Ranking kont firmowych

Szukasz dotacji dla własnego biznesu? Oto przegląd majowych naborów

Myślisz o dotacji dla własnego biznesu? Trwające programy skierowane są zarówno do firm we wczesnej fazie rozwoju(start-upów) jak i przedsiębiorców z ugruntowaną pozycją na rynku. Środki można pozyskać na uruchomienie biznesu, ekspansję, badania, wejście na rynki zagraniczne czy szkolenia firmowe. Oto przegląd trwających oraz zbliżających się naborów w PARP.

Tradycyjnie każdy z naborów funkcjonuje w ramach trzech programów. Pierwszy z nich to Program Operacyjny inteligentny Rozwój. Wspiera projekty, które podnoszą innowacyjność przedsiębiorstw. Kolejny z nich to Program Operacyjny Polska Wschodnia. Ten z kolei ma za zadanie rozwinąć przedsiębiorczość we wschodniej Polsce, a więc w województwach: lubelskim, podlaskim, podkarpackim, świętokrzyskimi warmińsko-mazurskim. Ostatni, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój jest najuboższym pod względem ilości naborów. Skupia się on przede wszystkim na podniesieniu kompetencji przedsiębiorców.

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

Foto: thinkstock

1) Umiędzynarodowienie klastrów

Data rozpoczęcia: 27.02.2018
Data zakończenia: 26.07.2018 do godz. 16:00

Działając wspólnie, zawsze można osiągnąć więcej niż w pojedynkę. To właśnie po to postały klastry, zrzeszające przedsiębiorców z tej samej branży. To właśnie ich członkowie mogą ubiegać się o dotacje nawet do 10 mln zł. Środki mogą zostać przeznaczone na promocję swoich produktów lub usług, ułatwiając ekspansję zagraniczną.

Jak przygotować się do ekspansji zagranicznej przeczytasz tutaj

Maksymalna wartość dofinansowania wynosi 10 000 000 zł
Odbiorcy: Członkowie klastrów

Regulamin konkursu oraz pełna dokumentacja

2) Ochrona własności przemysłowej

Data rozpoczęcia: 06.03.2018
Data zakończenia: 29.11.2018 do godz. 16:00

Każdy wynalazek warto jest opatentować. Wtedy buduję się znaczną przewagę konkurencyjną nad innymi przedsiębiorcami. Jednak aby tak się stało, konieczne jest zainwestowanie dość znacznych środków. Z pomocą przychodzi PARP, który oferuje dofinansowanie nawet do 0,5 mln zł dla przedsiębiorców na pokrycie tych kosztów.

Maksymalna wartość dofinansowania wynosi 500 000 zł
Odbiorcy: Przedsiębiorcy z sektora MŚP

Regulamin konkursu oraz pełna dokumentacja

3) Badania na rynek

Data rozpoczęcia: 20.03.2018
Data zakończenia: 05.12.2018 do godz. 16:00

Innowacje to niezbędna część każdego przedsiębiorstwa. Dlatego powstał nabór, który dofinansowuje projekty badawcze nad nowym, bądź znacząco ulepszonym produktem. Jednak jest zasadniczy warunek otrzymania takiej dotacji – pełne wdrożenie innowacji. Jednak obecne dofinansowanie skierowane jest tylko do miast o średniej wielkości.

Maksymalna wartość dofinansowania wynosi 20 000 000 zł
Odbiorcy: Przedsiębiorcy z sektora MŚP

Regulamin konkursu oraz pełna dokumentacja

4) Bony na innowacje dla MŚP

Data rozpoczęcia: 22.03.2018
Data zakończenia: 22.11.2018 do godz. 16:00

Program ma za zadanie połączyć przedsiębiorcę z jednostką naukową. Na realizację takiego projektu przedsiębiorca może się ubiegać o finansowe wsparcie. Dotacja może wynieść nawet 340 tys. zł, które mogą zostać przekazane w obecnym etapie na projekty związane z opracowaniem nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu.

Maksymalna wartość dofinansowania wynosi 340 000 zł
Odbiorcy: Przedsiębiorcy z sektora MŚP

Regulamin konkursu oraz pełna dokumentacja

5) Go to Brand

Data rozpoczęcia: 04.04.2018
Data zakończenia: 08.05.2018 do godz. 16:00

Program powstał, aby wspierać przedsiębiorców w promocji swoich marek poza granicami kraju. Jednak aby skorzystać jeszcze z tego programu, należy się pośpieszyć, bowiem za kilka dni nabór zostanie zakończony.

