Ranking kont firmowych Ranking kont osobistych

Jakie pomysły realizują start-upy za unijne dotacje?

Pierwsze efekty biznesowe pomocy dla start-upów widoczne w Polsce Wschodniej. W ubiegłym roku młode, pomysłowe i przedsiębiorcze osoby, które nie ukończyły jeszcze 35 lat, zgłosiły do platform ponad 2 tys. projektów. Eksperci wybrali 200 najlepiej rokujących inicjatyw biznesowych, a ich pomysłodawcy otrzymali merytoryczne wsparcie od przedstawicieli biznesu, nauki i funduszy venture capital oraz możliwość udziału w programie inkubacji.

Pomysłodawcami na nowe przedsięwzięcia biznesowe opiekowały się tzw. Platformy Startowe działających w trzech miastach – Białymstoku (Hub of Talents), Kielcach (Technopark-BiznesHub) i Lublinie (Connect).

Pomysłodawcy, którzy pozytywnie przeszli przez proces inkubacji we współpracy z wybraną platformą startową mogli starać się o dotację na wdrożenie i rozwinięcie swojego biznesu. Do końca lipca młodzi przedsiębiorcy rozwijający swoje biznesy we wschodniej Polsce mogli ubiegać się o dotacje w ramach poddziałania 1.1.2 programu Polska Wschodnia („Rozwój start-upów”). Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP), organizator konkursu, szacuje, że dofinansowanie unijne z poddziałania 1.1.2 POPW otrzyma minimum 100 start-upów. Budżet konkursu wynosi ponad 70 mln zł, a pojedyncza dotacja to maksymalnie 800 tys. zł.

Program Platform Startowych był pilotażem współfinansowanym z Programu Polska Wschodnia i już dzisiaj można stwierdzić, że jego efekty są bardzo dobre o czym świadczą przykłady nowych start-upów, które rozwijają swoje pomysły biznesowe.

Interesujący pomysł na biznes ma lubelski Predictail. Spółka stworzyła system przewidywania awarii maszyn przemysłowych, który ma zastosowanie w energetyce, motoryzacji i robotyce. Firma stawiała swoje pierwsze kroki biznesowe właśnie w platformach startowych.

Warto zwrócić uwagę na firmę Cossi Sp. z o.o, która chce podbić rynek nową generacją kosmetyków. Produkty pielęgnacyjne opierają się na bazie wody zawierającej zdyspergowane nanocząsteczki fulerenów. Te z kolei są wyprodukowane z zastosowaniem nowoczesnej technologii emulsji ciekłokrystalicznych.

Wielbicieli sportów motorowych zainteresuje z kolei pomysł firmy RALLY VIEWER Sp. z o.o. Firma pracuje nad wdrożeniem Systemu automatycznej produkcji relacji video z użyciem źródeł rozproszonych oraz systemem zarządzania wydarzeniami w sportach motorowych.

Firmy, które chcą optymalizować wydatki na energię powinny zwrócić uwagę na rozwiązanie, które rozwija firma Prognosis. Firma stworzyła oprogramowanie, którego celem jest optymalizowanie procesu zakupu oraz zużycia energii elektrycznej. Rozwiązanie umożliwi spółkom uzyskanie oszczędności na opłatach za dystrybucję energii oraz jej zużycia na poziomie 30 proc.

Więcej nt. efektów pilotażu w ramach Platform Startowych oraz o planach na przyszłość dotyczących Platform można dowiedzieć się, oglądając video debatę nt. oferty dla Polski Wschodniej.

Jeżeli nie Polska Wschodnia to co?

Nabór do Platform Startowych został zakończony, niemniej jednak Fundusze Europejskie oferują przedsiębiorczym inne rozwiązania i wsparcie na start.

Kolejnym bardzo ciekawym rozwiązaniem dla początkujących innowatorów z pomysłami na rozwój produktów i swojego biznesu w oparciu o wyniki prac B+R jest program Bridge Alfa (finansowany z Programu Inteligentny Rozwój). Nie trzeba składać wniosku ale mieć solidny pomysł i pozwolić sobie pomóc. Mamy już listę podmiotów tzw. Wehikułów które mają pomagać innowatorom w rozwoju ich pomysłów. Lista dostępna jest tutaj.

Pomoc oferowana przez wyspecjalizowane, wyselekcjonowane podmioty tzw. wehikuły inwestycyjne. Ich zadaniem jest pomoc przedsiębiorcy w zweryfikowaniu jego pomysłu biznesowego (zarówno na poziomie technologicznym, jak i biznesowym). Jeżeli zdaniem fachowców projekt „rokuje”, przedsiębiorca może liczyć na dotację oraz wkład inwestorów prywatnych do 1 mln (w niektórych przypadkach ta kwota może być zwiększona). Trzeba wiedzieć, że projekty obejmowane pomocą to projekty B+R we wczesnej fazie rozwoju. Projekt, z którym zgłaszamy się do Wehikułu musi dotyczyć innowacji produktowej lub procesowej i musi wpisywać się w tzw. Krajową Inteligentną Specjalizację. Każdy z wehikułów ma swoja specyfikę i specjalizację, warto zatem wejść na stronę danego wehikułu i sprawdzić jakie są warunki przyjęcia i w jakich obszarach specjalizuje się dany podmiot.

Warto tez podkreślić, że program Bridge Alfa ma już na swoim koncie sporo sukcesów, a podmioty pełniące role wehikułów to doświadczone podmioty. Spod „opieki” programu Bridge Alfa wyszły takie firmy jak: Husarion Sp. z o.o. czy też DrOmnibus.

Jesienią mamy również konkurs, w ramach którego wyłoniona zostanie kolejna lista Wehikułów, na konkurs przeznaczono bardzo dużo środków (rekordowo dużo, tj. 1 000 000 000 PLN).

Administratorem Twoich danych jest Bonnier Business (Polska) sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Twoje dane będą przetwarzane w celu zamieszczenia komentarza oraz wymiany zdań, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na umożliwieniu użytkownikom wymiany opinii naszym użytkownikom (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu zamieszczenia komentarza. Dalsze informacje nt. przetwarzania danych oraz przysługujących Ci praw znajdziesz w Polityce Prywatności.
Rad 31 paź 2017 (15:31)

"Lista dostępna jest tutaj."
Brakuje odwołania do listy dostępnych wehikułów z Bridge Alfa