Ranking kont firmowych Ranking kont osobistych

Jak zdobyć 40 tys. zł na własny biznes?

Jesteś młody i przedsiębiorczy, ale brakuje Ci kapitału na realizację Twojego pomysłu na biznes? Jest jeszcze czas aby pomyśleć o unijnym wsparciu z działania 6.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Dzięki tej inicjatywie osoby myślące rozpoczęciu działalności gospodarczej mogą na ten cel otrzymać nawet 40 tysięcy złotych bezzwrotnej dotacji. Jak zatem zdobyć upragnione pieniądze na własny biznes?

Ile, komu i jak?

W rozpoczynającym się właśnie 2009 roku na dotacje dla początkujących przedsiębiorców przeznaczonych jest około 59 mln euro. Aby móc starać się o dofinansowanie startu naszego biznesu koniecznym jest przejście cyklu kilku bezpłatnych szkoleń i skorzystanie z usług doradczych jako uczestnik projektu. Każda osoba może wnioskować maksymalnie o 40 tys. zł i przyszli przedsiębiorcy przeważnie ubiegają się właśnie o tą kwotę.

Uprawnionymi do startu po unijne pieniądze są wyłącznie przyszli przedsiębiorcy, co oznacza, że nawet młode firmy, które dopiero rozpoczęły przygodę z biznesem nie mogą skorzystać z tego programu. O unijnej dotacji muszą zapomnieć także te osoby, które obecnie nie prowadzą firmy, ale w okresie 12 miesięcy poprzedzających wnioskowanie o wsparcie miały zarejestrowaną działalność gospodarczą. Wcześniejszy biznes automatycznie wyklucza te osoby z grona chętnych na bezzwrotną dotację.

W ramach programu przyszłym przedsiębiorcom oferowane są:

– środki finansowe na rozpoczęcie działalności w wysokości do 40 tys. zł

– wsparcie pomostowe, wypłacane miesięcznie przez okres 6 miesięcy w kwocie nie większej niż równowartość minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w dni wypłacenia dotacje, istnieje możliwość przedłużenia o kolejne 6 miesięcy wypłacania pomostowego wsparcia w uzasadnionych przypadkach

– wsparcie pomostowe w formie doradztwa oraz pomocy w efektywnym wykorzystaniu dotacji

– szkolenia i doradztwo umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności potrzebnych do założenia i prowadzenia działalności gospodarczej obejmujące takie zagadnienia jak np.: prowadzenie księgowości, marketing, prawo pracy, prawo podatkowe, ubezpieczenia społeczne, przepisy BHP, prawo handlowe, prawo cywilne, wdrażanie i obsługa programów użytkowych związanych z prowadzeniem działalności, logistyki; doradztwo oferuje opracowanie indywidualnego programu dla każdego uczestnika projektu, dobór odpowiednich metod pozwalających na zdobycie wiedzy o prowadzeniu firmy


Gdzie po kasę?

Kolejnym istotnym zagadnieniem jest kwestia gdzie młody biznesmen ma się udać po unijne pieniądze na założenie frmy? W każdym województwie przyznawaniem środków na własny biznes zajmuje się kilka różnych instytucji wybieranych przez urzędy marszałkowskie oraz wojewódzkie urzędy pracy. Najczęściej instytucjami tymi są urzędy pracy i organizacje pozarządowe. Listy operatorów wytypowanych przez urzędy marszałkowskie i wojewódzkie urzędy pracy do przyznawania unijnego wsparcia znajdują się na stronach poszczególnych urzędów. Jeżeli więc mieszkasz np. na terenie Dolnego Śląska i chciałbyś się starać u dotacje na działalność wówczas listy instytucji odpowiedzialnych za przyznawanie pieniędzy musisz szukać na stronie internetowej Dolnośląskiego Urzędu Pracy

Na co można przeznaczyć dotację?

Pozyskane środki finansowe mogą zostać wyłącznie przeznaczone na pokrycie wydatków związanych z:

– zakupem środków trwałych np. maszyny, sprzęt (w tym również środków transportu z wyłączeniem podmiotów prowadzących działalność gospodarczą w zakresie transportu drogowego towarów)
– zakupem wartości niematerialnych i prawnych np. licencji, oprogramowania
– zakupem środków obrotowych np. materiały, towar
– kosztami prac remontowo-budowlanych

Pieniądze powinny być przeznaczone na wydatki inwestycyjne, a nie na pokrycie kosztów związanych z bieżącym prowadzeniem działalności. Uzyskane wsparcie pomostowe można natomiast przeznaczyć wyłącznie na pokrycie obligatoryjnych opłat związanych z prowadzeniem firmy, np. składki na ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz fundusze pozaubezpieczeniowe. Dopiero w następnej kolejce można z otrzymanych środków zapłacić za czynsz, media itp.

Czy potrzebny jest wkład własny?

Początkujący przedsiębiorca uczestniczący w projekcie jest zobowiązany do wniesienia środków własnych w wysokości 10% przyznanych mu środków. Ważną informacją jest, że wkład ten nie musi być wniesiony wyłącznie w postaci gotówki. Zamiast pieniędzy można bowiem wymagany kapitał pokryć w formie wniesionej rzeczy np. komputera, samochodu itd.

Czy dofinansowanie jest bezzwrotne?

Zarówno kwota dotacji jak i wsparcie pomostowe przyznawane są bezzwrotnie , o ile młody przedsiębiorca nie naruszy warunków określonych w umowie na, podstawie której otrzymał finansowe wsparcie.

Należy pamiętać, że uczestnik projektu, który otrzymał dotację na założenie firmy, ma obowiązek dokonania zwrotu przyznanych środków wraz z odsetkami, jeżeli prowadził działalność gospodarczą lub był członkiem spółdzielni socjalnej w okresie 12 miesięcy poprzedzających wnioskowanie o finansowe wsparcie.

Niewątpliwie działanie 6.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki to atrakcyjna inicjatywa dla osób marzących o własnym biznesie, którym brakuje kapitału na założenie firmy. Nie pozostaje nam więc nic innego jak tylko życzyć powodzenia w ubieganiu się o te pieniądze.

Przeczytaj o innych możliwościach zdobycia kapitału na własny biznes

Alicja Rozłucka
MamBiznes.pl

Administratorem Twoich danych jest Bonnier Business (Polska) sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Twoje dane będą przetwarzane w celu zamieszczenia komentarza oraz wymiany zdań, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na umożliwieniu użytkownikom wymiany opinii naszym użytkownikom (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu zamieszczenia komentarza. Dalsze informacje nt. przetwarzania danych oraz przysługujących Ci praw znajdziesz w Polityce Prywatności.
Mateusza 26 maj 2023 (19:23)

Witam, dostałem pożyczkę w wysokości 25 000,00 € od pani Gabrieli Valerii. Zostałem oszukany dwukrotnie, ale dzięki Gabrieli Valeria pożyczyła mi pożyczkę. Bardzo się cieszę, możesz skontaktować się z nią bezpośrednio pod adresem e-mail: [email protected]

Mateusza