Ranking kont firmowych Ranking kont osobistych

Jakie dotacje na własny biznes w kwietniu? Oto lista programów PARP

Zbliża się kwiecień i kolejne unijne programy, które dają przedsiębiorcom szanse na pozyskanie dotacji dla firmy. Warto zapoznać się z aktualnymi projektami tym bardziej, że firma może otrzymać nawet 20 mln zł. Przedstawiamy zestawienie najbliższych naborów w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Przez pewien czas Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój był nieaktywny. Jednak od połowy marca powrócił, a wraz z nim nowy obszar dofinansowań. Dlatego obecne nabory mieszczą się w ramach trzech programów:

  1. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój
  2. Program Operacyjny Polska Wschodnia
  3. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

Foto: YAY Foto

  1. Bony na innowacje dla MŚP

Data rozpoczęcia: 22.03.2018
Data zakończenia: 22.11.2018 do godz. 16:00

Dotacja, którą otrzyma przedsiębiorca może zostać przekazana na zakup usługi, która pozwoli  opracowanie nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu. Jednak istotne jest, aby wykonawcą tej usługi był  polski instytut badawczy.

Maksymalna wartość dofinansowania wynosi 340 000 zł
Odbiorcy: mikro, małe lub średnie przedsiębiorstwo

Regulamin konkursu oraz pełna dokumentacja

2. Badanie na rynek – nabór ogólny

Data rozpoczęcia: 20.03.2018
Data zakończenia: 05.12.2018 do godz. 16:00

Dofinansowaniu podlegają projekty związane z wprowadzeniem na rynek nowych lub ulepszonych produktów, które przyczynią się do rozwoju przedsiębiorstwa. Proces wprowadzenia może zostać wykonana przez samego przedsiębiorcę lub może być zakupiona taka usługa.

Maksymalna wartość dofinansowania wynosi 20 000 000 zł
Odbiorcy: mikro, małe lub średnie przedsiębiorstwo

Regulamin konkursu oraz pełna dokumentacja

3. Badanie na rynek – nabór dla miast średnich

Data rozpoczęcia: 20.03.2018
Data zakończenia: 05.12.2018 do godz. 16:00

Dofinansowaniu podlegają projekty związane z wprowadzeniem na rynek nowych lub ulepszonych produktów, które przyczynią się do rozwoju przedsiębiorstwa. Proces wprowadzenia może zostać wykonana przez samego przedsiębiorcę lub może być zakupiona taka usługa. Jednak zasadniczą różnicą przy tym naborze od „Badanie na rynek – nabór ogólny” jest lokalizacja przedsiębiorcy. Musi on mieć swoją siedzibę w średniej wielkości mieście.

Maksymalna wartość dofinansowania wynosi 20 000 000 zł
Odbiorcy:
mikro, małe lub średnie przedsiębiorstwo ze średnich miast

Regulamin konkursu oraz pełna dokumentacja

4. Umiędzynarodowienie Krajowych Klasterów Kluczowych

Data rozpoczęcia: 27.02.2018
Data zakończenia: 26.07.2018 do godz. 16:00

Projekty, które mają na celu zaktywizowanie członków klastru (w obszarze ekspansji zagranicznej) mogą otrzymać dofinansowanie w ramach tego naboru. Pod pojęciem klastra należy rozumieć jako grupę przedsiębiorców pochodzących z tego samego lub podobnych sektorów.

Maksymalna wartość dofinansowania wynosi 10 000 000 zł
Odbiorcy: koordynatorzy Krajowych Klastrów Kluczowych

Regulamin konkursu oraz pełna dokumentacja

5. Poland Prize

Data rozpoczęcia: 28.02.2018
Data zakończenia: 29.03.2018 do godz. 16:00

W tym naborze mogą uczestniczyć wszystkie start-upy zagraniczne, które zamierzają tworzyć własne innowacje na terytorium Polski. Dofinansowaniu podlegają wydatki z zakresu: usług doradczych, działań innowacyjno-promocyjne projektów, organizacji scoutingu oraz soft-landingu.