Maksymalna wartość dofinansowania wynosi 850 000 zł
Odbiorcy: Przedsiębiorcy z sektora MŚP

Regulamin konkursu oraz pełna dokumentacja

6) Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP

Data rozpoczęcia: 10.04.2018
Data zakończenia: 25.10.2018 do godz. 16:00

Wdrożenie nowych innowacji jest dużym wyzwaniem dla każdego przedsiębiorcy. Jednak z pomocą przychodzą często instytucje takie jak: inkubatory, centa innowacji itp. To właśnie wspólnie realizowane projekty mogą uzyskać dofinansowanie w wysokości nawet 1 000 000 zł.

Maksymalna wartość dofinansowania wynosi 1 000 000 zł
Odbiorcy: Przedsiębiorcy z sektora MŚP

Regulamin konkursu oraz pełna dokumentacja

Program Operacyjny Polska Wschodnia

Foto: YAY Foto

1) Platformy startowe

Data rozpoczęcia: 30.04.2018
Data zakończenia: 14.06.2018 do godz. 16:00

Masz pomysł na innowacyjny produkt bądź usługę? W Platformach Startowych otrzymasz ekspercką pomoc i rozwiniesz pomysł w rentowny model biznesowy. Więcej o tym programie przeczytasz tutaj.

Maksymalna wartość dofinansowania wynosi 800 000 zł
Odbiorcy: Przedsiębiorcy z sektora MŚP

Regulamin konkursu oraz pełna dokumentacja

2) Wdrażanie innowacji przez MŚP

Data rozpoczęcia: 29.05.2018
Data zakończenia: 31.07.2018 do godz. 16:00

Współpracując wspólnie z innymi przedsiębiorcami, można stworzyć niezwykłą innowację. To właśnie do takich kooperacji skierowany jest ten program. Pozyskane środki, maksymalnie aż 7 mln zł,  można przeznaczyć na zakup praw patentowych, technologii, know-how oraz inwestycje.

Maksymalna wartość dofinansowania wynosi 7 000 000 zł
Odbiorcy: Przedsiębiorcy w ramach kooperacji z sektora MŚP zlokalizowani na terenie Polski Wschodniej

Regulamin konkursu oraz pełna dokumentacja

3) Wzór na konkurencję (II etap)

Data rozpoczęcia: 01.06.2017
Data zakończenia: 31.05.2018 do godz. 16:00

Jest to jeden z najpopularniejszych programów PARP. Pozwala na pozyskanie wsparcia w fachowej i profesjonalnej pomocy w zarządzaniu procesami wzorniczymi. Dzięki czemu podnoszona jest konkurencyjność produktów.

Maksymalna wartość dofinansowania wynosi 3 000 000 zł
Odbiorcy: Przedsiębiorcy z sektora MŚP zlokalizowani na terenie Polski Wschodniej

Regulamin konkursu oraz pełna dokumentacja

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój

Foto: YAY Foto

1) Akademia Menadżera MŚP

Data rozpoczęcia: 30.03.2018
Data zakończenia: 11.05.2018 do godz. 16:00

Prawie 40% polskich przedsiębiorstw nie posiada planów rozwoju bądź strategii działania, a ich właściciele skupiają się przede wszystkim na zarządzaniu codziennymi zadaniami i utrzymaniu się na rynku. Przyczynia się to do złego funkcjonowania przedsiębiorstwem, a co za tym idzie pogorszenie wyników finansowych. Dlatego tak bardzo są ważne szkolenia, które jest przygotowane indywidualnie pod daną firmę.

Odbiorcy: Przedsiębiorcy z sektora MŚP

Regulamin konkursu oraz pełna dokumentacja

Bartłomiej Godziszewski
MamBiznes.pl

Administratorem Twoich danych jest Bonnier Business (Polska) sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Twoje dane będą przetwarzane w celu zamieszczenia komentarza oraz wymiany zdań, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na umożliwieniu użytkownikom wymiany opinii naszym użytkownikom (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu zamieszczenia komentarza. Dalsze informacje nt. przetwarzania danych oraz przysługujących Ci praw znajdziesz w Polityce Prywatności.