Ranking kont firmowych Ranking kont osobistych

Gdy składki ZUS opłacana są tylko z jednej umowy

Jestem zatrudniona na dwie umowy zlecenie z jednym pracodawcą. Gdy je podpisywałam, zgodziłam się na składki dobrowolne i prosiłam, aby były odciągane z umowy, która była podpisywana dzień później. Podpisywałam wniosek, lecz nie przeczytałam, do której to było umowy. Od czerwca pracowałam. Od września jestem na chorobowym (jestem w ciąży). Rachunki z wypłat dostałam dopiero, gdy już byłam na chorobowym, bo kierownik twierdził, że u nich w firmie na umowę zlecenie czegoś takiego nie dają i dopiero z tych rachunków dowiedziałam się, że składka chorobowa jest odciągana z pierwszej umowy. Czy mogę to teraz jakoś zmienić? Czy pracodawca może zrobić korektę?

Osoba spełniająca warunki do objęcia obowiązkowo ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi z kilku tytułów, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2, 4-6 i 10 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, jest objęta obowiązkowo ubezpieczeniami z tego tytułu, który powstał najwcześniej. Może ona jednak dobrowolnie, na swój wniosek, być objęta ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi także z pozostałych, wszystkich lub wybranych tytułów lub zmienić tytuł ubezpieczeń, z zastrzeżeniem ust. 7.

Jeśli doszło do opisywanej przez Panią pomyłki, Zleceniodawca jako płatnik powinien dokonać korekty Pani zgłoszeń do ubezpieczenia a także korekty raportów miesięcznych oraz deklaracji rozliczeniowych przesyłanych do ZUS. Konieczne będzie również oczywiści dopłacenie należny składek wraz z odsetkami za zwłokę.

kancelaria TWZ adw. Łukasz Wieszczeczyński
Tabędzka – Wieszczeczyński – Zagierska
www.adwokaci-twz.pl

Podstawa prawna:

art. 6 ust. 1 pkt 4, art. 9 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych ( tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 121 ze zm.)

Administratorem Twoich danych jest Bonnier Business (Polska) sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Twoje dane będą przetwarzane w celu zamieszczenia komentarza oraz wymiany zdań, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na umożliwieniu użytkownikom wymiany opinii naszym użytkownikom (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu zamieszczenia komentarza. Dalsze informacje nt. przetwarzania danych oraz przysługujących Ci praw znajdziesz w Polityce Prywatności.