Ranking kont firmowych Ranking kont osobistych

ZUS odpuszcza długi przedsiębiorcom

Niecałe trzy miesiące mają dłużnicy ZUS na pozbycie się swojego długu. Tylko do 15 stycznia 2015 roku przedsiębiorcy mogą składać wniosek o umorzenie zaległości.

Niecałe trzy miesiące mają dłużnicy ZUS na pozbycie się swojego długu (fot. thinkstock / Bankier.pl)Każda osoba, która w latach od 1999, aż do lutego 2009r. prowadziła działalność gospodarczą i nie płaciła składek do ZUS, może wystąpić o ich umorzenie, czyli skorzystać z abolicji. Co ciekawe abolicja dotyczy także spadkobierców i osób trzecich, które zostały obciążone długiem do spłacenia.

O jakie konkretnie długi chodzi?

O niezapłacone składki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i wypadkowe a także składki na ubezpieczenie zdrowotne i Fundusz Pracy. Dodatkowo umorzone zostaną odsetki za zwłokę, opłaty prolongacyjna i dodatkowa oraz koszty egzekucyjne i koszty upomnienia.

Czy każdy może liczyć na umorzenie zadłużenia?

Abolicja obejmuje osoby prowadzące własne firmy, twórców, artystów, tych, którzy wykonują wolny zawód, wspólników jednoosobowych spółek z ograniczoną odpowiedzialnością oraz wspólników spółek jawnych, komandytowych i partnerskich. Co ważne, nie ma znaczenia czy działalność prowadzona jest do tej pory, czy została zakończona kilka lat temu.

Czy jeżeli ktoś prowadzi działalność gospodarczą i zalega z płatnościami za rok 2014, to także może wystąpić z wnioskiem?

Niestety nie. ZUS umarza zaległości tylko za okres 1 stycznia 1999 do 28 lutego 2009r.

A czy mogę dostać z powrotem te składki, które już wtedy zapłaciłem?

Nie ma możliwości umorzenia składek, które zostały zapłacone lub ściągnięte poprzez ich egzekucję. Jeżeli jednak ktoś spłaca należności rozłożone na raty i złoży wniosek o abolicję, to część jeszcze niespłaconych składek zostanie umorzona.

Do kiedy i w jaki sposób mogę złożyć wniosek?

Wnioski przyjmowane są tylko do 15 stycznia 2015r. Wniosek można złożyć osobiście lub przesłać pocztą. Inny, specjalny termin został wyznaczony dla osób, którym Zakład wydał decyzję o odpowiedzialności za zobowiązania płatnika składek.  Sytuacje te dotyczą spadkobierców i osób trzecich oraz osób objętych obowiązkowym ubezpieczeniem w drodze decyzji np. w wyniku kontroli. Termin na złożenie wniosku o umorzenie liczony jest od daty uprawomocnienia się decyzji administracyjnej i wynosi 12 miesięcy.

Zatem składam wniosek i czekam na umorzenie?

Tak, jeżeli obecnie ktoś nie prowadzi już działalności, lub nadal prowadzi działalność, ale pomimo długu nie jest prowadzone postępowanie egzekucyjne, wystarczy sam wniosek. W przypadku, gdy prowadzone jest postępowanie egzekucyjne wymagana jest jeszcze dodatkowa dokumentacja.

Jaka?

Zaświadczenie lub oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis, albo oświadczenie, że klient takiej pomocy nie otrzymał. Dotyczy to ostatnich dwóch lat. Dodatkowo na formularzu należy wpisać informacje finansowe oraz załączyć wyciąg z książki przychodów i rozchodów, jeżeli ktoś taką książkę prowadzi.  Dokumentacja ta jest niezbędna m. innymi do zawieszenia postępowania egzekucyjnego na czas rozpatrywania wniosku o umorzenie. Jeśli ktoś nie ma pełnej dokumentacji to może ją uzupełnić.

A teraz inna sytuacja: ktoś ma zadłużenie tylko z tytułu składek zdrowotnych lub składek na Fundusz Pracy?
ZUS nie może wydać decyzji o umorzeniu tych należności na podstawie ustawy abolicyjnej. Nie umorzy też należności np. współmałżonka odpowiedzialnego za długi z tytułu wspólności majątkowej, gdy nie została wydana decyzja o odpowiedzialności. Abolicja nie obejmuje też długów dotyczących pracowników, wręcz warunkiem umorzenia należności jest zapłacenie składek za pracowników.

Czyli dopóki nie zapłacę zaległych składek za swoich pracowników – abolicja mnie nie obejmie?

Tak. ZUS po złożeniu wniosku wydaje decyzję o warunkach umorzenia. Jest więc czas na spłatę pozostałych długów. To 12 miesięcy od dnia uprawomocnienia się decyzji. Można też dług za pracowników rozłożyć na raty, ale tylko jego część. Przed zawarciem układu ratalnego konieczne jest opłacenie składek na ubezpieczenie emerytalne i zdrowotne za pracowników i to wraz z odsetkami. Pozostały dług rozkładany jest na raty. Czasu na zawarcie umowy o raty jest dużo, ważne by taka umowa została zawarta przed upływem 12 miesięcy od dnia uprawomocnienia się decyzji o warunkach umorzenia. W zależności od kondycji finansowej klienta, raty można spłacać nawet przez kilka lat. Warunek opłacenia zadłużenia, które nie może zostać umorzone, będzie spełniony po zakończeniu spłaty rat. Wtedy Zakład wyda decyzje w sprawie umorzenia.

Wszystko ładnie brzmi, ale gdzie jest kruczek?

Umorzone składki emerytalne i rentowe nie są uwzględniane przy ustalaniu podstawy obliczenia emerytury. Umorzenie należności wobec jednego ze spadkobierców, czy osób trzecich, nie zwalnia pozostałych tzw. solidarnych dłużników z obowiązku spłaty długu.

Zatem, czy warto składać wniosek?

Jeżeli kondycja finansowa nie pozwala na spłatę długów albo klient składał już wniosek o umorzenie należności i otrzymał odmowę, warto zastanowić się nad abolicyjną formą kasacji długu. Czasu na podjęcie decyzji jest mało.

Oddział ZUS we Wrocławiu: 

Liczba złożonych wniosków o umorzenie długów (do dnia 30.09.2014r.) 4.258

Kwoty z wniosków objęte umorzeniem na dzień 30.09.2014r. – 68 522 239,61 zł

Kwoty już umorzone na dzień 30.09.2014r. –  19 474 807,34 zł.

Według szacunków ZUS – w skali kraju -do chwili obecnej ok. 50 proc. uprawnionych złożyło wnioski o umorzenie.

Dorota Jakubek – Żabska,
ekspert ds. umorzeń ZUS we Wrocławiu

Administratorem Twoich danych jest Bonnier Business (Polska) sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Twoje dane będą przetwarzane w celu zamieszczenia komentarza oraz wymiany zdań, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na umożliwieniu użytkownikom wymiany opinii naszym użytkownikom (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu zamieszczenia komentarza. Dalsze informacje nt. przetwarzania danych oraz przysługujących Ci praw znajdziesz w Polityce Prywatności.
ja 10 lis 2014 (23:38)

"prawo i sprawiedliwość" made in poland heh