Maksymalna wartość dofinansowania wynosi 250 000 zł
Odbiorcy:
Zagraniczne podmioty podlegające akcelaryzacji

Regulamin konkursu oraz pełna dokumentacja

6. Elektro ScaleUP

Data rozpoczęcia: 15.03.2018
Data zakończenia: 05.04.2018 do godz. 16:00

Głównym celem programu jest wsparcie rozwoju start-upów, które działają w branży elektromobilności. Dzięki temu powinno zostać szybko zmienione oblicze transportu w Polsce.  

Maksymalna wartość dofinansowania wynosi 550 000 zł
Odbiorcy:
MŚP z zakresu elektromobilności

Regulamin konkursu oraz pełna dokumentacja

7. Ochrona własności przemysłowej

Data rozpoczęcia: 06.03.2018
Data zakończenia: 29.11.2018 do godz. 16:00

Wprowadzając na rynek innowacje, każdy przedsiębiorca obawia się szybkiej utraty przewagi konkurencyjnej. Dlatego należy ochronić własne wynalazki, wzory użytkowe czy też przemysłowe na wybranych rynkach zagranicznych.

Maksymalna wartość dofinansowania wynosi 1 000 000 zł
Odbiorcy:
mikro, małe lub średnie przedsiębiorstwo

Regulamin konkursu oraz pełna dokumentacja

Program Operacyjny Polska Wschodnia

Foto: FORUM/ Marek Skorupski

Aby pozyskać dofinansowanie w ramach tego programu operacyjnego, ważne jest posiadanie siedziby na terenie jednego z pięciu województw: lubelskiego, podlaskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego. Jednak w kwietniu, prawdopodobnie będzie dostępny tylko jeden nabór.

Wzór na konkurencję (II etap)

Data rozpoczęcia: 01.06.2017
Data zakończenia: 31.05.2018 do godz. 16:00

Dofinansowanie ma na celu poprawy konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez wdrożenie nowej strategii wzorniczej.

Maksymalna wartość dofinansowania wynosi 3 000 000 zł

Odbiorcy: mikro, małe lub średnie przedsiębiorstwo prowadzące działalność na terytorium Polski Wschodniej

Regulamin konkursu oraz pełna dokumentacja.

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój

Foto: YAY Foto

  1. Sukcesja w firmach rodzinnych

Data rozpoczęcia: 12.03.2018
Data zakończenia: 10.04.2018 do godz. 16:00

Środki są skierowane przede wszystkim na firmy rodzinne. Mogą one zostać przekazane na usługi doradcze i szkoleniowe w zakresie przeprowadzenia sukcesji firmy. Jest to o tyle istotne, iż wciąż nie zostało to uregulowane.

Regulamin konkursu oraz pełna dokumentacja

2. Akademia menadżera MŚP

Data rozpoczęcia: 30.03.2018
Data zakończenia: 11.05.2018 do godz. 16:00

Środki mogą zostać przekazane na przeszkolenie menadżerów. Muszą być to osoby zatrudnione w sektorze MŚP na kierowniczych stanowiskach. Projekty zrealizowane zostaną w pięciu makroregionach obejmujących województwa: (1.) kujawsko-pomorskie, podlaskie, pomorskie i warmińsko-mazurskie; (2.) lubelskie i mazowieckie; (3.) małopolskie, podkarpackie i świętokrzyskie, (4.) łódzkie, opolskie i śląskie 5. dolnośląskie, lubuskie, zachodniopomorskie i wielkopolskie.

Regulamin konkursu oraz pełna dokumentacja

Przeczytaj także na MamBiznes.pl

Przeczytaj także na MamBiznes.pl

BartłomiejGodziszewski
MamBiznes.pl

Administratorem Twoich danych jest Bonnier Business (Polska) sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Twoje dane będą przetwarzane w celu zamieszczenia komentarza oraz wymiany zdań, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na umożliwieniu użytkownikom wymiany opinii naszym użytkownikom (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu zamieszczenia komentarza. Dalsze informacje nt. przetwarzania danych oraz przysługujących Ci praw znajdziesz w Polityce Prywatności.