Ranking kont firmowych Ranking kont osobistych

Jak zdobyć 100 tys. zł na własną firmę na wsi?

Nawet 100 tys. zł jest do zdobycia na rozkręcenie własnej firmy na wsi lub na obszarze wiejskim. Kto może ubiegać się o finansowy zastrzyk i jakie kryteria musi spełnić, by zostać beneficjentem programu? 

Środki na założenie własnej firmy przyznawane są w ramach poddziałania „Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich”. Inicjatywa finansowana jest z puli środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Nabór pierwszych wniosków rusza w marcu.

Jaka dotacja i na jaką działalność?

W ramach programu wspierania przedsiębiorczości na obszarach wiejskich przyszły przedsiębiorca może się starać o dofinansowanie na starcie w kwocie do 100 tys. zł. W przypadku pozytywnej decyzji środki wypłacane są w dwóch transzach. Pierwszy przelew w kwocie 80% pozyskanej sumy wpłynie na konto młodego przedsiębiorcy kiedy spełni warunki określone przy wydaniu pozytywnej decyzji. Pozostała kwota zasili budżet firmy po realizacji biznesplanu przedstawionego we wniosku o dotację.

Przy ocenie wniosków preferowane są pomysły na biznes z określonych branż. Większe szanse na uzyskania wsparcia mają młodzi przedsiębiorcy, którzy planują zajmować się m.in. turystyką wiejską, opieką nad dziećmi, osobami starszymi lub niepełnosprawnymi, rękodziełem, rzemiosłem, przetwórstwem i sprzedażą produktów nierolniczych. O środki mogą się także ubiegać osoby z pomysłem na działalność: weterynaryjną, informatyczną, architektoniczną i inżynierską, usługi rachunkowe, księgowe, audytorskie i techniczne.

Dla kogo, gdzie i kiedy?

Wypełniony wniosek o finansowe wsparcie przyszły przedsiębiorca zobowiązany jest złożyć w biurze dyrektora oddziału regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.  Dokumenty składane są oddziale zlokalizowanym w miejscowości właściwej ze względu na miejsce zamieszkania początkującego biznesmena.

O dotację może się ubiegać osoba, która:

– jest rolnikiem, domownikiem lub małżonkiem rolnika

– opłaca składki w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego(KRUS) przez co najmniej 24 miesiące poprzedzające moment złożenia wniosku

– nie prowadziła działalności gospodarczej w okresie 24 miesięcy poprzedzających ubieganie się o dotację

– nie korzystała z takich programów jak: „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” objętego PROW 2007-2013, „Premie dla młodych rolników”, „Restrukturyzacja małych gospodarstw” objętych PROW 2014 – 2020.

Pierwszy nabór wniosków na rozkręcenie własnej firmy na wsi rozpoczyna się 13 marca i potrwa do 11 kwietnia tego roku.

 

Grzegorz Marynowicz

Bankier.pl

Administratorem Twoich danych jest Bonnier Business (Polska) sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Twoje dane będą przetwarzane w celu zamieszczenia komentarza oraz wymiany zdań, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na umożliwieniu użytkownikom wymiany opinii naszym użytkownikom (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu zamieszczenia komentarza. Dalsze informacje nt. przetwarzania danych oraz przysługujących Ci praw znajdziesz w Polityce Prywatności.