Ranking kont firmowych Ranking kont osobistych

Zdobądź 15 000 zł dla swojej mikrofirmy

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości  ogłasza  drugą edycję naboru wniosków do Programu pilotażowego na lata 2008-2010 Bon na innowacje. Celem programu jest zainicjowanie kontaktów mikro lub małych przedsiębiorstw z jednostkami naukowymi. Na ten cel mikrofirma może uzyskać nawet 15 tys. zł bezzwrotnej dotacji.

W roku 2009 w wyniku nowelizacji Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 26 lutego 2009 r. został rozszerzony katalog usług kwalifikowanych, objętych wsparciem. Aktualnie w ramach programu Bon na innowacje można realizować usługi dotyczące wdrożenia lub rozwoju produktu lub technologii, świadczone przez jednostkę naukową, mające na celu np. opracowanie nowych lub udoskonalenie istniejących technologii lub wyrobów danego przedsiębiorstwa (w 2009 roku rozszerzono katalog świadczonych usług przez jednostki naukowe o inne usługi, m.in. o usługi doradztwa).

Istotne zmiany:

– usunięto z dokumentacji odniesienie do Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU),
– Wykonawcą usług mogą być jednostki naukowe prowadzące w sposób ciągły badania naukowe lub prace rozwojowe, wymienione w art. 2 pkt 9 lit. a-f ustawy z dnia 8 października 2004 r. o zasadach finansowania nauki,
– wprowadzono obowiązek (już na etapie składania wniosku o udzielenie wsparcia) wskazania jednostki naukowej (Wykonawcy usługi), u którego wnioskodawca zamówi usługę dotyczącą wdrożenia lub rozwoju produktu lub technologii.

Program jest skierowany do mikro i małych przedsiębiorców, którzy w roku złożenia wniosku oraz w ciągu 3 lat kalendarzowych poprzedzających rok złożenia wniosku o udzielenie wsparcia w ramach programu Bon na innowacje, nie korzystali z usług żadnej jednostki naukowej w zakresie prac badawczo-rozwojowych.

Jeden przedsiębiorca może uzyskać wsparcie o wartości maksymalnej 15 000 zł. Wielkość wsparcia może wynosić do 100% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem. Przedsiębiorca, który uzyskał wsparcie w ramach programu, nie może ubiegać się o kolejne wsparcie.

Wnioski będą przyjmowane przez PARP od dnia 18 maja 2009 roku do dnia 15 sierpnia 2009 roku, bądź do wyczerpania środków finansowych na rok 2009.
 
Egzemplarz wypełnionego wniosku, wydrukowanego i opatrzonego wymaganymi załącznikami (w zaklejonej kopercie) wnioskodawca składa osobiście lub przesyła do Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości na adres:

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
ul. Pańska 81/83
00-834 Warszawa

Wnioski przyjmowane są w siedzibie PARP od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy PARP, tj. 8.30-16.30. Dla wniosków przesyłanych za pośrednictwem poczty, przesyłek kurierskich, itp., za termin wpływu dokumentacji aplikacyjnej uznaje się datę rejestracji ww. dokumentacji w kancelarii PARP.

Budżet programu w 2009 r. wynosi 7,65 mln PLN i  jest finansowany ze środków budżetu państwa.

Maksymalny termin zakończenia realizacji usługi i złożenie wniosku o płatność w PARP upływa 30 września w 2009 r.


– o2.pl, czyli od zera do milionera

– Młody milioner rozrusza polski internet

– Jak powstała potęga wyszukiwarki Google

– Amazon.com – Największy na świecie sklep internetowy

– Jak powstał Digg.com

Administratorem Twoich danych jest Bonnier Business (Polska) sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Twoje dane będą przetwarzane w celu zamieszczenia komentarza oraz wymiany zdań, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na umożliwieniu użytkownikom wymiany opinii naszym użytkownikom (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu zamieszczenia komentarza. Dalsze informacje nt. przetwarzania danych oraz przysługujących Ci praw znajdziesz w Polityce Prywatności.