o pracę:

– zawartej na czas określony;

– zawartej na czas wykonania określonej pracy;

– zawartej na okres próbny przekraczający jeden miesiąc;

która uległaby rozwiązaniu po upływie trzeciego miesiąca ciąży. W takiej sytuacji pracodawca ma obowiązek przedłużyć umowę do dnia porodu. Skoro zaś umowa będzie przedłużona do dnia porodu tzn., że w tym dniu podlegała Pani ubezpieczeniu chorobowemu, a w takim razie uzyskuje Pani praw do otrzymania zasiłku macierzyńskiego który może być wypłacany przez okres 52 tygodni. Otrzyma Pani zasiłek macierzyński za okres odpowiadający okresowi urlopu macierzyńskiego, do którego byłaby uprawniona, gdyby nada przebywała w zatrudnieniu (do 20 tyg. przy urodzenia jednego dziecka). Ponadto może Pani równie złożyć wniosek o wypłatę zasiłku macierzyńskiego za okres odpowiadający okresowi dodatkowego urlopu macierzyńskiego (6 tyg.) i urlopu rodzicielskiego (26 tyg.). Wypłacającym te świadczenia będzie zakład ubezpieczeń społecznych.

kancelaria TWZ adw. Łukasz Wieszczeczyński
Tabędzka – Wieszczeczyński – Zagierska
www.adwokaci-twz.pl

Podstawa prawna:

Art. 177 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy ( tj. Dz. U. z 2014 r., poz. 1502 ze zm.)

Administratorem Twoich danych jest Bonnier Business (Polska) sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Twoje dane będą przetwarzane w celu zamieszczenia komentarza oraz wymiany zdań, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na umożliwieniu użytkownikom wymiany opinii naszym użytkownikom (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu zamieszczenia komentarza. Dalsze informacje nt. przetwarzania danych oraz przysługujących Ci praw znajdziesz w Polityce Prywatności.